Akersposten

– Det grønne skiftet kan gi oss mer tid og lavere skuldre

Miljøpartiet De Grønnes 1.kandidat i Bydel Ullern – Anders Holten Skånlund. Foto: Privat

– Det viktigste for oss er å sette mennesker og miljø først. I Oslo jobber vi med å gjennomføre et grønt skifte. Skal vi klare klimamålene, har vi heller ikke så mye tid på oss. Dette må også bydelen være med på. Miljøaspektet må trekkes inn alt det vi arbeider med, sier Anders Holten Skånlund, Miljøpartiets De Grønnes 1.kandidat i Bydel Ullern.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.08.2019 kl 12:04

VALG 2019: Akersposten har snakket med førstekandidatene til bydelsutvalget i Bydel Ullern i forkant av valget i september 2019. Red.

Her er Miljøpartiet De Grønnes 1.kandidat i Bydel Ullern – Anders Holten Skånlund:

– Og vi ser resultater, sier Skånlud.

– Hvilke?

– I Oslo har klimagassutslippene gått ned med cirka 16 prosent på to år. Vi har mindre biltrafikk, flere bruker sykkel og kjører kollektivt, og vi har mindre støy og luftforurensning. Vi gjør mye, men det er ikke nok. Jeg vil jobbe hardt for klimasaken og går til valg på å introdusere et klimabudsjett og en klimaplan for Bydel Ullern, sier 52-åringen fra Montebello, som for første gang stiller til valg til bydelsutvalget. Miljøpartiet De Grønne (MDG) er representert i Bydelsutvalget i denne perioden.

– Norge økte sine utslipp i 2018. I Oslo gikk det ned.

Alle mann på dekk

– Klimapolitikken må bli gjennomgripende, og vi har ikke lang tid på oss. Vi snakker ikke lenger om klimautfordringer. Vi har en klimakrise.

– Hvor lang tid har vi på oss?

– 11 år. I følge FNs ekspertpanel har vi 11 år på oss til å snu den utviklingen vi er inne i.

– Hvis ikke?

– Etter det, mener FN-ekspertene at verden vil krysse såkalte vippepunkter hvor det kan bli svært vanskelig å snu den negative utviklingen. Det haster med å få til det grønne skiftet. Vi må ha alle mann på dekk for å klare dette.

– Hva kan Bydel Ullern gjøre?

– Jeg snakker om en global krise og vi løser selvsagt ikke den i Bydel Ullern, men bydelen kan bidra, vi må alle gjøre vårt og vi må være forberedt på effekten av klimaendringene også i vårt område.

Kraftigere regnskyll

– Bydelen er en del av helheten og Miljøpartiet ønsker at bydelen skal bli mer ambisiøs.

Skånlund trekker her fram at bydelen må forberede seg på, og legge planer for, hvordan en skal håndtere økt klimarisiko.

– Et kraftig regnskyll i dag er omtrent dobbel så kraftig som før. Dette er blant de forhold infrastrukturen i bydelen må håndtere. Andre bydeler er i gang med å etablere klimaplaner, og Bydel Ullern må komme i gang med sin, sier Skånlund, som i sitt daglige virke er å finne i Statnett. Han er utdannet siviløkonom og sivilingeniør.

– Jeg har jobbet i kraftbransjen i snart 25 år, både i kraftkrevende industri, som partner og gründer i et konsulentfirma og med europeisk kraftsamarbeid i Statnett. Jeg arbeider med det grønne skiftet også på jobb.

Det grønne skiftet

Det grønne skiftet handler ikke om å gå tilbake til hest og kjerre, men at vi må tilpasse oss det planeten tåler – det som er økologisk bærekraftig.

– Det grønne skiftet handler om å være moderne og ta i bruk ny kunnskap og teknologi, sier Skånlund, og legger til at dette også vil føre til at vi kan ta tilbake noen verdier som vi kanskje har miste i vår streben etter fremskritt og effektivitet. Mange opplever en tilværelse preget av stress, overtid, overforbruk og jag etter ting vi egentlig ikke har noen glede av.

– Hvilke verdier kan vi eventuelt få tilbake?

