ANNONSE
Annonse
Akersposten

De har hatt verdens nordligste sommerjobb

Torbjørn Heimvik og Maria Bang Jensen.

Maria Isabel Bang Jensen fra Ullern er en av fire studenter som sikret seg plass på sommerprogrammet Must Fornybar Energi i Multiconsult. I løpet av sommeren har hun vært på Svalbard og utredet ulike løsninger for det fremtidige energisystemet i Ny-Ålesund, en av verdens nordligste bosetninger.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.08.2021 kl 13:11

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLERN/SVALBARD: På Svalbard har studentene i Multiconsult, på oppdrag for de statlige gruveselskapene Store Norske og Kings Bay AS, utredet alternativer for det fremtidige energisystemet i Ny-Ålesund på Svalbard. Det innebærer blant annet at samfunnet skal omstilles fra fossile til fornybare energikilder.

Maria I. Bang Jensen forteller studien ser nærmere på et lite forskningssamfunn som heter Ny-Ålesund. Det er den største øya på Svalbard, snaue 100 km nord for Longyearbyen.

Bang Jensen har bachelor innen energi og miljø fra Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm og tar nå en dobbel mastergrad innen smarte elektriske nettverk og system gjennom EIT InnoEnergy.

– I Ny-Ålesund foregår det viktig forskning på klima, miljø, natur, isbreer og hav, så det er et paradoks at hele bosetningen i dag driftes på diesel, sier Bang Jensen. Man ser effekten av klimaendringer veldig tydelig der oppe. Jeg møtte en forsker som sa han hadde dårlig samvittighet for å skru på lyset, fordi han visste at strømmen kommer fra diesel. Det gjorde inntrykk.

Ny-Ålesund, på 79 grader nord, omtaler seg selv som verdens nordligste permanente bosetning, med rundt 35 fastboende på vinterstid og opp mot 180 på sommertid. Hit kommer forskere fra hele verden for å drive med arktisk forskning innen ulike fagfelt.

Kan påvirke 1500 arktiske samfunn

Resultatene fra sommerjobben kan bety mye for fremtiden i arktiske samfunn. I tillegg til Ny-Ålesund, driftes omtrent 1500 isolerte småsamfunn på Grønland, Alaska og Canada på fossile kilder, hovedsakelig diesel. Disse samfunnene kan også være interessert i å ta i bruk nye, bærekraftige energiløsninger, som dessuten kan være mer kostnadseffektivt enn å være avhengig av dyr diesel som må fraktes dit utenfra.

– Det er spesielt motiverende med en sommerjobb som oppleves så viktig, og som kanskje kan påvirke så mange mennesker og samfunn, sier Bang Jensen.

Anbefalinger kan bli iverksatt om kort tid

Studentene har tilbrakt to uker på Svalbard, både i Longyearbyen og Ny-Ålesund for å gjøre befaringer og datainnsamling. De erfarer at den teoretiske kunnskapen blir satt på prøve ute i felt og det er mange nye problemstillinger å ta hensyn til.

– Fra studiene har vi en teknisk bakgrunn og et teoretisk grunnlag, men ute i felt erfarer man tydelig at tekniske prosjekter ikke bare handler om hva slags teknologi man skal bruke. Det handler også veldig mye om å ta hensyn til behov og begrensninger i det aktuelle samfunnet.

Resultatene som studentene kommer frem til vil danne et viktig kunnskapsgrunnlag for beslutningene som skal tas i kommende år. Allerede i løpet av 2022-2023 kan noen av anbefalingene fra studentene vil ha blitt iverksatt og bygget ut.

Lars Ole Saugnes direktør i Kings Bay AS er fornøyd med samarbeidet.

– Vi er veldig fornøyde med at unge, nytenkende studenter hjelper oss å utvikle Ny-Ålesund til å bli et «grønnere» sted og tilrettelegge for klimaforskning i verdensklasse, sier Saugnes.

Nå, etter seks uker, er resultatene klare. Studentene har gitt sine anbefalinger.

– Vi anbefaler nye energiløsninger fra fornybare kilder, som blant annet handler om å effektivisere og minimere energitap i byggene og i systemet generelt. Våre forslag til nye energiløsninger er solkraft og batteri på kort sikt og potensielt vindkraft og hydrogen på lengre sikt, avslutter Bang Jensen, som nå skal fortsette studiene.