ANNONSE
Annonse
Akersposten

«Byrådet har lyttet til oss!»

Det blir mindre riving og nybygg enn tidligere antatt i flere områder i vest. Illustrasjonsfoto

Ullern MdG er fornøyd med å ha medvirket til at flere etablerte småhusområder med levende nabolag, kulturhistorie og verdifull grøntstruktur ikke lenger er definert som «utviklingsområder» i kommuneplanen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 23.06.2018 kl 09:14

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Kommentar til byrådets presentasjon av forslag til kommuneplan:

For oss i MDG har det vært viktig å finne balansen mellom menneske- og miljøvennlig fortetting, og bevaring av byens egenart. Derfor har vi kjempet for småhusplanen, som bevarer en stor andel av byens småhusområder. Vi er også fornøyde med å ha medvirket til at flere etablerte småhusområder med levende nabolag, kulturhistorie og verdifull grøntstruktur ikke lenger er definert som «utviklingsområder» i kommuneplanen.

Ullern MDG er veldig fornøyd med at dette gjelder Nedre Grefsen, Borgen, Nydalen Vest, Heilo (Nydalen øst), småhusene nord for Montebello t-bane og noen områder på Røa-Hovseter. I tillegg er Risløkka, Karlsrud, Ulsrud og Borgen fjernet som såkalt «tasjonsnære områder», som også er en definisjon som åpner for mer fortetting.

Grunnen til at disse er tatt ut henger både sammen med at den forventede befolkningsveksten er lavere enn tidligere anslått, og at byrådet har lyttet til gode argumenter fra lokalbefolkningen. Samtidig står MDG fast på at byen bør bygges tett og trivelig langs knutepunkter. Nye nabolag i byen må være tettbygde nok til å sikre byliv og lokale tilbud som gjør det mulig å leve livet i hverdagen uten bil.

Heldigvis legger kommuneplanen også opp til at det vil bli mindre konflikt i framtidige diskusjoner om byutvikling. Nå skal kommunen som hovedregel stå for den helhetlige planleggingen av utviklingsområder, gjennom grundige planleggingsprosesser der byens innbyggere skal involveres og høres. Sånn sikrer vi at det er innbyggerne og ikke utbyggerne som har hånda på rattet når byen utvikles videre.

Vi hadde også ønsket at Smestad hadde blitt tatt ut av planen. Byrådet har imidlertid vurdert det slik at prosessen omkring Smestad er kommet så langt i perioden fra det forrige byrådet tok dette med som et av de områdene som kunne fortettes bymessig, slik at man bør gjennomføre arbeidet som nå er igang med PBE og samspillgruppen. Vi i Ullern MDG vil fortsatt jobbe med å påvirke så langt det er mulig for at dette gjøres på en så god måte som mulig.

Janne Schønheyder
Ullern MDG

LES OGSÅ: Har bestemt seg for hvilke områder som skal fortettes

"Direkte skandaløst"