– Livskvalitet. Fellesskap. Deling. Kanskje mer tid til aktiviteter som gir glede og mening. Det grønne skiftet kan gi oss mer tid og lavere skuldre, sier han.

Grønn omstilling i bydelen

MDG ønsker å få til en grønn omstilling i bydelen, og Skånlund peker på følgende tre faktorer.

– Bydelen må etablere en grønn målestokk.

– Hva vil det si?

– Vi må forsøke å forstå gapet mellom der vi er i dag og der vi skal være i fremtiden. Vi må ganske enkelt ha mål for klima, økologi og livskvalitet.

Dette favner også de tradisjonelle temaene knyttet til kommunal ressursbruk, arealplanlegging og bydelens tjenester.

– For det andre må bydelen etablere en grønn plan. MDG ønsker at det etableres en klimaplan, et klimabudsjett og en plan for å ta vare på artsmangfoldet og grønne områder.

Skånlund sier at dette blir planer som vil gi økt livskvalitet til innbyggerne.

Nytenking og piloter

– Bydelsnivået er egnet til nytenking og pilotprosjekter.

Det tredje punktet er å sikre gjennomføringen.

– Vi må få til et tett samarbeid mellom bydelen, innbyggerne, ideell sektor og det private næringsliv. Vi må gå sammen for å se og skape mulighetene for et bærekraftig og godt samfunn.

Flere partier må med

– Miljøpartiet klarer ikke dette alene. Vi må ha de andre partiene med på det grønne skiftet, sier Skånlund, som allerede som 18-åring – som førstegangsvelger – meldte seg inn i et parti.

– Jeg bestemte meg for at jeg skulle stemme og for at jeg også skulle melde meg inn i det partiet som jeg stemmer på. Det er en måte å støtte litt ekstra opp om demokratiet på.

– Hva falt valget på?

– Høyre.

– Fordi?

– Det var under Kåre Willoch at jeg meldte meg inn i Høyre. Jeg var tiltrukket av partiets verdier, som jeg opplevde som det å vise ansvarlighet, være nøkterne og anstendige, opptre skikkelig, være kunnskapsbasert, se framover, ha tro på enkeltmennesker og tørre å tenke nytt.

– Da jeg skulle stemme ved forrige kommunevalg, ble det for første gang noe annet enn Høyre for meg, da ble det Miljøpartiet De Grønne.

Da gjorde han det samme som da han var 18 år, han melte seg inn i det partiet han stemte på.

– Ja, da måtte jeg melde meg ut av Høyre og inn i MDG. Jeg opplever nå at MGD viderefører de verdiene som tiltrakk meg ved Høyre. Høyre henger ikke med, og klima er ikke nevnt en eneste gang i Ullen Høyres lokalprogram, sier Skånlund, som var Høyre-medlem i nesten 30 år. Vi må ta ansvar for å gi oss selv og kommende generasjoner en trygg fremtid, og da kan vi ikke glemme klima når vi skal lage politikk.

Høyre er store på Ullern, og han håper på et godt samarbeid med dem i bydelsutvalget.

– Jeg kommer til å utfordre både Høyre og de andre partiene, og jeg kommer til å være både utålmodig og samarbeidsvillig. Jeg er også optimist og har tro på at den grønne bølgen også slår inn i andre partier.

Unge utålmodige

– De unge er også utålmodige. Hvordan ser du på de skolestreikende?

– Jeg heier på dem – og jeg forstår at de er utålmodige. De viser et ekte engasjement. Vi som kan gjøre noe med det, må ta tak i utfordringene de peker på. Ikke minst må vi politikere levere.

– Mange opplever at overgangen til klimavennlighet gjør at hverdagen blir mer komplisert. Noen vil si at det går ut over livskvaliteten. Hva sier du til dem?

– Endringer gir utfordringer, mer for noen enn for andre. Slik er det dessverre. De utfordringene må vi ta tak i og prøve å løse. Vi må lære og korrigere underveis, men den grønne omstillingen er uansett helt nødvendig så retningen må ligge fast.

– Skal alle gå, sykle eller bruke kollektive framkomstmidler?

