ANNONSE
Annonse
Akersposten

Hvilket sykehjem er best i vest?

BESØK: Lamaen Kuzco og ponnien Lillebror storkoser seg sammen med Helga Horn på Vinderen bo- og servicesenter, som scorer høyt på pårørendes tilfredshet med sykehjemmet. Foto: Fredrik Eckhoff

Kommunale sykehjem scorer både i topp og bunn under siste pårørendeundersøkelse gjort av Oslo kommune. Vår oppsummering tar for seg bydelene Ullern og Vestre Aker.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 20.01.2017 kl 15:02

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO VEST: I våre bydeler er det det kommunalt drevne Vinderen bo- og servicesenter (Bydel Vestre Aker) som kommer best ut i pårørendeundersøkelsen når vi sammenlikner sykehjemmene i bydelene Ullern og Vestre Aker. I pårørendeundersøkelsen skal de pårørende forholde seg til utsagnet «Alt i alt er jeg fornøyd med sykehjemmet min nærstående bor på». 87 prosent av de pårørende som har deltatt i undersøkelsen har krysset av på og svart at de er «enig» eller «helt enig». Vær oppmerksom på at antall deltakere i undersøkelsen varierer fra sykehjem til sykehjem.

Les også: Kuzco så ingen grunn til å spytte

Vinderen bo- og servicesenter. Foto: Oslo kommune

Kommunalt på topp og bunn

I de to bydelene er det seks sykehjem som er med i undersøkelsen. Vinderen bo- og servicesenter og Silurveien sykehjem er kommunalt drevet. Hovseterhjemmet (Unicare omsorg), Madserud sykehjem (Norlandia frem til 31. desember 2016) og Smestadhjemmet (Unicare omsorg) er privat, kommersielt drevet og Kajalund sykehjem er privat, ideelt drevet.

De to kommunale sykehjemmene er både på topp og bunn i denne undersøkelsen. Som sagt scorer Vinderen bo- og servicesenter høyest. I Silurveien sykehjem (Bydel Ullern) svarer bare 71 prosent av de pårørende at de er enig eller helt enig at de er fornøyd med sykehjemmet. Silurveien er i så måte helt i bunnsjiktet blant sykehjemmene som er med i undersøkelsen (se faktaboks.

Les også: Madserudhjemmet: Her kommer flomlyset til å stå på full guffe

Små forskjeller

Ellers er det ikke de store forskjellene mellom sykehjemmene. På Madserud sykehjem (i Bydel Ullern, som nå er blitt kommunalt sykehjem i 2017 under navnet Madserudhjemmet) svarer 85 prosent av de pårørende at de er fornøyd med sykehjemmet. På Smestadhjemmet (Bydel Ullern) 75 prosent, På Kajalund (Bydel Ullern), som i mange år toppet listen i Oslo over fornøyde pårørende, 83 prosent og på Hovseterhjemmet (Bydel Vestre Aker), som skal skifte navn til Røahjemmet, 81 prosent.

Les også: Hovseterhjemmet med takterrasse og champagneutsikt

Flere svakheter

Det er flere svakheter i undersøkelsen, da både størrelsen/antall plasser på de enkelte sykehjemmene og hvor mange som har deltatt i undersøkelsen påvirker resultatet. På Kajalund med bare 27 plasser kan noen få flere eller færre pårørende som svarer på undersøkelsen, få store utslag. Det er også stor usikkerhet knyttet til for eksempel Silurveien sykehjem hvor bare 50 prosent av de pårørende deltar i undersøkelsen.

Les også: Hva gjør Danseløven på Smestadhjemmet?

Det er også store forskjeller på standard og i hvilken grad brukerne har tilgang til fasiliteter som toalett og dusjmuligheter fra rommene, samt at alder på bygningsmasse er sterkt varierende. Dermed kan ikke dette bare leses som en fasit på hvor fornøyde de pårørende er med sykehjemmene, da utgangspunktet for det enkelte sykehjem varierer.

Deltakelse

På Vinderen bo- og servicesenter med 85 langtidsplasser var det 54 prosent av de pårørende som svarte på pårørendeundersøkelsen. På Madserud sykehjem med 79 plasser svarer 56 prosent av de pårørende. På Smestadhjemmet med 111 plasser svarer 53 prosent. På Kajalund med 27 plasser svarer 69 prosent. Hovseterhjemmet med 140 plasser svarer 63 prosent og til slutt Silurveien sykehjem med 147 plasser med 50 prosent av de pårørende som svarer.

I den samlede undersøkelsen for Oslo er det de ideelt drevne sykehjemmene som scorer høyest i snitt med hensyn til pårørendes tilfredshet med sykehjemmene. Det er vanskelig å se store forskjeller mellom kommunale og privat, kommersielt drevne sykehjem i denne undersøkelsen.

Les også:

Åpent brev til Erna Solberg: «Jeg ønsker ikke din sympati – jeg ønsker at du handler»

Private sykehjem må kutte 21 årsverk

"Hva er i veien med Hovseter - er det ikke fint nok?"