ANNONSE
Annonse

Her kommer «Hoff skole» og mye mer

GLEDER SEG: Ass.dir. i Utdanningsetaten Dag Hovdhaugen og bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten foran den planlagte skoletomten. Foto: Vidar Bakken

Den nye barne- og ungdomsskolen med 840 elever kan komme på tomten i Nedre Skøyenvei 24. Det nye bygget vil inneholde så mye mer enn skole.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 21.08.2017 kl 17:20

ANNONSE
Annonse

HOFF: - Her planlegger vi skole med flerbrukshall, skolegård og så kommer det en park i forlengelse av skolegården. Det som er spesielt med utviklingen av tomten er at her er det ønske om bygg med kombinerte formål. Blant annet er det planlagt at bydelsadministrasjonen i Bydel Ullern og i tillegg 80 omsorgsboliger skal inn her. I denne samlokaliseringen inngår også et bibliotek, sier assisterende direktør i Utdanningsetaten, Dag Hovdhaugen.

Bydel Ullerns politikere har også foreslått kino i det planlagte bygget.

Mange muligheter

Bydeldirektør i Bydel Ullern, Marie Anbjørg Joten, er begeistret for planene om sambruk.

- Da vi ble invitert til samarbeid sa vi ja med en gang. Bydelsadministrasjonen vil gjerne til Skøyen-området, som står foran en enorm utvikling, med buss, trikk og T-bane i umiddelbar nærhet. Samlokaliseringen gir mange muligheter med blant annet sambruk av lokaler som møterom, auditorier, bibliotek, flerbrukshall og kantine, sier Joten.

Hovdhaugen understreker at tanken bak planlegging av nye skoler i Oslo er at skolene skal være drivende i byplanlegging.

- Skolene skal være naturlige møteplasser for lokalmiljøene, et levende bygg med aktiviteter både på dag- og kveldstid. Samlokalisering er en del av dette, hvor ulike miljøer kan ha nytte av de ressursene som skolen har, blant annet til kulturelle aktiviteter, sier Hovdhaugen.

TOMTEN: Rosafarget TY1 viser den planlagte skoletomten. Foran, farget grønt, viser parkområdet. V18 er Nedre Skøyen vei, V19 er Hovfaret og V11 er Hoffsveien. Reguleringskart: Plan- og bygningsetaten.

Bryter ned skillet

- Det er gledelig om vi kan få på plass 80 omsorgsboliger, hvor det også er mulighet for et seniorsenter. Det er med på å bryte ned skillet mellom generasjoner, hvor det skapes møteplasser hvor folk fra ulike aldersgrupper treffes. Det er i tråd byrådets intensjon om at de ulike instanser som representerer flere funksjoner, samarbeider om å finne løsninger. Her har det vært et flott samarbeid mellom Utdanningstetaten, Undervisningsbygg, Plan- og bygningsetaten og bydelen, sier Joten.

- Plassering av Omsorg+ i skolen er nyskapende og interessant, fordi vi ser at elever og beboere potensielt kan ha nytte og glede av hverandre. Vi ser for oss at dette kan bli et tilbud til eldre som vil bo «der det skjer», samtidig som parken finner i umiddelbar nærhet, sier Hovdhaugen.

Nærhet til barn og unge

Bydelsdirektøren er opptatt av at bydelens tjenester blir liggende i et område som utvikler seg raskt med en stor befolkning. Bydelsdministrasjonen er tiltenkt 3 500 m2 i det nye bygget.

- Blant annet vil vi her ha nærhet til mange barn og unge, noe som er viktig i det forebyggende arbeidet, sier Joten.

Den endelige avgjørelsen for lokaliseringen er ikke tatt.

- Reguleringssak og byggesak skal først ferdigbehandles i Plan- og bygningsetaten, før den kommer til politisk behandling, sier Hovdhaugen.

TOMTEN: Bygningsmassen rives og skole med alle tilleggsfunksjoner vil bli på maks 7 etasjer i henhold til forslaget for områderegulering av Skøyen. Utsnitt: Google Maps

Les også:

Hvis du ikke trykker på T-knappen, kan huset brenne ned


DEBATT: Småhusområdene er under sterkt press

Nå overvåkes søppelkassen din

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse