ANNONSE
Annonse

Hoffsveien stenger – Hovfaret blir ny hovedvei gjennom Skøyen

Rødt: Ny gjennomkjøringsvei Skøyen
Gult: Anleggstrafikk
Blått: Åpen del av Hoffsveien
Grønn markering: Rigg og anleggsområde

Trafikken gjennom Skøyen vil bli radikalt lagt om i forbindelse med bygging av Fornebubanen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 25.04.2018 kl 12:36

ANNONSE
Annonse

SKØYEN: Utbygging av Skøyen stasjon medfører at Hoffsveien vil bli stengt i lang tid. Hva skjer da med gjennomgangstrafikken i det mest trafikktunge området.

Nye kryss

Leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H) stilte spørsmålet til byrådsavdeling for miljø og samferdsel om hva som skjer med Hoffsveien under stasjonsutbyggingen.

Svaret fra byrådsavdelingen er at Hovfaret blir regulert til gjennomkjøringsvei i byggeperioden, hvor selve utkjøring av masser vil ta cirka ett år, med byggestart 2020/2021. Det blir anlagt et nytt kryss eller rundkjøring der Askeveien starter, markert med rødt nederst på bildet. I byggeperioden vil Tyskerstrandveien fra Karenslyst allé bli stengt. Askeveien går så over i Nedre Skøyenvei, med en stikker ned til den gamle trikkesløyfa og over i Hovfaret som ender i Engebrets vei. Her vil det bli anlagt et nytt kryss eller rundkjøring som favner Hovfaret, Engebrets vei og Hoffsveien, markert med rødt øverst i bildet.

Les også: Femdobling av befolkningen på Skøyen uten nye trafikkgrep?

Saken fortsetter under bildet.

GJENNOMKJØRING: Her skal trafikken gjennom Skøyen sluses. Det krever betydelig utvidelse av Hovfaret. Carl Oscar Pedersen etterlyser nytenkning med hensyn til fremtidig trafikkavvikling. Foto: Vidar Bakken

Utkjøring masser

Samtidig vil anleggstrafikk med utkjøring fra byggegrop (markert med gult på bildet) gå gjennom Askeveien og videre mot Skøyen stasjon med egen anlagt vei under skinnegangen og videre ut mot E18. Under byggeperioden vil trafikken til og fra E18 gjennom Skøyen gå som normalt, selv om Hoffsveien blir stengt.

På bildet er rigg og anleggsområde markert med grønt. Ovenfor riggområdet ved rundkjøringen/Harbitzalléen går trafikken i Hoffsveien som normalt.

I tillegg skal det bygges en «rømningstunnel» med utgang Madserud. Masser fra dette området er planlagt å bli fraktet ut gjennom Skøyenveien via Monolittveien til Sørkedalsveien og Smestadkrysset. Utkjøring av masser fra byggegrop på Majorstuen skal i hovedsak følge Sørkedalsveien til Ring 3.

Les også: Må hele Skøyen-prosessen startes på nytt?

Savner en masterplan

- Det blir jo voldsom trafikk gjennom Skøyen og området rundt i anleggsperioden. Jeg skulle ønske at man i forbindelse med denne perioden kom opp med en masterplan, som pekte videre mot tiden etter at anleggsperioden er over. Trafikk fra Smestad og Monolittveien kunne for eksempel i stedet for å benytte Hoffsveien, bli ledet ut på Ring 3 og så bruke Vækerøveien ned til E18 for dem som skal østover. Det betinger en oppgradering av veien mellom Ullernchausseen og Furulund. For trafikk vestover er Granfosstunnelen et godt alternativ. Trafikken fra Bærum på E18 kunne også i større grad bli ledet gjennom Granfosstunnelen eller opp Vækerøveien mot Ring 3 i anleggsperioden, i stedet for å basere seg på at Hoffsveien også i fremtiden skal ta den samme delen av trafikken gjennom området. Det er et ønske om at Hoffsveien på Skøyen skal bli en strøksgate. Det forutsetter også en annen fordeling av trafikken, sier Pedersen, som synes det er synd at Jernbaneverket satte foten ned for planene om Hoffsdiagonalen, som ville gitt en helt annen trafikkstrøm.

STENGES: Deler av Hoffsveien blir stengt i anleggsperioden. Carl Oscar Pedersen mener at Hoffsveien i fremtiden ikke kan bli strøksgate, uten at det foreligger en god masterplan for trafikkavviklingen. Foto: Vidar Bakken

Les også:

Skøyen: - Dette er for dårlig arbeid

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse