Akersposten
Annonse: Bydel Ullern

Hva skjer med Blokkajordet?

Informasjonsmøte 6. oktober kl. 18.00 om Blokkajordet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 06.10.2020 kl 19:28

Møtested: Ullern menighetshus, Holgerslystveien 22

Dato/tid: Tirsdag 6. oktober kl. 18.00

Etter en mangeårig prosess foreligger det nå et endelig forslag for opparbeidelse av Blokkajordet som aktivitets- og møteplass. Forslaget skal så langt som mulig ivareta Bestum skole, Blokkajordet barnehage, Ullern tennisklubb og naboenes behov for bruk av plassen. I tillegg skal forslaget finansieres. Forslaget til et aktivitetsanlegg på Blokkajordet foreligger og inneholder ballbaner, street-basketbane, løpebane og en møteplass. Forslaget til bruk er avgrenset av det som i dag er en asfaltert plass ved siden av tennisbanene.

For å orientere brukere av plassen, naboer, skole og barnehage holdes det et informasjonsmøte i Ullern menighetshus tirsdag 6. oktober kl. 1800.

Av hensyn til smittesituasjonen er antall deltakere avgrenset til 45 personer og alle som deltar må registreres. Møte opp i god tid!

Velkommen!

Ullern bydelsutvalg
Ullern tennisklubb
Bydel Ullern