ANNONSE
Annonse

«Ikke godt nok»

Illustrasjonsfoto

«Hele byrådet må ta inn over seg at mange mener; ikke godt nok! Det er så elendig at vi må klage!» skriver Bjørg Duve.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.01.2018 kl 15:06

ANNONSE
Annonse

Det gleder meg at miljøbyråd Lan Marie Berg skriver i et svar til mitt innlegg i Akersposten 11. januar, at Oslo kommune prioriterer de gående. Hun understreker at satsingen på vinterdrift av fortau og sykkelveier, er mangedobbelt.

Intet er bedre enn det. Men er det godt nok?

Spørsmålet må stilles fordi kommunen denne vinteren har fått mange klager på vanskelige fortau. Kommunen oppfordrer oss til å melde fra der for eksempel strøing mangler. Alle klagene kommunen har fått, tyder på at det er mange som ikke er fornøyd med tingens tilstand. Hadde fortauene vært strødd, hadde for eksempel artikkelen i Akersposten 9. januar «Strøkne bil- og sykkelveier, isglatte fortau», vært helt unødvendig. Hele byrådet må ta inn over seg at mange mener; ikke godt nok! Det er så elendig at vi må klage!

Det burde vært helt unødvendig. Strøing skal kommunen sørge for før folk må klage.

Det er – dessverre – intet i svaret fra Lan Marie Berg, som gjør at jeg har endret mitt syn. Det er for dårlige forhold for gående. Mitt spørsmål var; «Skal alle sykle eller kjøre bil?». Utgangspunktet var at det saltes for bilister og på sykkelveier. Som gående velger jeg saltet veibane framfor muligheten til å falle på glatte fortau. Det kan umulig være godt nok for de med makt og myndighet i kommunen.

Byråden skriver kun hvordan hun vil – og ønsker – at det skal være. Min erfaring som bruker av fortau, er at det er langt fram til byrådens ønske om gode og sikre forhold for dem som tar bena fatt. Jeg applauderer mer penger på budsjettet, men gir tommelen ned fordi det viser seg at det langt fra er godt nok. Målet samsvarer ikke med realiteten.

Byråden skriver at kommunen ikke er herre over været. Det vet vi, men miljøbyråden er trolig klar over at klimaendringene kan føre til at Oslo i årene framover vil slite med at temperaturen vipper over og under null grader. Meteorologene har gang på gang meldt om fare for underkjølt regn. Det byråden kan gjøre noe med, er å sørge for at kommunens vintervedlikehold er tilpasset de endrede værforholdene. Strøing er bra, men ... når den ligger nedfrosset i isen blir det med livet som innsats.

Miljøbyråden, sammen med resten av byrådet, må ta inn over seg at det trengs et skikkelig løft for å bedre ferdselsforholdene også for de gående.

Bjørg Duve

LES OGSÅ: "Oslo kommune prioriterer de gående"

Strøkne bil- og sykkelveier, isglatte fortau

"Skal alle sykle eller kjøre bil?"

Lader opp til å takle store mengder snø

ANNONSE
Annonse