ANNONSE
Annonse
Akersposten

Vedlikeholdsarbeidere:

Bare tull at t-banen ikke kan gå om natten i helgene

Og slik var det i «gamle» dager

I "GAMLE" DAGER: I 1996 kunne Oslo Sporveier reklamere med nattavganger på t-bane, trikk og buss.

Selv om vedlikeholdsarbeidere mener at t-banen godt kunne gå om natten i helgene, så mener Sporveien at det er helt nødvendig å holde t-banen stengt på denne tiden.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.10.2021 kl 14:25

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: For å starte med en liten fun-fact, så kunne den gang Oslo Sporveier i «gamle» dager skilte med et utvidet tilbud til de reisende. Nå er ikke gamle dager så veldig langt unna. På 90-tallet var det tilbud om både t-bane og trikk ved siden av nattbussene. Som det kommer frem av bildet av rutetabellen fra 1996, så kunne de skryte av nattlinjer for t-banen, natt-trikk og nattbusser. Denne rutetabellen tok for seg linje 2 – Stortinget-Østerås og trikken fra Disen til Kolsås. Den gang kunne blant andre reisende fra begge bydelene, Ullern og Vestre Aker, ha nytte av tilbudet.

Mange reaksjoner

Dette tilbudet eksisterer som kjent ikke lenger. Akersposten har fått mange reaksjoner på saken: Ikke mulig med t-bane om natten

Siden har debatten går friskt på Akerspostens facebook-side, samt mail og telefoner viser at dette er et tema mange er opptatt av. Støy fra t-banen, trygghet for reisende med t-banen om natten og henvisning til andre storbyer med natt-tilbud er noe av dette. I tillegg har det kommet reaksjoner på påstanden om at det er nødvendig å holde stengt på natten i helgene på grunn av vedlikehold.

(Saken fortsetter under bildet.)

I "GAMLE" DAGER: I 1996 kunne Oslo Sporveier reklamere med nattavganger på t-bane, trikk og buss.

På spørsmål om byrådsavdeling for miljø og samferdsel vil vurdere et nattlig t-banetilbud i helgene svarte byråd Sirin Stav (MDG) blant annet:

- For at vi skal kunne opprettholde kollektivtilbudet må det gjennomføres jevnlig vedlikehold på infrastruktur som vogner, skinner og tuneller. Dette arbeidet foregår på natten mellom klokken 01.30 og 04.45.

Bare tull

Dette utsagnet har flere reagert på. En leser som opplyser han jobber med vedlikehold på t-banen sier:

- Kan du ikke spørre Sporveien om hvor ofte det er kontinuerlig vedlikeholdsarbeid på t-banenettet om natten i helgene. Du vil nok bli overrasket over svaret. T-banen kan gå!

En annen skriver:

- Jobber med dette. Helgejobbing stopper ikke t-banen. Bare tull!

Disse to ønsker å være anonyme. Akersposten kjenner identiteten deres.

En tredje skriver under fullt navn på Akerspostens facebook-side:

- Jeg har faktisk vært i T-banespor på natta (ikke nå lenger, ga meg med den delen av jobben da jeg fylte 62). Det er bare mindre ting som kan gjøres mellom siste og første tog, og det gjøres i uka. For større vedlikeholdsarbeider må linja stenges iallfall 8-10 timer per natt om man skal få gjort noe, eller stenges helt i helger eller ferier.

Sporveien svarer

Da er det grunn til å stille spørsmålet til Sporveien AS, som er blitt forelagt utsagnene fra ansatte og med henvisning til debatten på facebook:

Er det så mye vedlikeholdsarbeid på t-banenettet i helgene at dette ikke kan koordineres på en slik måte at det kan være et nattilbud på enkelte strekninger i helgene?

Jan Rustad i Kommunikasjon – Sporveien AS svarer på e-post:

  • Ingen har snakket om «kontinuerlig vedlikehold», men dukker det opp behov for mindre utbedringer SKAL det tas ved første anledning. Både for å ivareta sikkerheten, og for å unngå at problemet vokser seg større.
  • Det er riktig at vi ved større arbeider må stenge sporet ut over det ordinære «vinduet» på natta. Det har da også vært gjort ved flere anledninger der vi har stanset driften eksempelvis klokken 21, for så å være klar med ordinær drift ved driftsdøgnets begynnelse. Dette er særlig aktuelt i helgene der belastningen for passasjerene våre er mindre. Ved omfattende arbeider legges disse til perioder med erfaringsmessig liten trafikk – eksempelvis påsken eller kristi himmelfart. Da stenges det aktuelle helt slik at mannskapene kan arbeide effektivt.
  • Til kommentaren som viser til banen i London kan jeg bare anbefale London Transports utmerkede twittertjeneste der man med selvsyn kan se at driftsstanser og stengte spor slett ikke er ukjent der heller.
  • Så, til det DU spør om: Det blir vanskelig å etablere et «ambulerende» nattilbud slik du antyder, det vil bli for uforutsigelig. Mengden vedlikeholdsarbeid som må utføres i driftspausen varierer selvsagt, men vi er dessverre nødt til å ha denne muligheten til å få gjort det nødvendigste slik at de ordinære avgangene kan gå som planlagt neste morgen.

Følg Akersposten på Facebook