ANNONSE
Annonse
Akersposten

200.000 lastebiler – men hvor skal de kjøre?

MULIGHET I DAG: Rød sirkel viser anleggsområde i bunnen av Huseby skipark. Rødt punkt viser cirka tunnelinnslag med portal. Til- og utkjøring av massser fra Makrellbekken er i dag bare mulig gjennom den markerte ruten. Google Map

Hoveduttaket av massene til vannbehandlingsanelgget er flyttet til Makrellbekken, men hvor skal lastebilene kjøre?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 19.07.2019 kl 09:35

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Det er beregnet at det er 100.000 lastebiler med henger som skal til for å få ut massene under Husebyskogen. Inn og ut av anlegget på Makrellbekken betyr det 200.000 passeringer.

Bare én vei

Det er altså området ved Huseby skipark som er blitt aktuelt for utkjøring av de enorme massene som må til for å få på plass vannbehandlingsanlegget. Det betyr også at utskiping fra Sollerudstranda ikke lenger er en del av planforslaget. Dermed blir Makrellbekken hoveduttaket før massene frem til 2028, det som tidligere kun skulle være en portal med tunnel for rømningsvei. Massene skal fraktes med lastebil ut på Ring 3 og videre til Drammen, hvor de blant annet skal brukes til å utvide Drammen havn

Problemet er naturligvis hvor alle lastebilene skal ta veien alle de årene massene kjøres ut. I dag er det bare veien fra Smestad Gjenbruksstasjon og opp mot Smestadkrysset som gir tilgang til Ring 3. Det kan virke som en knallhard belastning på et område med kryss som allerede er nok belastet.

Les også: Byrådet dropper Sollerudstranda

Åpne gammelt felt

Det har vært et dialogmøte mellom ulike etater og Statens Vegvesen hvor dette har vært diskutert. Da brannstasjonen lå der hvor dagens gjenbruksstasjon ligger i dag, var det direkte påkjøring på Ring 3 for brannbilene. Vann- og avløpsetaten har foreslått å åpne det gamle påkjøringsfeltet igjen, men Statens Vegvesen og Bymiljøetaten aksepterer ikke dette på grunn av for kort akselerasjonsfelt. Det vurderes om det er mulig å forlenge feltet og senke farten på Ring 3.

Å stenge en strekning av høyre felt på Ring 3 og benytte dette strekket som påkjørings-/akselerasjonsfelt for anleggstrafikkble er også nevnt som et tiltak, men dette virker ikke særlig aktuelt.

TIDLIGERE: På oversiktsbildet er den gamle brannstasjonen avbildet, som viser påkjøringen til Ring 3. Det kan bli aktuelt å åpne denne igjen. Google Maps

Bymiljøetaten mener at noe av anleggstrafikken kan gå til Radiumhospitalkrysset om det bygges en manglende veilenke forbi Ullernchausseen 46/48. Vedtatt reguleringsplan (2016) viser kjørevei her. Vann- og avløpsetaten mener dette er en dårlig løsning siden det vil gi inngrep i boligeiendom og anleggstrafikk tett på flere boliger.

VAV skal senere skissere opp mulige løsninger for påkjøring til Ring 3, som så skal vurderes av Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Plan- og bygningsetaten. Uansett blir dette bare en delløsning, da tilkjøring til området fremdeles bare har ett alternativ.

Les også:

«Nye endringer - B1 peker seg ut som eneste alternativ»

Følg Akersposten på Facebook