ANNONSE
Annonse
Akersposten

Ikke-digitale innbyggere blir ikke satt bakerst i køen

Sykepleier Margareth Eide Tørresvold trekker opp en dose med Moderna-vaksine. Foto: Heiko Junge / NTB

– Også neste uke vil det bli satt mange dose 2-vaksiner. Vestre Aker har i alt fått tildelt 2026 doser, hvorav 1966 er andregangsdoser, sier Inger Thommessen, rådgiver i bydelsdirektørens stab i Bydel Vestre Aker. Bydel Ullern får 1672 doser, hvorav kun 60 er dose 1-vaksiner.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER/ULLERN: – Det totale antallet vaksinerte innbyggere i bydelen er per 19. mai, 16.552 personer. Av disse har 9792 fått første dose, mens 6760 personer er fullvaksinert, sier Thommessen og legger til at de vaksinerte er innbyggere i prioriteringsgruppe 1-8 samt utvalgt kritisk helsepersonell bosatt i bydelen. Gruppe 9 – de mellom 45 og 54 år – er ikke med i denne omgang.

– Årsaken til at det også i neste uke er få førstegangsdoser i alle bydelene, er fortsatt fordi de innbyggere som ble vaksinert med AstraZeneca for 10-12 uker siden – før vaksinen ble satt på hold – vil få tilbud til uken om dose 2 med en annen vaksinetype. Dermed går en større del av vaksinetilfanget i Oslo kommune til andregangsdoser, sier Thommessen.

I neste uke – uke 21 – mottar Oslo kommune ca. 26.000 doser koronavaksine, ca. 25.000 av disse er dose 2 vaksiner.

55-64 år i Vestre Aker

– Vi fortsetter å innkalle personer i prioriteringsgruppe 8 – det vil si innbyggere i aldersgruppen 55-64 år.

Det er rundt 5000 innbyggere i denne prioriteringsgruppen bosatt i Vestre Aker.

– Disse blir innkalt etter fallende alder. Det er nå årskullene 1961 og 1962 som står for tur.

Samtidig vil også innbyggere som etter-registreres i prioriteringsgruppene 5, 6 og 7 motta innkalling til vaksinetime fortløpende, sier Thommessen.

Totalt er 24 prosent av befolkningen i bydelen over 18 år delvaksinert, mens 17 prosent er fullvaksinert.

Telefon og SMS

– Vi innkaller både per telefon og per SMS.

Se mer detaljert forklaring rundt SMS innkalling her: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/koronavaksine-i-bydel-vestre-aker/

– Dersom en innbyggere ikke åpner linken de mottar per SMS og bestiller seg time, kontaktes de fortløpende per telefon. Dette fordi det alltid vil være innbyggere som ikke er digitale. Disse blir ikke satt bak i køen av den grunn, sier Thommesen og legger til at på vaksinesenteret jobber man iherdig med å få tak i alle innbyggere. Bydelen har utarbeidet gode rutiner for å sikre at man får kontakt med hver enkelt.

– I de tilfeller hvor vi ikke får tak i innbyggeren hverken gjennom søk i folkeregisteret, eller via fastlege eller andre helseleverandører, så reiser vi til slutt ut og utfører dørbank. Senest i forrige uke utførte vi dørbank på enkeltpersoner vi fortsatt ikke er kommet i kontakt med, sier Inger Thommessen og beroliger med å fortelle at i sommer holder vaksinesenteret åpent og er i drift de dager en har vaksiner å sette. Vaksinatørene er klare til å sette hver dose som blir tildelt bydelen.

4598 ferdigvaksinerte i Bydel Ullern

– I Bydel Ullern er 4598 fullvaksinerte, sier avdelingsdirektør Giske Edvardsen og legger til 4296 har kjent stikket i armen på vaksinesenteret. I tillegg kommer at 2000 er vaksinert hos fastlege eller hos arbeidsgiver. 562 av dem faller inn under begrepet helsepersonell.

– Det snakkes om ny fordelingsnøkkel fra regjeringens side. Hva vil det få å si?

– Hvis det blir den endringen det snakkes om, vil vi få adskillig flere doser.

– Vil sommermånedene få innvirkning på vaksineringen?

– Nei, vi innkaller som vanlig, og vi vaksinerer alle dager, men ikke i helgene, sier Giske Edvardsen og legger til at det vaksineres fra ni om morgenen og til ni på kvelden.

(Saken fortsetter under bildet.)

Vaksinestatus pr prioriteringsgruppe. Disse tallene gjelder kun Bydel Vestre Aker.

