ANNONSE
Annonse

«Hvor blir det av søppelbilene?»

Renovasjonsetaten setter inn ekstra innsats i helgen for å komme ajour med avfallshenting etter julen.

Flere Akersposten-lesere har etter nyttår skrevet på Facebook om problemer med fulle avfallsbeholdere og manglende henting. Nå setter Renovasjonsetaten inn et ekstra gir.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.01.2019 kl 01:05

ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: «Hvor blir det av søppelbilene, søppelet i Sørkedalen har ikke blitt hentet på lang tid, det flyter over,» skrev Leif Bjørnholt i Sørkedalen 2. januar i en melding til Akersposten på Facebook. Flere andre fulgte opp med sine opplevelser av avfallshentingen – eller mangel på sådan. Det var i hvert fall tydelig at flere beboere i Sørkedalen har opplevd å bli oversett i det siste.

«Full kasse her også. Dem bare hopper over oss i Sørkedalen», skrev Arne Gulbrandsen torsdag.

Etterslep

Fredag ettermiddag går Renovasjonsetaten ut med en pressemelding hvor de bekrefter at det det nye året har «begynt med et etterslep i avfallsinnsamlingen etter romjulsuken.

«Vi setter inn alle ekstra ressurser for å hente det inn så fort som mulig,» skriver etaten.

– Etterslepet skyldes primært at romjulen består av for få arbeidstimer til å dekke 114.000 ukentlige tømminger i Oslo, sier kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen i Renovasjonsetaten. – Vi forsøkte å ta høyde for dette i planleggingen av høytiden, men arbeidstidsbestemmelsene legger sterke føringer for arbeid på helligdager og i helger.

Vi setter inn alle ledige biler og mannskap i helgen 4.-6. januar. Flere steder i byen har avfall blitt hensatt rundt fulle beholdere, noe som medfører manuelt og tidkrevende arbeid. Det er derfor vanskelig for REN å si et endelig tidspunkt for når alt avfallet skal være samlet inn.

Beklager

REN ønsker å beklage til alle abonnenter som opplever at avfallet ikke har blitt hentet etter jul. - Samtidig håper vi på forståelse for at forholdene er utfordrende nå om vinteren, fortsetter Kristoffersen. - Alle abonnenter har selv ansvaret for at området rundt avfallsbeholderen er farbart, måkt og/eller strødd. Dersom alle hjelper til med sin lille del av jobben, så skal vi sørge for å gjøre vår del.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

I samme pressemelding skriver etaten at Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

ANNONSE
Annonse