ANNONSE
Annonse
Akersposten

Var det verdt det?

ERSTATNING?: Hva fikk egentlig bydelen igjen for at 40 mål friområde ble gjort om til et fort i Husebyskogen. Foto: Vidar Bakken

Noe heter: Så mye ga vi bort og så mye får vi igjen. Hva fikk egentlig igjen for 40 mål med sikkerhetsrisiko og hvorfor er alle så stille?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.05.2017 kl 15:23

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Den amerikanske ambassaden på Huseby begynner å ta form. Ingenting å gjøre med det. Fremdeles er det rart å tenke på dramatikken i bystyresalen i 2005, da det faktisk var flertall mot å anlegge ambassaden i Husebyskogen. Ingen forsto alvoret da en Venstrerepresentant ble syk og erstattet av en vara. Ane Willumsen hadde et annet syn på saken enn sitt eget parti og sørget altså for at gigantutbyggingen kunne vedtas med en stemmes overvekt.

Men hva så med erstatningsarealene og de såkalte kompensatoriske tiltakene?

Vi fikk cirka 20 mål nedenfor garden som ble regulert til friområde og park, som i utgangspunktet i praksis var friområde fra før. Man anla et flatt område med en sirkel inni, et slags amfi, laget noen «gravhauger» her og der med blomster på, plantet noen trær og spennende busker som måtte fjernes på grunn av trusselen mot det biologiske mangfoldet og et par apparater man kunne henge i.

Suksess? Nei. Som Akersposten skrev i 2014, det er fremdeles ingen som bruker eller har bruk for denne parken. Nå ljuger jeg. Da jeg var der oppe sist, så drev gardegutta med en eller annen øvelse. Det var de som hadde hinderløypa her tidligere også. Gravhaugene, som jeg innbiller meg skal symbolisere noe vikinggreier, er i ferd med å gro igjen. Det kreves nok alt for mye å drive med luking av disse. Farvel blomster.

Oppe på platået gror gresstustene innimellom den hardpakkede jorden. Dette er en død park og det er ikke mulig å forstå hensikten med denne parken. Den innbyr til, ja nettopp, ingenting og det kostet titalls millioner å anlegge for ingenting. Noen må ta tak i dette, å komme med ideer for utvikling av dette området. La en annen landskapsarkitekt se på dette og glem den opprinnelige arkitekten. Kom med ideer. Akersposten er hjertens med på å lage en idemyldring rundt denne parken.

Hva skjedde med 11’er banen
som skulle komme bak FO-bygget, som hele bydelen inkludert idrettslag, skoler, politikere – ja alle trodde lå inne i den vedtatte reguleringsplanen. Det ble en 7’er bane som brukes av Garden. Skifte Eiendom/Forsvarsbygg solgte det inn som nærmiljøanlegg. Aldri har noen sett et nærmiljøanlegg som ligger så langt unna folk. Litt lenger bort har det kommet en slags random basketballbane på erstatningsarealet, som ingen har hørt om før. Hvor blir det av bueskytterbanen som ingen andre enn Skifte/Forsvarsbygg ønsket seg og kanskje noen bueskyttere?

Lysløypa ble lagt om, men ingen har ansvaret for å vedlikeholde denne. Dessuten kan ingen av oss noe for at vintrene blir mer og mer snøfattige.

Til slutt, hvor er de 10 målene friområde som Grete Horntvedt desperat lovet fra talerstolen i bystyret, for å oppfylle at ambassadens 40 mål skulle erstattes i sin helhet. Ingen snakker om det lenger, selv om dette tilsynelatende var viktig for delegatene i bystyret. Jeg tipper noen av Høyre-representantene i Bydel Vestre Aker føler seg lettere ubekvem av å bli minnet på dette. Disse arealene må eventuelt tas fra Høegh Eiendom/Overkommandoen AS, som vil utvikle tomten til boliger. Selskapet har sagt klart fra at de går rettens vei om kommunen prøver seg på noen form for eksproprierinng. Samtidig har Forsvarsbygg sagt klart fra at de ikke vil betale gildet. Best å tie i hjel dette løftet. Det er da heller ikke noen av dem som stemte gjennom ambassadeetableringen, som har løftet en finger etter håndsopprekkingen i bystyresalen.

Det tragikomiske
i det hele er at Skifte Eiendom av en eller annen grunn trodde amerikanerne ville være med på en full splitt når det gjaldt utgiftene til de kompensatoriske tiltakene. Amerikanerne ville naturligvis ikke være med på noen avtale om dette, men tilbød seg til slutt å betale 3 millioner ekstra på toppen av 80 millioner. Skifte Eiendom henvendte seg fortvilet til sine overordnede i Forsvarsbygg, som ikke fant noe annet valg enn å instruere Skifte Eiendom til å godta vilkårene. Da brevet gikk til amerikanerne ble skjegget sittende fast i postkassa. Der forsvant en gyllen mulighet for å tjene noen penger på salget.

Jeg spør igjen. Var det verdt det?

Vidar Bakken
Redaksjonssjef i Akersposten