ANNONSE
Annonse
Akersposten

De forhatte naboene

Wanda Preuthun fotografert i Stockholm etter noen år krigen. Hun mistet det meste av sin formue i landssviksaken mot henne - tilsvarende 28 millioner i dag. Hun døde i Stockholm i 1967. Christian Preuthun var en svært aktiv nazist under krigen - men slapp egentlig billigere unna enn sin kone i landssvikoppgjøret. De bodde i Lybekkveien 5 på Holmen, i landlige omgivelser.

Tyske biler kom og dro hyppig til Lybekkveien til stor irritasjon for naboene. Det varte ikke lenge før ekteparet Preuthun var sterkt mislikte i veien.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.11.2020 kl 20:43

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOLMEN: I denne veien bodde en gang kanskje bydelens mest forhatte ektepar. Vi er i Lybekkveien på Holmen –som fikk sitt navn i 1928 etter en husmannsplass under Vestre Holmen gård, og som strekker seg fra Holmenkollveien og ender i Stasjonsveien. I dag et rolig villastrøk forhåpentligvis uten store nabokonflikter. Men slik var det ikke under krigen da ekteparet Preuthun bodde i Lybekkveien 5.

Fruen i huset, Wanda Preuthun, var datter av grosserer Oscar Preuthun, som over år hadde bygget opp en stor forretning innen kolonial- og fetevarer. Fetevarer var et vanlig uttrykk en gang i tiden for matvarer som inneholdt mye fett, som melk, smør, ost, kjøtt og så videre. I alle fall var Preuthun en holden mann da han døde i 1930. Wanda overtok hele formuen.

Wanda giftet seg i 1935 med flvveren og ingeniøren Christian Hellesen. De bosatte seg i Lybekkveien 5 – en romslig, herskapelig villa med stor hage hvor man også hadde plass til tennisbane. I februar 1940 fikk de en sønn, og det ble da bestemt at de begge tok etternavnet Preuthun – dette for at navnet ikke skulle dø ut.

Christian ble raskt en svoren nazist da krigen kom til Norge. Wanda gikk samme vei, og da tyskerne inntok Oslo begynte de raskt å pleie nær kontakt med Hitlers menn. Og Lybekkveien 5 ble snart en kjent adresse for flere av de tyske okkupantene.

(Saken fortsetter under bildet.)

Wanda Preuthun var en overklasse-kvinne som hygget seg med tyskerne hjemme i Lybekkveien. Her er hun fotografert på et cruiseskip rett før krigen. (Foto fra boka «Profitørene» av Ola Karlsen).

Hit kom de hyppig til selskapelig samvær – gjerne også til et slag tennis ute i hagen. Tyske biler kom og dro hyppig til Lybekkveien til stor irritasjon for naboene. Det varte ikke lenge før ekteparet Preuthun var sterkt mislikte i veien.

Under landssvikoppgjøret etter krigen vitnet ekteparets gartner i rettssaken, og uttalte blant annet: «Preuthun selv deltok ikke i sin kones fester. Når det kom tyske gjester der, gikk han gjerne ut. Det var svært ofte sammenkomster med tyskere. Som oftest satt fruen i peisestuen med dem».

I 1942 mottok Wanda et anonymt brev hvor det sto: «Du er en hore». Hun anmeldte en nabo som opphavsmann til brevet, som førte til at naboen ble arrestert og satt 12 dager i fengsel. Etter krigen utdypet naboen sin forargelse over fruen i nr 5 i et brev til kriminalpolitiet som etterforsket Wanda Preuthun. Han uttaler at «jeg utallige ganger har sett fru Wanda Preuthun med det største NS-merket, og hun har under hele krigen vært en meget ubehagelig nabo. Fru Preuthun ble ansett som en tyskertøs, og var til alminnelig forargelse for hele strøket».

Wanda uttrykte etter krigen at hun ikke brydde seg særlig om krigen. Hun ville helst glemme at det var krig og at hun likte å hygge seg, som det kom frem i avhør av henne.

