ANNONSE
Annonse

Her ryker det eldste huset på Hovseter

Nå er det slutt, etter at huset har stått her, i krysset Gamle Hovseter vei/Henriks vei, siden 1901. Foto: Fredrik Eckhoff

Da dette huset ble bygd av husmann, senere smed, Karl Hansen Bakke, var det omtrent bare jorder og kjerreveier her. Nå jevnes 116 års historie med jorden.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 01.09.2017 kl 15:15

ANNONSE
Annonse

HOVSETER: Øverst i Gamle Hovseter vei, ovenfor der Henriks vei går inn, har det gule huset stått siden 1901. Nå må det vike for nye boliger.

Eldste huset

Vi møter Hovseter-mannen Knut Bryn ved huset. Bryn er aktiv i historielaget (Ullern, Røa og Bygdøy), har mastergrad i historie, og vil gjerne fortelle Akerspostens lesere litt om historien til dette huset. Det er nemlig ikke hvilket som helst hus. Dette er det eldste nåværende huset på Hovseter.

(Saken fortsetter under bildet.)

Knut Bryn, sivilingeniør og historiker, forteller historien om familien Hansen Bakke, som bodde i dette huset fra 1901.

I 1901 skaffet Karl Hansen, som noen ganger gikk under navnet Karl Hansen Bakke, seg skjøtet på eiendommen, som var litt større enn den er i dag. Det var omtrent to mål som strakk seg på begge sider av dagens Gamle Hovseter vei, rett nedenfor gangbroen som går opp mot Hovseter torg.

Hansen var den gang i starten av 40-årene og hadde tidligere vært husmann på Geitebråten, som i dag er en av de nærmeste naboene til Njårdhallen. Husmannsplassen lå under Huseby gård, og det gjorde også tomten han skaffet seg i 1901.

Dette var hovedveien opp fra Huseby til Hovseter, og veien het da også Hovseterveien. Den gikk nesten der Gamle Hovseter vei går i dag, som man kan se på flyfotoet fra 1938. Eneste forskjellen er at den dreide litt mot høyre på vei oppover, slik at eiendommen til Hansen faktisk lå på vestsiden av Gamle Hovseter vei i begynnelsen.

I familiens eie inntil nylig

– Hansen står oppført som smed etter at han bygde huset i 1901, og han gjorde nok en del arbeid på gårdene også, sier Knut Bryn, som forteller at Hansen i mange år leide ut den ene etasjen i huset til en mann som jobbet med veiarbeid. Dermed bodde familien Hansen Bakke i én etasje, og det var flere barn i familien.

– En av døtrene hans var faktisk den første vaktmesteren på Huseby skole, hun het Marie, sier Bryn.

I hele 115 år var huset i familiens eie. Et av Hansens barnebarn bodde nemlig i huset like til hun døde i 2016.

– Hva syns du, som er lokalhistoriker og går forbi her og ser Hovseter-områdets eldste hus bli revet?

– Det er litt synd. De nye eierne har vel fått tillatelse til å rive huset fordi det ikke har noen spesiell arkitektonisk verdi, men det forteller jo en historie om området. Det er det som er verdien til dette huset, sier han.

Nå rives altså huset, og ny eier er Bergskogen Eiendom. Akersposten kommer med mer om hva som skal komme på tomten i en senere artikkel.

(Saken fortsetter under bildet.)

I 1938 ble dette flyfotoet tatt, og da ser vi Huseby skole merket av nede til venstre, og huset "Bakke" opp langs Hovseterveien, i dag Gamle Hovseter vei. De røde stiplede linjene viser inndelingen til gårdene.

Fakta om «Bakke» – Gamle Hovseter vei 7:

Knut Bryn har samlet noen fakta om eiendommen og familien Hansen Bakke:

Tomten:

En tomt på 1,5 mål i den aller nordligste delen av Huseby gård ble skilt ut ved en skylddelingsforretning i desember 1900. Tomten ble angitt å grense til "Hofsveien" som senere er kalt Hovseterveien og etter 1975 for Gamle Hovseter vei.

