ANNONSE
Annonse
Akersposten

Holmenkollbanen ved Lille Frøn – av Albert Fenger-Krogh

«Holmenkollbanen står i fare for å bli skvist ut»

Det er vel heller tvilsomt at den linjen som må snu på Majorstuen blir Fornebubanen. Å holde en flunkende ny bane til 16 milliarder kroner unna sentrumsgjennomkjøring vil være uhørt for de aller fleste bystyrepolitikere. Da er det lettere å vike unna en gammel traver som stort sett har vært til bryderi for storbyens trafikkplanleggere, nærmere bestemt Holmenkollbanen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 10.02.2020 kl 12:28

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Det skal etter planen være byggestart for Fornebubanen i år, et prosjekt som kommer til å vare i seks til syv år.

Obos har truet med å trekke sin del av finansieringen på 2,5 milliarder kroner, dersom ikke stortinget kan garantere finansieringen av ny E-18. T-baneprosjektet har likevel kommet såpass langt i planleggingen og blitt såpass prestisjeartet av Oslo-politikerne at det ikke er usannsynlig at de kommer frem til en løsning.

På den andre siden, nærmere bestemt det vestlige T-baneknyttepunktet Majorstuen, er finansieringen av ny stasjon som skal sørge for å bringe t-banelinjene inn i ny sentrumstunnel satt enda lenger frem i tid. Kapasiteten i den snart 100 år gamle fellestunnelen er i dag sprengt. Det betyr at skal man føre en ny linje inn i tunnelen, må en annen gi plass.

Det er vel heller tvilsomt at den linjen som må snu på Majorstuen blir Fornebubanen. Å holde en flunkende ny bane til 16 milliarder kroner unna sentrumsgjennomkjøring vil være uhørt for de aller fleste bystyrepolitikere. Da er det lettere å vike unna en gammel traver som stort sett har vært til bryderi for storbyens trafikkplanleggere, nærmere bestemt Holmenkollbanen.

Banen har hatt en lengre historie med nedprioritering siden datidens private aksjeselskap ble overtatt av Oslo Sporveier engang på syttitallet. Trafikktallene har vært de laveste blant forstadsbanene. Unntaksvis fikk den oppmerksomhet da Oslo skulle holde Ski-VM i 2011. Da investerte bystyret i underkant av 400 millioner kroner i en større oppgradering av Holmenkollen stasjon, og man fikk lagt datidens kjøreledning om til strømskinne på hele strekket. Aberet var at plattformene på resten av banen var for korte for T-banetogene.

Det betyr at dørene på den bakerste vognen må holdes stengt på linjen. Til frustrasjon for intetanende turister som flere ganger har blitt med banen et ekstra stopp opp til Voksenlia. En annen konsekvens var at Gulleråsen stasjon måtte stenges i retning sentrum fordi stasjonen lå i en såpass krapp kurve at Sporveien ikke så det forsvarlig å kunne åpne dørene. Avstanden mellom togene og plattform var for lang.

Befolkningen som soknet til stasjonen, protesterte kraftig, selv da Kong Harald satt som gjest på et av togene som kjørte oppover den nyrenoverte banen i 2010. Byrådet lovte kjapt bot og bedring, og brukte tid og penger til planlegging av en midlertidig løsning. Dette viste seg å koste mer enn det smakte, og etter at det ble byrådskifte i 2015, presenterte samferdselsbyråd Lan Marie Berg den endelige avgjørelsen – stasjonen ble for dyr til å utbedres, og hun ville heller bruke pengene til å oppgradere stasjonen på Frognerseteren med nytt utsiktspunkt og leskur istedet.

Den beskjedne trøsten har banens brukere fremdeles ikke sett noe til.

Hva så med fremtidig drift på Oslos historiske forstadsbanelinje? Sporveien regnet i 2011 opprinnelig med å kunne holde banen i drift uten større oppgraderinger på infrastruktur frem til 2028. Dette har de siden gått tilbake på.

I et skriv til deres underleverandører ønsker de nå å fremskynde oppgradering av banen til 2023. Slitasjen på sporene er for stor og banens generelle tilstand for dårlig – flere av broene på banen er over 100 år gamle og langt over sin levetid.

Uten en større finansiering og oppgradering står banens drift uansett i fare for å stoppe helt opp. En lengre stengning alla Kolsåsbanen 2006-2014 kan bli resultatet. Det er prekært ettersom Oslo har en lang liste med kollektivtiltak som står lenger fram i køen på ønskelisten enn å utbedre Holmenkollbanen. Denne listen kalt Oslopakke 3 er dessuten underfinansiert ettersom flere har gått over til å kjøre el-bil gjennom bomringen.

Enda flere el-biler kan det bli om banen blir tvunget til å stenge.

Karl August Swanstrøm
Vestre Aker-beboer

Følg Akersposten på Facebook