ANNONSE
Annonse
Akersposten

Derfor er Bogstad skole ledende i Oslo

Brynhild Farbrot mener det bare er å kjøre på med nettbrett inn i undervisningen på barneskolene i Oslo, slik det gjøre allerede i stor skala i Bærum. På Bogstad skole har nettbrettet fått fotfeste, og erfaringene er gode. Foto: Fredrik Eckhoff

Nettbrettet er kommet for å bli på Bogstad skole, fastslår rektor Brynhild Farbrot.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 28.06.2017 kl 12:57

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

BOGSTAD: For tre år siden overtok hun som rektor på Bogstad. Da kom hun rett fra en skole i Bærum, der nettbrettene for lengst har gjort sin inntog i undervisningen på en rekke barneskoler. Derfor var det naturlig for henne å tenke nettbrett også på Bogstad.

«I morgen begynner nå» er visjonen til Bogstad skole.

– Det har den vært hele tiden, og det forplikter oss til å tenke på fremtiden. Det digitale er en del av dette, sier Farbrot til Akersposten.no. – Vi i skolen må henge med i utviklingen. Vi må ikke bare snakke om det, men også gjøre det.

Positive effekter

Det siste året har Bogstad-elevene på første og andre trinn hatt hvert sitt nettbrett. Etter endt skoleår kan rektor og lærere evaluere, og de er full enighet om at nettbrettene har hatt en veldig god effekt, ifølge rektoren.

– Bruken av nettbrett har vist seg å gi veldig mange positive effekter, sier hun.

– På første trinn ser vi at det å utnytte lyd og bilde i leseopplæringen gir økt progresjon. Vi ser for eksempel at de ellers lavt produserende elevene har fått produsert mer skolearbeid. Nettbrettene gir økt motivasjon, sier rektor. – Som førsteklassing, når de produserer en tekst, kobler tekst, bilde og lyd, gir det så mange muligheter. Barna produserer noe de er stolte av.

Farbrot sier bruken av nettbrett gir flere muligheter for differiensert undervisning, som gjør at undervisningen bedre kan tilpasses eleven.

– Dette gjelder særlig i matematikk. Det er viktig å differensiere, fordi det er stort spenn i elevgruppen. Det er viktig å gi alle noe å strekke seg etter.

Håndskrift og skjermtid

Hva med håndskriften, tenker du kanskje? Brynhild Farbrot forsikrer om at elevene også lærer å skrive!

– Hva med foreldrene, har det vært diskusjoner og spørsmål?

– Overraskende lite egentlig. Men det er klart det er foreldre som spør om barna skal lære å skrive også, sier hun. – Også er det naturligvis spørsmål om skjermtid. Men elevene sitter ikke hele tiden med brettet. De tegner, skriver og utforsker akkurat som før.

Også for lærerne mener Farbrot at nettbrettene gjør hverdagen mer spennende og gir flere muligheter.

– Særlig i forhold til oppfølging av eleven fra læreren. De kan for eksempel legge inn oppgaver, se elevens arbeid og gi tilbakemelding, alt sammen på brettet.

Rektoren sier at lærerne opplever at elevene veldig gjerne vil jobbe med brettet, og de er opptatt av at det brukes akkurat til det det er ment for.

– Dette krever tydelig klasseledelse. Bryter de reglene, får de ikke bruke den, sier hun.

Kommet for å bli

Når rektor og lærere nå evaluerer det første året med nettbrett på de to nederste trinnene på Bogstad skole, er konklusjonen at innføringen er en ubetinget suksess.

– Vi kommer til å fortsette med dette til høsten, og da blir det første, andre og tredje trinn, sier rektor, som håper at nettbrettene blir å se på alle barneskoler i Oslo innen få år.

Når elevene nå er i ferd med å gå inn i feriemodus, er brettene levert inn til skolen, men mange har tilgang på brett likevel og kommer helt sikkert til å både leke og lære videre. Bogstad-rektoren håper imidlertid at elevene bruker aller mest tid på helt andre ting!

– Jeg oppfordrer elevene til å lese bøker og spille spill, brettspill altså! Kortstokker finnes fortsatt, og terninger fins fortsatt, minner rektoren om.

LES OGSÅ: Bogstad skoles skolegård skal bli ny

Nøkkelord