ANNONSE
Annonse

Ingen bedring av unges rusvaner i Oslo vest

Resten av landet viser tydelig bedring

INGEN BEDRING: Akersposten har gjennom mange år tatt opp rusproblematikk knyttet til unge i Oslo vest. Illustrasjonsfoto

Det drikkes fortsatt mest blant unge i Oslo vest.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 09.05.2016 kl 12:57

ANNONSE
Annonse

ULLERN: SaLTo-koordinator i Bydel Ullern, Tonje Tovik, ønsker at foreldre blir mer bevisste sin rolle i rusforebygging. SaLTo er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt. Formålet er å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

De siste årene har statistikken på landsbasis vist reduksjoni rusbruk blant unge. Men, i de vestlige bydelene i Oslo har man ikke hatt en tilsvarende nedgang.

Grunn til bekymring

– Det gir grunn til bekymring. Derfor jobber vi blant annet å lage en veileder for tenåringsforeldre, slik at de lettere kan ta opp og snakke med ungdommene sine om rusproblematikk, sier Tonje Tovik.

I følge Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2015 har 46 prosent av de unge i Bydel Ullern mellom åttende klasse og tredje klasse på videregående skole, oppgitt å ha vært tydelig beruset. I Oslo er snittet 31 prosent. Ved å informere og samarbeide med foreldre ønsker bydelen å bidra til at debutalderen for rus heves,og at ungdom drikker mindre alkohol.

– Vi tar opp flere problemstillinger som tenåringsforeldre vil støte på, sier Tovik.

Forventer grenser

Salto-koordinatoren mener at det er viktig å snakke med ungdommen om alkohol og rusmidler.

– Tenåringer forventer også at de foresatte setter grenser, sier hun.

Rådet er at ungdom og foreldre skal bli enige om hvilke grenser som gjelder. Festene tenåringene ruser seg på, foregår oftest hjemme hos venner og kjente hvor foreldrene er bortreist. Tidligere lokale ungdomsundersøkelser viser at ungdom oppgir at de drikker mindre hvis foreldrene er hjemme eller sitter oppe og venter til de kommer hjem fra fest.

– En måte å forbygge rusbruk kan derfor være at du er hjemme, når tenåringen din er ute på noe sosialt, sier Tovik.

Inviter til samtaler

Med våren blir det mer tid for fest, og mange debuterer med alkohol.

– At ungdom fester og har det gøy er en naturlig del av det å bli voksen. Inviter til samtaler med tenåringen din om hva som skjer på festene. Det kan bidra til refleksjon for den unge og hjelpe dem til å sette grenser for seg selv, sier Tonje
Tovik.

Ung i Oslo 2015 konkluderer blant annet med:

"Bydelsvariasjonene i rusmiddelbruk er svært markante, og gjelder særlig bruken av alkohol. En langt større andel i Oslos vestlige bydeler enn i øst har vært tydelig beruset. Unge i de sentrumsnære bydelene har også et høyere alkoholforbruk enn gjennomsnittet for Oslo. En hovedforklaring er at mange unge med innvandrerbakgrunn ikke drikker alkohol. Selv om dette bidrar til å trekke ned bruken av alkohol i øst, har alkoholbruken likevel en større plass på vestkanten uavhengig av om foreldrene er født i Norge eller ikke.

Samtidig viser undersøkelsen at bruken av alkohol henger tydelig sammen med sosio-økonomiske familieforhold mer generelt, og det er flere som drikker desto høyere sosioøkonomiske ressurser i familien. Også dette mønsteret gjelder uavhengig av ungdommenes innvandrerbakgrunn. Et interessant funn er at unge med innvandrerbakgrunn som bor i vest, drikker mer enn unge med innvandrerbakgrunn i øst. Dette kan skyldes at det er ulike grupper av innvandrere som bosetter seg i ulike områder av byen. Men det kan også være at det kulturelt sett er mer akseptabelt å drikke i vestlige bydeler eller at tilgangen til alkohol er større."

ANNONSE
Annonse