ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Hvorfor er det ikke iverksatt tiltak?

ET SKREMMENDE SYN: Selv om VAV mener at tungtransporten ikke har startet, så er det mye som tyder på det motsatte. Foto av parkerte lastebiler (8-10 lastebiler) på vei og fortau i Ullernchausseen fredag morgen. Her er det ingen som skaper sikkerhet for skolebarna. Foto: privat

Politikere og representanter for Smestad skole møtte representantene for Vann- og avløpsetaten, for å vite i hvilken grad etaten jobber for å beskytte barnas skolevei. Etaten mener at selve massetransporten fra Makrellbekken ikke har startet ennå, mens foreldre mener at denne allerede er i gang.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.08.2021 kl 15:46

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Befaringen denne uken var ved Nedre Smestadkryss, som skolen regner som ett av Oslos farligste kryss. De neste årene vil hundretusenvis av tunge lastebiler sluses gjennom krysset i forbindelse med byggingen av vannbehandlingsanlegget, som er skolevei for flere hundre barn til Smestad skole. Noe tungtrafikk er allerede på vei ut og inn av påhugget i Makrellbekkdalen, før det er iverksatt nødvendige tiltak for å sikre skoleveien. Skolestart er som kjent for lengst i gang.

Her skal tungtrafikken gå

Tungtrafikk med masser fra Makrellbekkdalen skal ut i Ullernchausseen, rett ved inn/utkjøring til gjenvinningsanlegget på Smestad, videre inn i Nedre Smestadkryss og ut på Ring 3. Samtidig vil det gå tungtrafikk gjennom det samme krysset, som skal opp Sørkedalsveien til Huseby. Når tunnelarbeidet for Fornebubanen starter ved Vestre Gravlund, vil tungtrafikken gjennom Monolittveien og Sørkedalsveien også bli sluset gjennom det samme krysset. Det forberende arbeidet med noe tungtransport starter i februar 2022, mens selve hovedrarbeidet med transport av messer vil foregå i 2023 og 2024.

Merbelastningen vil bli merkbart for et kryss, hvor biler i rushet ofte stopper opp i kryss og gangfelt. Det vil være i tiden mens barn er på vei til eller fra skolen. I verste fall kan det bli snakk om rundt 600 - 800 ekstra kjøretøybevegelser i døgnet gjennom krysset. Fra før er dette et veldig vanskelig kryss hvor det passerer mange skolebarn og andre gående og ikke minst mange syklister blandet med busser, tungtransport og diverse biler.

TRANSPORTRUTER: Rød markering viser transport til nedre Smestadkryss fra Makrellbekkdalen. Blå markering transport til og fra Huseby til Smestadkrysset og gjennom nedre Smestadkryss. Gul markering (Fornebubanen) viser transport til og fra Madserud gjennom Smestadkrysset og videre gjennom nedre Smestadkryss. Grønn markering viser alle transporter videre ut på Ring 3. Google Maps

Sjokkerende

- Det kom som en sjokkerende beskjed at tungtransport allerede har begynt å kjøre inn og ut av Makrellbekkdalen, uten at Vann- og avløpsetaten har iverksatt tiltak for å sikre skoleveien for henholdsvis Smestad skole og Ullern videregående. Og det etter to år med møter, dialog og bekymringsmeldinger fra både bydelen, skolens ledelse og foreldre. Dagens befaring er derfor høyst nødvendig, og vi håper nå på en rask tilbakemelding og iverksettelse av tiltak fra VAV for å sikre skoleveiene og hindre en økt trafikal fare, sier Ingrid Hopp i Smestad skoles driftsstyre, som har koordinert befaringen.

Som Høyres gruppeleder i bydelsutvalget, har hun også vært med under den politiske behandlingen av saken i forbindelse med vannbehandlingsanlegget.

Les også saken: 800 nye kjøretøybevegelser i krysset: Redd for barnas sikkerhet

Saken fortsetter under bildene

FREDAG MORGEN: En forelder ved Smestad skole mener at dette er et godt bevis på at massetransporten fra Makrellbekkdalen har startet. 8 - 10 lastebiler på vent i Ullernchausseen. Legg merke til lastebil på vei ut i bakkant av bildet. Lite plass til syklister her. Foto: privat

IKKE SLIK VEL: En rekke av lastebilene hadde parkert på fortauet fredag morgen, selv om selve massetransporten i følge VAV ikke har startet ennå. Foto: privat

Utfordringene

På befaringen var representanter fra FAU, driftsstyre, skolens ledelse og politikere svært bekymret over situasjonen, i og med det ikke foreligget noen helhetlig plan for å sikre barnas skolevei. De var helt klare på at det var gitt flere løfter om sikring før skolestart. Disse møtte tre representanter for Vann- og avløpsetaten. Prosjektleder Christian Dyhr Refslie, bydelskoordinator for Ullern, Kristian Bjelland og bydelskoordinator for Vestre Aker, Benedicte Andresen. Alle tre er for øvrig nyansatte i sine stillinger.

