ANNONSE
Annonse
Akersposten

Ingen "eier" den flomskadde turstien i Mærradalen

KLAR TIL DUGNAD: Frivillige og kommunale etater skal sammen rydde opp. Fra venstre Magnar Kildalen, Treje Laskemoen, Anne Bjørnebye Vik, Bjørn Brenna og Ida Fossum Tønnessen. Foto: Vidar Bakken

Mærradalsbekken og området rundt turstien skal ryddes på dugnad førstkommende mandag. Kommunen tar seg av det aller tyngste arbeidet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.09.2016 kl 07:51

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

MÆRRADALEN: Under flommen tidlig i august ble Mærradalsbekken en flomstor elv, som gjorde omfattende skader på turveien fra Bogstad og nedover. Ulikt den nedre delen av Mærradalen, hvor kommunen umiddelbart satte i gang reparasjon av broer og tursti, skjedde det ingenting i den øvre delen, fra Røahagan og opp til Ankerveien.

Ingen "eide" turstien

Anne Bjørnebye Vik i Røa vel ville vite hvorfor det ikke skjedde noe.

– Da jeg tok kontakt med Oslo kommune for å høre hvem som hadde ansvaret for å ta seg av skadene etter flommen, var det ingen etater som ville påta seg ansvaret for turveien. Selv om den er den mest benyttede turveien i området, sto den ikke på det offisielle turveikartet. Den er rett og slett ikke regulert til turvei. Grunnen til at den oppsto som turvei, var tilfeldig. Det skjedde i forbindelse med at Vann- og avløpsetaten i sin tid anla hovedvannledning nedover Mærradalen, sier Bjørnebye Vik.

I og med at skadeomfanget var så stort, måtte det skje noe fra kommunalt hold.

– Ida Fossum Tønnessen i Oslo Elveforum og jeg ga oss ikke. Vi fikk til et møte 24. august med ledelsen i Bymiljøetaten (BYM), som var veldig imøtekommende og som innså problemene. De tok kontakt med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) for å organisere akutt vedlikehold, og nå er de verste skadene reparert. En annen viktig side ved dette er at Bymiljøetaten nå setter i gang en prosess med omregulering av området rundt turveien, slik at den blir offisiell turvei med kommunalt ansvar, sier Bjørnebye Vik.

Dugnad

Førstkommende mandag, 5. september, klokken 17.00 arrangerer Røa Vel og Oslo Elveforum dugnad i øvre del av Mærradalen. Oppmøte er på Kiwi, Bogstad. Underholdning med Mærradalen Mannskor International og kaffekos blir det før de frivillige går løs på oppgaven.
(Saken fortsetter under bildet)


Akersposten møtte Bjørnebye Vik og Tønnessen i Mærradalen, sammen med Vassdragsforvalter i BYM, Terje Laskemoen og Magnar Kildalen fra EBY. Bjørn Brenna fra Røa vel deltok også. Hensikten var å kartlegge arbeidet som skulle gjøres og hva som var tillatt å gjøre blant annet med hensyn til det biologiske mangfoldet.

– Bymiljøetaten tar nå et initiativ for omregulering av areal langs øvre del av Mærradalbekken, fra Røahagan til Ankerveien, sier Laskemoen.

Kildalen forteller at området i dag er regulert til gravplass og i så måte hører under Gravferdsetaten og at det som i dag er turvei i sin tid ble opparbeidet av Vann- og Avløpsetaten.

Eksempel på samspill

På turen oppover langs turstien blir etater og frivillige enige om fordeling av arbeid. Kommunen vil ta de tyngste løftene som å ta den verste kantvegetasjonen. Større, døde trær som blant annet kan utgjøre en fare for dem som bruker turveien, blir merket til fjerning. Laskemoen er veldig nøye på vegetasjon som ikke skal røres og at man ikke renser opp mer enn en meter fra turstiens skulder.

Han peker ut et område langs bekken.

– Akkurat her er det hensiktsmessig å fjerne vegetasjon slik at det åpner opp for å se bekken, sier Laskemoen.

– Her skulle vi gjerne ha en rasteplass med benker. Kan vi få lov til å fjerne buskaset for å få plass til det, spør Bjørnebye Vik.

De får tillatelse til det to forskjellige steder mot Mærradalbekken.

– Jeg synes dette er et godt eksempel på samspill mellom frivillige og kommunen, sier Bjørnebye Vik underveis.

Vil ha bro

Steder hvor Mærradalsbekken krysser under turveien, ble turveien revet vekk under flommen. Kommunen har nå lagt nytt dekke over disse stedene.

– Dette holder bare til neste flom eller et stort regnskyll. Vi ønsker oss en pene broer på disse stedene. Da er vi kvitt problemet, sier Tønnessen.

Enkelte steder har kommunen kommet til med gravemaskin og løst opp propper i bekken. Andre steder ligger tunge vaser av stokker og kvist som det må tungt materiell til for å fjerne. De blir enige om at kommunen skal ta de tyngste løftene, mens de frivillige skal rense opp andre steder.

Det er tilsynelatende et stort arbeid som gjenstår for de frivillige og Tønnessen og Bjørnebye Vik oppfordrer sterkt til å stille til dugnad førstkommende mandag.

– I samarbeid med flere etater i kommunen har vi nå sjansen til virkelig å ruste opp turstien og skape ny nærhet til Mærradalsbekken. Nå må folk kjenne sin besøkelsestid. Det er ikke bare arbeid, men også sosialt veldig hyggelig. Ta på fornuftig tøy og ta gjerne med en hagesaks, sier Bjørnbye.

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!