ANNONSE
Annonse
Akersposten

Maks 10 samlet på julaften

Byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen i Oslo rådhus for å orientere om nye koronatiltak i Oslo fram mot jul. Foto: Heiko Junge / NTB

Den nasjonale grensen om at hver husstand kan ha opptil ti gjester to ganger i julen, vil ikke gjelde for Oslo. Her er det en maksgrense på ti personer totalt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 11.12.2020 kl 15:36

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: De nasjonale anbefalingene åpner for at flere enn ti kan samles, dersom det ikke er flere enn ti gjester. Det gjelder ikke i Oslo.

– Regjeringen har gitt en nasjonal anbefaling om at hver husstand kan ha opptil ti gjester, to ganger i løpet av jula. Den gjelder ikke i Oslo. Her vil forbudet mot at flere enn 10 personer samles i private sammenkomster gjelde ut året, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Skulle vi ha endret Oslos forbud på grunn av regjeringens nasjonale anbefaling, måtte vi ha hatt en helt annen smittesituasjon i Oslo. Det får vi støtte på fra nasjonale helsemyndigheter, sier byrådslederen.

Forlenger sosial nedstenging

I en pressemelding torsdag skriver byrådet:

Byrådet forlenger den sosiale nedstengingen til 7. januar.

Byrådet har torsdag besluttet å forlenge den sosiale nedstengingen av Oslo, men åpner opp for et begrenset tilbud på fritidsklubber, gudstjenester og tilsvarende livssynssamlinger og juletilbud til vanskeligstilte.

Byrådet innførte 10. november en sosial nedstenging av Oslo som en del av den tredje tiltakspakken mot koronaviruset i Oslo denne høsten. Byrådet har i dag besluttet å videreføre tiltakspakken frem til 7. januar.

– Den sosiale nedstengingen har hatt effekt, og smittetallene i Oslo har gått ned de siste ukene. Vi har likevel ikke slått ned viruset ennå, og vi har derfor valgt å videreføre de eksisterende tiltakene frem til over nyttår. Samtidig er jeg glad for å kunne åpne noe opp for aktivitet på fritidsklubber, for juletilbud for vanskeligstilte og for gudstjenester og tilsvarende livssynssamlinger. Det håper jeg vil bidra til hyggelig samhold i juleferien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet åpner for at fritidsklubbene gir tilbud til inntil 20 ungdommer om gangen for aldersgruppa 13–19 år. Byrådslederen understreker at smittevernet vil overholdes bedre på fritidsklubber enn om ungdom samler seg andre steder, som på T-banestasjoner og kjøpesentre. I tillegg kan fritidsklubbene gi et mer utvidet tilbud enn det de gjør i dag og vil kunne opprettholde kontakten med ungdomsgrupper med særlig behov for oppfølging.

Byrådet åpner for arrangementer for vanskeligstilte, i regi av organisasjoner og kommunale aktører. Dette vil gjelde tilbud rettet mot personer som for eksempel har rusproblemer, psykiske helseproblemer og mot bostedsløse.

– Jula en tid som vanligvis er preget av høytid og fellesskap, men jula er også en tid der mange er ensomme. Dette kan bli spesielt vanskelig i år når vi har hatt sosial nedstenging og mye usikkerhet. Derfor vil vi gjøre et unntak fra arrangementsforbudet og åpne for enkelte alternative julearrangementer, sier Johansen.

Byrådet ønsker også å åpne opp for at tros- og livssynssamfunn kan gjennomføre gudstjenester og tilsvarende samlinger, men med en øvre grense for at 20 personer kan delta.

– Gudstjenester og bønnesamlinger er viktig for mange i julen. Selv om det blir et annerledes tilbud, der kun 20 kan samles om gangen, mener vi det er viktig å åpne for at tros- og livssynssamfunn kan holde på noen av sine tradisjoner i en spesiell tid, sier Johansen.

Fakta om smitteutviklingen i Oslo

  • Forrige uke ble det registret 694 smittetilfeller, i snitt 99 per dag, i Oslo, noe som er lavere enn ukestallene for de siste fire ukene.
  • Det har den siste uken vært en nedgang i antall smittetilfeller i alle aldersgrupper. Det er fortsatt flest smittede totalt blant unge voksne i 20-årsalderen (tilsvarende 25 prosent av totalt antall smittetilfeller med registrert alder).
  • De siste fire ukene har vært flest registrerte smittetilfeller i bydelene Alna og Gamle Oslo.
  • Det ble i forrige uke tatt 14 040 tester i Oslo. Kommunen har fortsatt god testkapasitet.