ANNONSE
Annonse
Akersposten

Får ikke varsel eller orientering:

Kaller etaten inn på teppet

I DALSVEIEN: Oscar Chr. Husebye er svært betenkt over at verken nabolag eller valgte politikere blir hørt eller varslet om det omfattende arbeidet i Dalsveien. Foto: privat

Høyre i Vestre Aker vil kalle Bymiljøetaten inn på teppet i bydelsutvalget. «Etaten hverken informerer, inkluderer eller samarbeider med bydelens administrasjon og politisk folkevalgte som er satt til å representere befolkningen», mener Høyre og viser til utbyggingen av Dalsveien, skiltforskrifter og Vinderen-ombyggingen som eksempler.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 04.11.2021 kl 11:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: Høyre i Vestre Aker skriver:
«Bymiljøetaten i Oslo kommune forvalter blant annet fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg og marka. Selv om bydelene og bydelsutvalgene har ansvaret for utvalgte deler av miljø- og samferdselsfeltet, som bydelsparker og beboerparkering, er det Bymiljøetaten som har både budsjett og fullmakt til å beslutte det meste. Høyre mener etaten hverken «hverken informerer, inkluderer eller samarbeider med bydelens administrasjon og politisk folkevalgte som er satt til å representere befolkningen».

- Som innbyggernes ombudsmenn og folkevalgte i Vestre Aker opplever vi å konsekvent ikke bli lyttet til av Bymiljøetaten. Vi må ta tilbake reell politisk kontroll over én av de viktigste etatene i Oslo, sier Oscar Chr. Husebye fra Høyre, som er leder at byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomitéen i Vestre Aker bydelsutvalg.

Dalsveien et viktig eksempel

Husebye trekker frem Dalsveien som et viktig eksempel. Akersposten skrev i dag tirsdag 2. november og i forrige uke om arbeidet i Dalsveien med nytt fortau og fjerning av parkeringsplasser, hvor nabolaget ikke ble varslet om det omfattende arbeidet.

Les sakene:

- Hvorfor blir vi ikke spurt og varslet?

Lager fortau, bedrer sikkerhet, fjerner p-plasser

- Tiltaket i Dalsveien leste jeg om i Akersposten, og vi har så vidt meg bekjent ikke hverken hørt om eller blitt bedt om innspill på Bymiljøetatens ganske omfattende investering og endring i en av de viktigste veiene våre. Naboene i Giskehagen som har tatt kontakt med meg, har ikke hørt et knyst. Dette kom ut av det blå, og Dalsveien føyer seg inn i rekken av saker der vi blir totalt overkjørt av Bymiljøetaten, sier Husebye.

Komitélederen viser også til at bydelen nettopp har spilt inn 15 konkrete, mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak for Vestre Aker.

Les saken: Bydelen prioriterer disse farlige veiene

- Der har vi nøye prioritert og valgt ut de mest prekære veistrekkene våre. Det er mildt sagt spesielt at kommunen ser helt bort fra disse forslagene og bruker store summer på et tiltak som ingen har bedt om.

Selvfølgelig høringspart

Han peker på at det har også vært en lengre dialog mellom bydelsutvalget i Vestre Aker og Bymiljøetaten, som har vært oppe til Statsforvalteren og nå skal behandles i Byrådet. Diskusjonen har gått på om bydelene skal kunne komme med innspill til skiltforskrifter i Oslo. Tidligere har bydelene vært høringsinstans, men det mener Bymiljøetaten at bydelene ikke er lenger.

- Bymiljøetaten kommer med flere nye skiltforskrifter som vi får tilsendt til hvert eneste bydelsutvalg. De fleste går på å fjerne parkeringsplasser eller andre trafikksikkerhetstiltak rundt om i bydelen. Et enstemmig bydelsutvalg mener at vi, som lokale representanter og med støtte fra fagpersonene i bydelen, er en helt selvfølgelig høringspart i alle skiltsakene. Det er egentlig en absurd diskusjon om vi skal få lov til å komme med innspill eller ikke, sier Husebye og fortsetter

- Responsen fra etaten er lunken. Bymiljøetaten ønsker ikke at bydelsutvalget skal få komme med innspill i det hele tatt. Nå er det opp til byrådet å avgjøre saken.

Han viser også til at tidligere har bydelslederne i Vestre Aker og Ullern gått ut i media og påpekt, at selv om de har en «by» på størrelse med Kristiansand og 86 000 innbyggere i ryggen, opplever de sjelden å bli hørt av kommunens etater.

Les saken: De har en hel "by" i ryggen: Likevel er det få som lytter til dem

Følg Akersposten på Facebook