Det var Wanda som bragte penger inn i ekteskapet, mens det var Christian som hadde den politiske interessen med tidlig medlemskap i NS. Og den kom klart til syne da tyskerne inntok Oslo og Norge 9. April 1940. Christian Preuthun stilte seg umiddelbart til tjeneste for okkupantene. Han jobbet regelrett som en tysk agent i de første månedene etter okkupasjonen og rapporterte flittig til dem.

Lybekkveien 5 blealtså mye brukt som et fristed for tyske offiserer under krigen . Wanda var alltid en oppmerksom vertinne, og tyskerne hygget seg i den store villaen. At de av og til også kunne slå et slag tennis nede i haven var selvsagt svært velkommen. Det het seg at flere av offiserene også overnattet i Lybekkveien 5.

Christians virksomhet lå på et helt annet plan. Han var meget aktiv både i kulissene og i full offentlighet. Bl.a. var han i virksomhet under tvangsevakueringen av befolkningen i Finnmark høsten 1944. Her skal han ha vært full, truet med pistol og holdt en famøs tale for arbeiderne ved sør-Varanger gruver hvor han uttalte ”jeg er selv god for 2 millioner og jeg gir blanke f.. i dere”.

Egentlig vart Christian alt annet enn formuende. Det var, som nevnt, Wanda som hadde bragt penger inn i ekteskapet. Christian var ingeniør og godt kjent som en flypioner. Han hadde bl.a. store tanker om produksjon av sjøfly på en fabrikk på Nøtterøy, og hans planer gikk ut på å etablere faste flyruter på Østlandet. Fabrikken gikk konkurs i 1921. Han var en tid også sjef på Oslos første flyplass – på Gressholmen i indre Oslofjord.

Da krigen var over i maidagene 1945, stakk ekteparet av fra Lybekkveien med alle sine verdisaker pakket ned i 12 kasser. Smykker, sølvtøy, 300 000 i svenske aksjer og 500 000 i norske obligasjoner ble med på flyttelasset. Turen gikk til Onsøy hvor de bordet en stor seilbåt og satte kursen for Strømstad. Men der stoppet flukten. De ble internert og måtte returnere til Norge.

Begge ble tiltalt for landssvik, og det var Wandas sak som kom opp først. I rettssaken ble det lagt stor vekt på hvilke tap virksomheten til NS hadde påført Norge i de fem krigsårene, og at de som hadde stor formue måtte bære erstatningsansvaret. Således endte Wanda Preuthun opp med en bot på 450 000 kroner og 900 000 kroner i erstatning. I dagens penger er det 23 millioner.

I boken «Profitørene – de ukjente landssvikerne» skriver forfatter Ola Karlsen: «Sett med dagens øyne er lagmannsrettens dom fra 1946 streng…» Men hennes sak kom altså opp bare ett år etter krigen fordi den var så oversiktlig, som det het i et forsøk på anke, og ble derfor ekstra streng.

I 1949 hevdet hennes forsvarer, høyesterettsadvokat J.C.Heuch Bugge, at det ikke fantes passive NS-medlemmer som hadde fått like hard straff. Han spurte seg om man ikke hadde kommet i skade for å skyte spurv med kanon».

Wanda bosatte seg i Stockholm med sin sønn, og døde her i 1967.

Christian Preuthun ble senere dømt til åtte års tvangsarbeid, men ble benådet etter et år. Mens altså hans eks-kone mistet alt hun eide, slapp den langt mer aktive ektemannen egentlig mye billigere unna.

Det hører forøvrig med til historien at Christians søster, Sylvia Salvesen, var en svært aktiv motstandskvinne under krigen og måtte sone til sammen tre år på Grini og i konsentrasjonsleiren Ravensbrück.

Kilde: «Profitørene – de ukjente landssvikerne» av Ola Karlsen og rettsreferater

Wanda og Christian Preuthun hadde adresse Lybekkveien 5 under krigen. I dag er det flere som har adresse her.