Akersposten

– Foreldre som har tatt kontakt, forteller om ran, trusler og vold

SaLTo-koordinaltor i Bydel Vestre Aker Isabel Mühleisen Ojo på talerstolen på bydelsutvalgsmøtet i desember i fjor. Nå snakker hun om økningen blant annen vold blant ungdom i Oslo vest. Arkivfoto: Vidar Bakken

– Det er bekymring knyttet til barn og unge som bruker rusmidler i ung alder, sier saLTo koordinaltor i Bydel Vestre Aker Isabel Mühleisen Ojo, før hun legger til at bekymringen ikke bare gjelder rus.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.02.2019 kl 11:54

VESTRE AKER: – Å forebygge kriminalitet er også et felles ansvar som handler om å bygge gode samfunn der vi bryr oss om barn og unges oppvekstsvilkår. Vi må ha fokus på tidlig innsats og forebygging der unge er utsatt, og vi må se i forhold til risiko og beskyttende faktorer, samt ha kunnskap om barn og unges oppvekstsvilkår, og fokus på tidlig innsats og forebygging, fortsetter hun.

– Det er urovekkende at flere unge eksperimenterer med rusmidler og samtidig tror at dette ikke kan være skadelig. Vi vet at rus kan føre til store konsekvenser for liv og helse, og at rus kan utløse psykiske lidelser. Videre er det bekymringsfullt at barn, unge eller voksne utsettes for vold, trusler, overgrep eller andre kriminelle handlinger, og det er helt vesentlig at vi setter inn riktige tiltak basert på erfaringer og kunnskap, sier hun.

Mühleisen Ojo påpeker at fokus på tidlig innsats, forebygging og kunnskapsheving, samt samarbeid på tvers av tjenester og fag.

Bydelen satser nå på det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet, etter en krevende økonomisk situasjon i mange år, som har resultert i at bydelen kun har hatt mulighet til å omfavne de lovpålagte tjenestene. Dette har ungdom i bydelen tapt på.

Akersposten inviterer torsdag 28. februar kl. 18 til åpent folkemøte om oppvekst, rus og kriminalitet. Les mer her.

Ruskonsulent

Direkte tiltak myntet mot ungdom i nær fremtid, er blant annet ansettelsen av en ruskonsulent i en 100 prosent stilling. Vedkommende skal jobbe opp mot skolene, samarbeide med LOS på videregående skoler, delta i SaLTo-nettverk lokalt og regionalt, samt nettverk om rus på tvers av vestlige bydeler.

– Oppfølging av ungdom, og foreldre, er et annet viktig aspekt av stillingen. I tillegg kommer kompetanseheving mot ansatte og klasser i skolene. Ruskonsulenten skal være oppdatert på forskning og rusforebyggende tiltak, fortsetter Mühleisen Ojo.

I tillegg er saLTo-arbeidet knyttet til rus en oppfølging fra ansatte fra NAV, skoler, familiesenter og politi, der de ansatte har fått videreutdanning i tegn og symptomer, og de skal derfra heve kompetansen til ansatte på sine tjenestesteder. Gruppen skal jobbe med å se på rusforebygging, handlingsplaner og trender og muligheter.

SaLTo-samarbeidet i Vestre Aker består av flere forebyggende tiltak, som blant annet «Utsett!». Dette er foreldremøter med fokus på å utsette alkoholdebuten, og disse avholdes på ungdomsskoler med oppmøte fra politikontakt og SaLTo-koordinator.

– Skolene har en viktig rolle i det rusforebyggende arbeidet, og noen har «Kjentmann» som er rettet mot skoler, der målet er at skolen skal ha en person som kan samle, og øke kompetansen innenfor rus området.

I tillegg har rektorer, rådgivere, lærere, helsesøstre, sosiallærere og andre ressurser på skolene som ser og er med barna hver dag en stor betydning i det forebyggende arbeidet.

Økning i vold

– Som foreldre, skoler, tjenester i bydel, politi og andre har vi alle et ansvar i det rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet og må snakke sammen med barn, unge og hverandre. Vi må ta ansvar og tørre å sette fokus på både gode og vanskelige temaer. Vi må snakke med hverandre og vi må snakke med barna våre.

– Unge lovbrytere ferdes over hele Oslo. Ungdomsgrupperinger oppsøker vold, og andre møtes for å slåss. I løpet av høsten er det filmet slåsskamper og voldshendelser, som i etterkant legges ut på sosiale medier. I tillegg er unge, bosatt ved blant annet Røa og Vinderen, blitt ranet. Mye av det som skjer, skyldes rotløs ungdom som ikke finner seg til rette på skolen og som sliter med trygge rammer. Ranene i Oslo er i verste fall en tilfeldig og forbigående opphopning av sterkt uønsket atferd, sa kommunikasjonsrådgiver Eirik Barstad Wilmann i Oslo politidistrikt til Akersposten i desember.

Kriminaliteten blant unge i Oslo øker. Ikke siden 2007 har vi sett høyere tall på registrert fysisk vold blant unge, viser politirapporten som ble lagt frem i 2018. Stigningen av kriminalitet har skjedd i alle politikretsene, men mest tydelig er økningen i kretsene Grønland og Majorstuen. Majorstuen økte kraftigst med 66 prosent stigning fra 2016 til 2017.

I løpet av en periode på bare noen uker i fjor høst ble en rekke personer utsatt for vold, trusler og frastjålet verdisaker innenfor et mindre geografisk område på Oslos vestkant. NRK meldte 18. oktober at ble syv personer er pågrepet og siktet i saken.

