ANNONSE
Annonse
Akersposten

Carl Oscar Pedersen

Høyre: – Jeg ser for meg et Ullern hele livet

– Den største utfordringen vår bydel står overfor dette året, er den utbyggingen som skal skje de kommende seks-sju årene, sier leder i bydelsutvalget, Carl Oscar Pedersen, Høyre. Med seg i bydelsutvalget har han sju partifeller. Til tross for flertall, har partiet i inneværende valgperiode underskrevet en samarbeidsavtale med Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.02.2020 kl 08:26

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Carl Oscar Pedersen, Høyre, leder av Ullern bydelsutvalg:

BYDEL ULLERN: Anleggsprosjektene står i kø gjennom mesteparten av 2020-tallet. Før nyttår sa Pedersen til Akersposten at han ønsker å få en utbyggingskoordinator på plass.

– Vi trenger det og vi arbeider fortsatt for å få det til, sier Pedersen og legger til at samarbeidspartnerne er positive til å få på plass en slik koordinator.

– Alle parter vil etter min mening være tjent med det.

Støy og støv i sju år

Innbyggerne må se for seg at støy- og støvplager de kommende seks-sju årene. Utbygging ligger ikke innenfor bydelsutvalgets ansvarsområde, det er kun et område hvor politikerne kan påvirke.

– Men helse har vi i bydelen ansvaret for. Derfor må Byrådet også høre på oss som bor de områdene som skal bygges ut. Jeg synes at vi må ha en hånd på rattet, men slik er det ikke i dag – dessverre.

– Er det en utfordring?

– Ja, så absolutt, og etter min mening også en demokratisk utfordring. Det er meget uheldig at Byrådet ikke lytter til det det de lokale har å bringe til torgs.

Han tror ikke at folk er klar over – ikke kan forestille seg – hvordan det kommer til å bli i årene framover når anleggsarbeidene kommer i gang.

– Vi må sikre skoleveiene og sørge for minst mulig belastning for nabolaget, sier mannen som er den øverste ombudsmannen for innbyggerne i Bydel Ullern.

– Bydelspolitikerne er brobyggere inn mot Rådhuset. Der kjenner en ikke de lokale forholdene like godt som oss som bor her.

Adelsmerket sprakk

Pedersen mener at et av adelsmerkene i bydelen, er at politikerne har gjort enstemmige vedtak i store og viktige saker for hele bydelen.

– Jeg mener at det gir oss styrke.

– På det siste møtet i bydelsutvalget ble det ikke et enstemmig vedtak om utbyggingen av Bestumkilen. Hvordan ser du på det?

– Nei, dessverre. Der klarte vi ikke enstemmighet. Miljøpartiet De Grønne stemte forskjellig fra de øvrige partiene.

– Miljøpartiet er vel med på samarbeidsavtalen Høyre har inngått?

– Ja, men akkurat her ble vi ikke helt enige. Miljøpartiet helte noe mer i retning av hva byrådet sier, men heldigvis ikke helt identisk.

Må tenke nytt

– Når det gjelder hvordan vi ser på bolig og boformer samt hvordan vi tenker at vi lever livene våre i framtiden, tror jeg vi må tenke nytt. Jeg ser for meg et Ullern hele livet.

– Hva mener du med det?

– De som ønsker det må kunne leve hele livet i Bydel Ullern. Derfor må vi legge til rette for at det skal la seg gjøre.

Derfor er Pedersen meget opptatt av hvordan vi skaper nærmiljøene.

– Det må være miljøriktig at uansett hvilken alder du er i, så kan du få tak i det du trenger i nabolaget og i bydelen. Vi må i dette ti-året legge bedre til rette for handel, samt bygge ut tjenester, omsorg og kultur i vår bydel.

Pedersen er klar over at Ullern er en utkantbydel eller en ytre bydel. Mesteparten av kollektivtrafikken går inn til sentrum. Det bor rundt 33 000 mennesker i Bydel Ullern – en hel by i seg selv. Han ser for seg at en må arbeide for at bydelen på 20-tallet må gå i retning av et mer komplett samfunn. Det vil redusere interntransporten, noe som vil være en miljøriktig utvikling, hevder han.

– Derfor er jeg svært glad for at Rosa busser blir startet opp i begynnelsen av februar, sier Pedersen, som sier at offentlig transport innen bydelen ikke er god nok. Han snakker også varmt om transporttjenesten bydelen driver i samarbeid med Lions, Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter. Den skal videreføres.

Miljø og klima

Pedersen sier at miljø og klima kommer til å prege det ti-året som så vidt har begynt.

– Derfor må vi tenke på hvordan vi lager lokalmiljøer og nærmiljøer, slik at innbyggerne kan få tak i det en trenger innen ikke altfor lang avstand, sier Pedersen, som mener at det vil gavne alle.

– Miljø må også omfatte nærmiljøet, ikke bare klima.

Lederen av bydelsutvalget er opptatt av at vi mennesker ikke lever av brød alene. Når det gjelder den eldre garde, er tilbakemeldingen til ham at Skøyen aktivitetssenter og Ullern kultursenter utvikler gode og aktive miljøer.

I slutten av november er det fem år siden bydelen overtok ansvaret for de to seniorsentrene.

– Det var en riktig beslutning.

– De to sentrene har ulike profiler.

– Det var også meningen. Det ser ut til å fungere bra med aktivitetssenter på Skøyen og kultursenter på Ullern. De utfyller hverandre, sier Pedersen. Han får tilbakemelding på at stadig flere benytter seg av sentrene og at møtene oppleves som positive av dem som bruker stedene.

– I bydelen ser vi for oss at begge stedene har muligheter til å utvikle seg videre i årene som kommer. Det er svært positivt, sier Carl Oscar Pedersen, som legger til at Stoppestedet på Ullern også huser de unge. Han peker på at flere generasjoner i samme bygg, er en riktig vei å gå i dette ti-året. Generasjons-integrering må til på flere områder. De lærer av hverandre.

LES OGSÅ:

Ap: – Tilbudet må hele tiden forbedres

Frp: – Vi må stå sammen, ellers er løpet kjørt

Høyre: – Jeg ser for meg et Ullern hele livet[/b]

MDG: Vil ha utbyggingsombud

SV: – Klimaspørsmålet må løses

Venstre: – Jeg brenner for Bestumkilen

Følg Akersposten på Facebook