ANNONSE
Annonse
Akersposten

Dette kan bli et viktig samlingspunkt for bydelen

INFORMERER: Bestum vels Eivind W. Robertsen (blå jakke) og Per Øyvind Hansen i samtale med Sigrid Murud fra Riksantikvaren, under befaringen i september ifjor. Foto: Vidar Bakken

Det er stor optimisme og glede blant mange og ikke minst hos Bestum vel, etter at Riksantikvaren har vedtatt fredning av Vækerø politistasjon og Vækerøstuene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 07.01.2021 kl 16:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VÆKERØ: - Dette er gledelig. Vækerø politistasjon er berget. Nå kan vi starte planleggingen for fremtidig bruk, sier Eivind W. Robertsen.

At Riksantikvaren går inn for fredning av Vækerø politistasjon og Vækerøstuene samlet, gleder mange og ikke minst Bestum vels «oppsynsmann», Eivind W. Robertsen. Grunnen til tittelen «oppsynsmann» er vel fundert, da Robertsen i flere år har avdekket innbrudd, skader og manglende vedlikehold av signalbygget ved E18, Vækerø politistasjon. Det har også gjort at det kommunale foretaket Boligbygg i flere omganger måtte engasjere seg og sørge for sikring av bygget.

Les også: Julegaven kom fra Riksantikvaren

Sikre forutsigbarhet

Kritikken av manglende vedlikehold har vært massiv med hensyn til et bygg som har inngått i Byantikvarens fredningsstrategi. Samtidig har Bestum vel og bydelens politikere vært aktive med forslag om fremtidig bruk av den gamle politistasjonen, kombinert med Vækerøstuene på nabotomten.

- Vækerø politistasjon vil bli solgt, da Boligbygg har sagt at bygget ikke passer inn i deres portefølje. Kommunen har ikke lenger behov for bygget til boligformål. Det betyr at det vil komme en ny eier på plass. Bestum vel, som i dag eier og forvalter Vækerøstuene, vurderer alternative eierformer for både Vækerøstuene og politistasjonen. Formålet er å sikre forutsigbarhet og få en eierform som gjør det mulig å søke midler til restaurering av eiendomsmassen. Det er det stort behov for, sier Robertsen, som blant annet peker på Bydel Ullerns ønske om et sted for kultur og frivillighet.

Les også: Riksantikvaren kan redde Vækerø politistasjon

Saken fortsetter under bildet

VÆKERØSTUENE: Eivind W. Robertsen viste representantene fra Riksantikvaren rundt i Vækerøstuene, hvor flere kunsthåndverkere sørger for aktivitet i de gamle stuene. Foto: Vidar Bakken

Flere muligheter

En mulighet er å opprette en stiftelse, som kan forvalte eiendommene.

- Det viktigste nå er at politistasjonen blir tatt i bruk. Det er viktig for å hindre ytterligere forfall. Tross manglende vedlikehold, er deler av bygget i en slik stand at det kan brukes. Det er ikke nødvendig med full restaurering før det tas i fullt bruk. Det kan gjøres skrittvis. Det beste hadde vært en stiftelse som eier eiendomsmassen, hvor vi klarer å komme til enighet med Oslo kommune om både fremtidig eierskap og driftsform. Stiftelsen kan søke støtte og midler fra kommunen, eller byråd og bystyre kan pålegge Boligbygg å restaurere bygget før salg. Et kulturhistorisk bygg kan også søke midler fra Riksantikvaren og i tillegg fra andre stiftelser. Nå ser vi på flere muligheter, sier Robertsen som ikke ser bort fra andre samarbeidsformer.

- En stiftelse kan også samarbeide med en ny eier, som vil se den kulturhistoriske verdien av bygget. Det er flere store eiendomsaktører i vår bydel som er opptatt av å ta vare på kulturhistoriske bygg, som for eksempel Mustad eiendom og Møller eiendom.

Et samlingspunkt

I kommuneplanens samfunnsdel, som er vedtatt av bystyret, er Vækerø pekt ut som utviklingsområde og stasjonsnært område. Det innebærer at området kan vesentlig fortettes når kommuneplanens arealdel blir vedtatt.

- Det vil bety at det blir ytterligere grunnlag for et samlingspunkt for våre innbyggere, i et område med få tilbud og møteplasser. Vi ser for oss at samspillet mellom den gamle politistasjonen og Vækerøstuene kan bli et slikt samlingspunkt, sier Robertsen, som også viser til det viktige arbeidet som er lagt ned i forbindelse med at to studenter ved NTNU har gjort en hovedoppgave på den gamle politistasjonen.

- Hele bygningsmassen ble meget grundig gjennomgått, og blant annet 3D-skannet. Dette har resultert i en nærmere 500 siders beskrivelse, både bygningstekniske og historiske detaljer er med. Det er et veldig bra utgangspunkt for videre utvikling og bruk av eiendommen.

Følg Akersposten på Facebook