– Kriminalitet skjer i alle samfunnslag. Det er mennesker med ulik bakgrunn og ulik opprinnelse og kjennetegnes ikke ved at de kommer fra ett bestemt sted eller land. Kriminalitet er et kompleks tema som omhandler både individ, nettverk, system og samfunn, legger Mühleisen Ojo til.

– Foreldre som har tatt kontakt, forteller om ran, trusler og vold, der ikke alle tør å melde ifra, grunnet frykt for represalier. Hendelsene forekommer i alle døgnets våkne timer, også på vei til skolen. Dette forekommer i alle deler av bydelen, også utenfor bydelen, og er ikke kun forbehold enkelte områder, bekrefter Mühleisen Ojo.

Slike hendelser kan bidra til mistenkeliggjøring og stigmatisering av enkelte, noe som er uheldig. Negative holdninger kan påvirke barn og unge, og det skaper avstand. Mühleisen Ojo er opptatt av hvilke holdninger vi som voksne har til barn og ungdom, og hvordan vi håndterer det som er annerledes, vanskelig eller for vondt å komme inn på. På mange måter handler det om hva vi ønsker å se, og hva vi ikke ønsker å se, eller om hva som er for vondt å se. Det sees ofte at gjerningspersonene er ungdommer med begrensede ressurser, som har falt utenfor skole og fritidstilbud. En plass de kanskje opplever mestring er ute på gata, hvor de mestrer sin truende fremferd. Det er deres form for kapital.

– I samtaler med noen av foreldrene som har tatt kontakt, kommer det frem at det ikke kun er deres barn de er redde og bekymret for. De er også bekymret for vedkommende som har begått handlingene. Bekymret for om dette er ungdom som har det bra og om de får hjelp og oppfølging. Dette er viktige spørsmål å stille. Jeg tenker det at foreldre tar kontakt er viktig, og viser til at foreldre bryr seg om hva som skjer, samt gir oss mulighet til å se på hvilke tiltak som blir viktige, sier hun.

– Vi kan ikke kategorisere ungdom som begår kriminelle handlinger kun som kriminelle, og sette et punktum der. Et spørsmål vi må stille oss er hvorfor blir noen kriminelle, hvordan forebygger vi og hvordan kan vi hjelpe. Men det betyr ikke at vi skal frita ungdommer, som har begått kriminelle handlinger, for ansvar, men vi skal heller ikke glemme at uten oppfølging og hjelp er sjansen større for å begå nye lovbrudd. Det er barn og unge vi snakker om, som er i behov av å bli sett, hørt, og som trenger støtte. Disse barna trenger oppfølging og gode rollemodeller. Dette er barn og ungdom som har muligheter, drømmer og som har en fremtid, påpeker Mühleisen Ojo.

– Men alle barn og unge skal ha trygge oppvekstsvilkår, og de har rett til å ikke bli utsatt for kriminelle handlinger fra hverken andre barn, eller voksne. Barn og unge som har blitt utsatt for kriminelle handlinger har rett på hjelp og oppfølging, og vi må ikke glemme ofrene.

Utekontakter og oppsøkende arbeid mot ungdom

Los er en annen verdifull funksjon, dette er en som skal lose ungdommen gjennom videregående. Persbråten har en Los, som ble ansatte i november 2018, og som deltar i alle SaLTo nettverk. Han skal jobbe tett med ruskonsulenten og bydelen, samt noe opp mot ungdomsskolene, under faglig veiledning av SaLto koordinator. Vedkommende Los kontakt har både rus og kriminalitetsforebygging i sitt arbeid.

– Foruten dette har vi oppsøkende ungdomskontakter som skal drive arbeid opp mot skoler, og felting på kveldstid annenhver helg i regi av bydelens familiesenter.

– I løpet av høsten så vi en opphopning av ran og uheldige hendelser. Utekontakter, eller oppsøkende ungdomskontakter, feltet sammen hver helg i november og desember grunnet situasjonen, og SaLTo koordinatorer i begge bydeler i hadde bakvakter hver helg på telefon. Dette er et samarbeid mellom Bydel Vestre Aker og Frogner, som skal evalueres i februar, og derfra skal vi se på former for videre samarbeid på tvers.

Andre nye tiltak er som kjent oppstart av ny ungdomsklubb på Hovseter, og foruten dette starter det tilbud om HAP avvenning til ungdom, avslutter Mühleisen Ojo.

Akersposten inviterer torsdag 28. februar kl. 18 til åpent folkemøte om oppvekst, rus og kriminalitet. Les mer her.

LES OGSÅ Ojo etterlyser bedre samarbeid med skole og politi

Fakta om SaLTo

SaLTo står for sammen lager vi et trygt Oslo, og er Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samarbeidsmodell rundt rus og kriminalitetsforebyggende arbeidet blant barn og unge.

SaLTo skal bidra med:

å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn, unge og voksne
koordinering og samordning
Strategier

Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus.
Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon.
Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått – eller blitt utsatt for – lovbrudd.
Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid.
Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer.
Innsatsområder

Sikre trygge og inkluderende skoler - motvirke fravær, frafall og utenforskap
Sikre tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger
Forebygging, beredskap og oppfølging - konflikter, vold og seksuelle overgrep
Forebygging, beredskap og oppfølging - hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
Forebygging, beredskap og oppfølging - kriminalitet på internett og sosiale medier
Forebygging, beredskap og oppfølging- misbruk av rusmidler
Forebygge, beredskap og oppfølging - utsatte unge i Oslo sentrum
Utvikle gode modeller for samarbeid - utsatte unge 16 år til og med 22 år
Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring

Kilde: Oslo Kommune/Isabel Mühleisen Ojo

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å forbedre nettstedet. Ved å godkjenne aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...