AstraZeneca ut, Janssen i beredskap

Regjeringen har konkludert med at AstraZeneca skal tas permanent ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Samtidig skal regjeringen fortsette å ha Janssen-vaksinen på pause, men vaksinen tas ikke permanent ut av vaksinasjonsprogrammet ennå.

Statsminister Erna Solberg har uttalt at regjeringen ønsker å ha denne vaksinen på lager, i tilfelle en situasjon der en trenger større mengder vaksine ved et større utbrudd.

Janssen-vaksinen er den eneste vaksinen som kan tilbys som en frivillig vaksine utenfor det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, har regjeringen konkludert med.

Reagerer sterkt

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener Norge ikke har en smittesituasjon som tilsier at det er forsvarlig å tilby Janssen-vaksinen til de som vil benytte seg av den. Hun reagerer sterkt på denne avgjørelsen av regjeringen fordi de to vaksinene har flere likhetstrekk rundt alvorlige bivirkninger. Hun mener en bør være ytterst forsiktig med å distribuere en vaksine som kan medføre død.

Klar advarsel

Regjeringen trosset Folkehelseinstituttets (FHI) klare advarsel ved å tillate folk å selv velge om de vil ta Janssen-vaksinen. Onsdag i forrige uke besluttet regjeringen at folk skal få lov til å velge å ta Janssen-vaksinen til tross for at den står på pause i det norske vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet advarte nylig regjeringen om at dette kan skape utrygghet og uro rundt hele programmet.

«Det vil også fortsatt kunne oppstå tilfeller av alvorlige bivirkninger som vil ha konsekvenser utover den enkelte, både for dens nærmeste, men også i samfunnet. Slike tilfeller vil kunne skape utrygghet og uro rundt hele vaksinasjonsprogrammet, selv om dette skulle være organisert som et frivillig tilbud utenfor koronavaksinasjonsprogrammet», skrev FHI i sin rapport fra 10. mai.

Gunnveig Grødeland i Vorland-utvalget, har sagt til Dagbladet at hun frykter at dette vil medføre tap av tillit.

FHI-undersøkelse

I en stor undersøkelse har Folkehelseinstituttet funnet store forskjeller i forekomsten av uønskede hendelser og bivirkninger etter vaksinering med Pfizer-vaksinen og AstraZeneca-vaksinen.

I mars deltok over 7000 personer i Norge i en spørreundersøkelse. De ble spurt om uønskede hendelser eller bivirkninger etter vaksinasjon. Lill Trogstad ved avdeling for metodeutvikling og analyse i Folkehelseinstituttet forteller til Dagbladet at de har gjort et helt spesielt funn.

– Det som er helt slående her, er at tre av fire rapporterer om bivirkninger etter å ha fått første dose av AstraZeneca-vaksinen, mens bare omkring 30 prosent gjør det etter å ha fått Pfizer-vaksinen. Det er på en måte hovedfunnet her, sier Lill Trogstad.

Hele 75,7 prosent rapporterte om uønskede hendelser eller bivirkninger etter å ha fått første dose av AstraZeneca-vaksinen Til sammenlikning er det bare 28,3 prosent blant dem som fikk Pfizer-vaksinen.

Dette dreier seg i all hovedsak om milde og forbigående bivirkninger, og må ikke forveksles med de svært sjeldne og alvorlige bivirkningene som knyttes til AstraZeneca-vaksinen. Blant de mest vanlige milde og forbigående bivirkningene finner en influensafølelse, slapphet, frysninger, smerter i arm og muskel- og leddsmerter.

Dansk undersøkelse

Hvis du har hatt korona uten å ha vært innlagt på sykehus, bør du ikke bekymre deg for mye om alvorlige senskader, er konklusjonen i omfattende dansk undersøkelse. Studien viser at det er lite komplikasjoner hos dem som har hatt covid-19 uten å ha vært innlagt. Konklusjonen er at mild korona sjelden gir alvorlige senskader.

Den indiske

I England frykter en at den indiske virusvarianten kan være 50 prosent mer smittsom og vil forstyrre gjenåpningen av landet.

Dette er utviklingen norske helsemyndigheter nå ser ved den indiske mutanten:

  • Den indiske virusvarianten ser ut til å smitte raskere.
  • Vaksinene kan ha noe nedsatt effekt mot varianten.
  • Mye tyder på at virusvarianten vil ta over også i Norge

Forekomsten av den indiske varianten kan bety at vi etter hvert trenger en tredje vaksinedose, som er justert mot den indiske mutanten.