ANNONSE
Annonse
Akersposten

60 omsorgsboliger planlegges her

FO-BYGGET: I den avmerkede fløyen planlegges 60 omsorgsboliger. Fra forhåndskonferanse

I den ene fløyen av FO-bygget på Huseby vil Overkommandoen AS/Høegh Eiendom bygge 60 omsorgsboliger.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.04.2019 kl 09:18

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBY: Det er avholdt forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten for prosjektet, Huseby Atrium. I tre etasjer er det totalt planlagt 60 omsorgsleiligheter med et atrium i midten (400 m2.

Omsorgshotell

Her vil det bli tilbudt flere aktiviteter, som kafe/ resepsjon/opphold, trening, terapirom, frisør og andre aktiviteter. Det er planlagt stor takterrasse.

Forslagsstiller beskriver boligkomplekset som et døgnbemannet omsorgshotell, mener Plan- og bygningsetaten, med helsearbeidere, rengjøringspersonell og kantinedrift.

Les også: Skanska i tenkeboksen

Uterom

Det stilles krav til uteoppholdsarealer som ikke lar seg løse med dagens situasjon, men utbygger ser dette i kombinasjon med den pågående prosessen med ny reguleringsplan og utbygging foran FO-bygget.

Forslagsstiller skriver:
Krav til uteoppholdsarealer er regulert i uteareal-normen. Fremtidig regulering gi svært gode felles, trafikksikre uteoppholdsarealer egnet til sikker gangtrafikk. Vi vil be om fravik fra utearealnormen på bakgrunn av kvaliteter i ny reguleringsplan.

Forslag til opparbeidelse av bytorg, trafikksikre gågater og gatetun, samt sittebenker og plassrom i ny reguleringsplan ser ut til å langt på vei kunne tilfredstille krav til tilrettelegging for sikker aktivitet for eldre og brukere under rehabilitering. Det er i tillegg et areal direkte i front av bygningen som kan opparbeides for sikker gangtrafikk mot turstier i Husebyskogen og langs Mærradalen.

I SAMMENHENG: Forslagsstiller ser omsorgsboligene i sammenheng med reguleringsplanen som er under utarbeidelse, som gjelder området foran FO-bygget. Skisse: a-lab

Forslagstiller ber om at saken blir behandlet som ordinær byggesak med dispensasjoner, mens Plan- og bygningsetaten etter forhåndskonferansen mener at det kan bli snakk om en omregulering.

Les også (2016): Her kommer nye Huseby

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!