– Vi skal legge til rette for at så mange som mulig kan gå, sykle eller reise kollektivt. Det er bra for folkehelsen, for barna, for byen og for klimaet.

Skånlund mener at dette ikke skal forringe livskvaliteten til de som ikke kan bevege seg på denne måten. En må selvsagt sørge for at syke, gamle og uføre også kan komme seg rundt i byen. Når færre bruker bil, blir det også enklere for de som må bruke bil å komme seg frem, enten det er funksjonshemmede, håndverkere, varetransport eller oss andre som også kan trenge å bruke bil fra tid til annen.

Ta vare på menneskene

– MDG vil ta vare på mennesker og miljø. Vi ønsker økt livskvalitet for de som lever, bor og arbeider i bydelen.

– Den enorme utbyggingen som er i gang og som er under planlegging, er i ferd med å endre bydelen. Er det ok?

– Noe er bra. Noe er ikke bra. Det skjer mye i bydelen. Det er store planer for Skøyen og Lysaker. I tillegg er det en masse små prosjekter i småhusområdene som til sammen gir store endringer.

– MDG vil ha en mer helhetlig styring av utbyggingen i småhusområdene.

Skøyen er byen i bydelen

– Skøyen er byen i bydelen, og der skal det også være godt å leve. Miljøpartiet ser for seg at Skøyen blir et moderne og tett befolket område. Mange kommer til å jobbe der, og Skøyen blir et viktig trafikknutepunkt.

Samtidig understreker Skånlund at gater og torg må gjøres tilgjengelige for både store og små fremfor å fylles av biler. Bildeling må premieres.

Grøntområdene må utvikles, elvene tas opp av rør.

– Frigjøringen av Bestumkilen er en unik mulighet. Vi må også sikre livskvaliteten for de som skal bo på Skøyen i anleggsperioden.

Småhusbebyggelsen

Småhusbebyggelsen preger Bydel Ullern.

– Det finnes en småhusplan for Oslo, og den planen ønsker Miljøpartiet å være med å utvikle også i kommende periode.

Skånlund hevder det er to forhold som må ivaretas bedre.

– Vi mener det er klokt å fortette rundt en del kollektivknutepunkt, men det må skje skånsomt og gjennomtenkt. Vi ønsker ikke storbypreg i disse områdene. Vi ønsker å bevare småhusområdenes særpreg.

Sammenhengende hageområder

– Det biologiske mangfoldet må også bevares. Vi må bli flinkere til å ta vare på sammenhengende grønne hageområder i småhusområdene.

Nå rives mange hyggelige trehus, og de blir typisk erstattet med klynger av grå funkishus i ulike varianter på plattformer av betong over garasjekjellere. Over tid så gir dette en dramatisk endring av småhusområdene og det virker som om denne utviklingen går litt under radaren.

- Gamle, sammenhengende hageområder med helhetlig arkitektur og stort artsmangfold brytes opp og erstattes med betong, ferdigplen og tujahekk. Miljøpartiet ønsker en bedre tilpasning. Vi trenger sammenhengende grønne hageområder og bedre styring av utviklingen, sier Anders Holten Skånlund, som kommer tilbake til dette med det grønne skiftet.

– Folk er engasjerte og flinke. I Oslo er de aller fleste med på å kildesortere. Mange er opptatt av miljø og av å kutte egne utslipp.

Han understreker samtidig at selv om hver og en av oss kan gjøre mye, så er ikke dette nok, det er helt nødvendig med politikere som kan og vil ta tak i problemene og som kan snu samfunnsutviklingen.

– Det er derfor jeg stiller til valg for MDG. Jeg ønsker å bidra til å skape en bedre bydel for menneskene og for miljøet.

LES OGSÅ: Frp: – Vi må få stoppet raseringen av småhusbebyggelsen

SV: – Vi har en klimakrise, ikke en bompengekrise

Venstre: – Vi trenger et byråd som forstår at det faktisk bor mennesker her

Rødt: – Folk blir jo nærmest tvunget til å låne i bøtter og spann for å kunne bo. Det kaller jeg en lånefelle

Høyre: – Menneskene som bor her, skal lege i gode lokalmiljøer

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...