Leder av driftsstyret, Kjersti Vadheim Dahm, med flere innspill fra rektor, FAU og andre, orienterte om alle utfordringene skoleelevene sto overfor både på vei og i kryss, om de var som gående eller syklende. Foruten området rundt selve krysset er også tungtransporten ut i Ullenchausseen, ved siden av Smestad gjenbruksstasjon, en utfordring på skoleveien. Mørketiden og mulige høye snøkanter til vinteren skaper ytterligere utfordringer.

UTFORDRINGENE: Leder av driftsstyret, Kjersti Vadheim Dahm, peker på de utfordringer som barn og andre står overfor ved inn og utkjøringen av tunge kjøretøyer i Ullernchausseen. Fra venstre: Karen Algaard (FAU), Christian Dyhr Refslie (VAV), Kristian Bjelland (VAV), Carl Oscar Pedersen (BU-leder), Benedicte Andresen (VAV), Anton Rygg (rektor), Ingrid Hopp (driftsstyret)og Thea Brøvig (FAU). Foto: Vidar Bakken

Vil prioritere

Bydelskoordinator Kristian Bjelland noterte ned informasjonen og kravene som ble gjort dem til del og forsikret om at sakene vil bli fulgt opp.

– Vi vil prioritere en god dialog med skolen fremover. Det er viktig for oss og entreprenøren at barna kommer trygt frem. I fjor samarbeidet vi med Smestad skole om en trafikksikkerhetskampanje, og vil følge opp med nye tiltak når massetransporten starter opp. Skolen har gitt oss viktige innspill, sier Bjelland.

- Vi ser positivt på at VAV nå signaliserer at de vil prioritere trafikksikkerheten for skoleelever og andre myke trafikanter. Det er viktig at foreldre føler det er trygt å la barna gå til skolen, derfor er informasjon og tiltak fra VAV på og om skoleveiene essensielt for barnas trygghet, sier Ingrid Hopp.

- Vi forlanger at en skisse for en fullstendig plan og at iverksettelse av tiltak skjer snarest. Dette skal vi følge opp, sier leder av bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen.

Etter befaringen har Akersposten fått tilgang til bilder som viser lastebiler på vent i vei og på fortau i Ullernchausseen (se bilder lenger opp i saken). Vi ba Bjelland om en kommentar til disse.

- Vi har også fått tilsendt disse bildene i dag og det er ikke slik det skal være. Prosjektet og entreprenøren beklager at bilene benytter seg av fortau og vi ser umiddelbart på nødvendige tiltak for at dette ikke skal skje igjen, sier Bjelland i kommentaren.

FAU: Som å begynne på nytt

Brøvig og Karen Algaard i FAUs trafikkgruppe, var etter møtet skuffet over at løfter som var gitt av VAV tidligere, ikke var innfridd.

- Det er også lite kontinuitet i arbeidet. Det blir litt som å begynne på nytt, når flertallet av de som møtte fra VAV er nye i sine stillinger», sier Brøvig.

- Det hele er litt rart. Trafikksikringstiltak skulle være på plass fra da de første lastebilene begynte å kjøre inn og ut av området. Nå må vi bare vente, sier Algaard

- Jeg er redd for at flere foreldre begynner å kjøre barna til skolen i denne situasjonen. Det er i strid med det hjertesoneprosjektet som skolen vil gjennomføre, sier Brøvig.

Skolens krav

Her er kravene fra skolen med hensyn til tiltak:

* Et ledegjerde som skal hindre skolebarn og andre fra å bruke en snarvei, som medfører kryssing av gaten uten gangfelt to ganger, som munner ut like ved krysset.

  • En plan for trafikkvakter, hvor mange, hvor de skal stå og til hvilke tidspunkter.
  • Er det mulig å gjøre noe med lysreguleringen, slik at trafikken ikke propper seg i krysset.
  • Vil ha stopp av massetransporten i området klokken 08.00-08.30.
  • Leverandører må få beskjed om at gangfelt/fortau ikke skal brukes til stopp eller parkering.
  • Bedre skilting og skille mellom myke og harde trafikanter.
  • Trafikkdag/informasjon til foreldre.
  • En konkret plan, hvor planens punkter datofestes. Ved fullført – ny befaring.

Følg Akersposten på Facebook