ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vedtok ni tomannsboliger med takterrasser

OMRÅDET: Planområdet ligger et "steinkast" fra hoppbakken i Holmenkollen. Google Maps

Bystyret vedtok utbygging i Dr. Holms vei, tross sterke protester fra bydelsutvalg og naboer.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.11.2021 kl 09:40

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOLMENKOLLEN: Bystyret vedtok å omregulere Dr. Holms vei 15 fra bolig til bolig med hensynssone for bevaring av kultur- og naturmiljø. Hensikten er å oppføre 9 tomannsboliger bak det eksisterende hovedhuset med gartnerbolig og dam, som skal bevares. Parkering løses under bakken. Doktor Holms vei - fra nr. 4 til og med nr. 15 - fortsetter som kjørevei, med en tilpasset trasé slik at det kan etableres fortau.

ILLUSTRASjON

Vegetasjonen og store trær skal bevares for å ivareta landskapets karakter, den grønne åsen og for å redusere fjernvirkning.Tomten skal fremstå naturlig med gode terrengmessige overganger, og bruken av støttemurer skal begrenses. Eksisterende hovedhus med gartnerbolig og hageanlegg skal bevares for å bevare identitet og lokal karakter.

Klagefristen på detaljreguleringen er 06.12.21.

Les mer om detaljreguleringen ved å følge denne linken

Saken fortsetter under bildet

ILLUSTRASJON

Stor motstand

En stor del av nabolaget har tidligere klaget på planene under høringsperioden. Det er knyttet til det de mener er avvik fra reguleringsplanen, volum og omfang av utbyggingen, trafikksituasjonen og barnas skolevei. Naboene uttrykker også misnøye med at de ikke fikk møte eller ble hørt av Plan- og bygningsetaten. De viser også til at et enstemmig bydelsutvalg i Bydel Vestre Aker også gikk imot reguleringsforslaget.

Vestre Aker Bydelsutvalg henstilte PBE å revurdere det foreliggende planforslaget:

  • Det foreliggende forslag tilfredsstiller ikke gjeldende regulering.
  • Bydelen fraråder at utbygger fremmer forslag til egen reguleringsplan for denne eiendommen.
  • Den gjeldende regulering er der for å bidra til en utbygging i tråd med hva naturen og hva veien kan tåle.
  • Bekymring for den trafikale situasjonen og at hele veien vil bli utsatt for økt belastning med tilhørende økt risiko for myke trafikanter.
  • Bekymring for naturmangfoldet og at skissert løsning ikke ansees tilstrekkelig.

Følg Akersposten på Facebook