Tomten ble i februar 1901 solgt til Karl Johan Hansen for 450 kr. Eiendommen er i kjøpekontrakten gitt navnet "Bakke". I kjøpekontrakten heter det videre at de ikke skal være tillatt å drive "Handelsvirksomhed, Beværtning, offentlige Danseforlystelser eller nogen Virksomhed, der med Støi eller Stank kan genere Naboeiendommene".

Kjøperen:
Karl Johan Hansen var født i Aker i 1856 og opprinnelig fra Skøyen. Før han kjøpte Bakke var han husmann på plassen Geitebråten under Huseby. Denne plassen lå like nedenfor der Njårdhallen nå står. Hovedhuset står ennå og brukes til bolig. Karl var ikke bare husmann, men drev også som smed. Han var gift med Helga fra Hallingdal og de hadde i alle fall seks barn.

Huset:
Bolighuset på eiendommen er bygget som tomannsbolig. Det ble trolig bygget i 1901 eller 1902. Folketellingen fra 1910 viser i alle fall at det bodde to familier der da (se nedenfor). Bygningen er den første som ble bygget i Hovseter-området som bolighus og ikke knyttet til landbruket. Fra tidligere var det en håndfull husmannsplasser i området.

Bakke var sammen med husmannsplassene og to mindre gartnerier eneste bebyggelse i området til høsten 1939. Da begynte man å bygge verkstedbygning og bestyrerbolig for den nye blindeskolen. Det var først etter krigen at det ble fart i utbyggingen av området. Da ble blindeskolen fullført og boligene i Henrik vei, Pernilles vei og Hovseterveien kom til.

Familiene:
I huset bodde det to familier i 1910. Folketellingen viser at Karl Hansens familie besto av kona og fire barn i alderen 11 - 28 år. I tillegg hadde de handelsbetjent Karl Rasmussen i losji. I den andre etasjen bodde Emil Adersen (f. 1879) med sin familie. Han var opprinelig fra en husmannsplass i Sørkedalen, men i 1910 er titulert som veiarbeider. Han hadde kone og fire barn i alderen 1 - 8 år. I tillegg bodde moren til Emil i denne husholdningen. I 1910 bodde det altså hele 14 personer i huset.

En av døtrene til Karl Johan og Helga het Marie Karoline Hansen. Hun var født i 1882 og døde i 1958. Hun var den første som fikk fast ansettelse som pedell eller vaktmester ved Huseby skole. Hun begynte i stillingen i 1911 og sluttet i 1919. Arbeidet besto bl.a. i å hugge ved og bære vann fra Mærradalsbekken. Hun hadde også ansvaret for rengjøring sammen med læreren. Der er uvisst hva hun livnærte seg av senere, men hun bodde trolig på Bakke til sin død. Hun eide i alle fall en andel i huset da arven etter henne skulle fordeles.

Senere eiere:
Huset har vært eid av den samme familien helt fra det ble bygget ca. 1910 til 2016. Panteregisteret viser at huset i 1951 var eid av Marie Hansen, Sigrid Hansen, Olufine Hansen, Ragnhild Hansen, Henning Hansen og Judith Hansen. Dette er barn og barnebarn av Karl og Helga. Huset hadde også senere flere eiere inntil Anne Marie Hansen utløste de andre arvingene i 1969 og ble eneeier av huset. Hun var født 16. 12. 1926 og var barnebarn av Karl og Helga. Anne Marie bodde i huset til hun døde 10. 11. 2015. Da overtok et par av hennes nevøer som solgte til et utbyggingsfirma. De fikk rivingstillatelse for hovedhus og garasje i mai/juni 2017.

LES OGSÅ: Klart for Hovseterfestival lørdag 2. september

Så langt har Hovseterløftet kommet

Hovseterhjemmet fikk navnet sitt tilbake

– Å bytte ut navnet er å sparke på Hovseter, som ligger nede

Følg Akersposten.no på Facebook

ANNONSE
Annonse