Akersposten

Her kan du bli kvitt juletreet

Du har ganske mange muligheter til å bli kvitt det gamle juletreet.

Lurer du på hvor og når du kan bli kvitt juletreet ditt? Her er oversikten.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.01.2019 kl 09:44

OSLO VEST: Fra 5.-12. januar hentes juletrær på over 1000 ulike adresser i byen. Her er listen over henting i våre bydeler, Vestre Aker og Ullern.

Du kan eventuelt klikke deg inn her og søke på postnummeret ditt og finne ut når juletrær hentes i nabolaget ditt.

Du kan også levere juletrær og annet planteavfall selv til våre hageavfallsmottak på Ryen, Smestad, Grønmo, Grefsen og Haraldrud.

Bydel Vestre Aker

(Der det står x i oversikten betyr det at du finner bilen i krysset mellom de to angitte gate/veiene.)

Lørdag 05.01.2019 • Huseby-Hovseter

10.00-10.05: Øvre Smestad vei 41
10.05-10.20: Øvre Smestad vei 22d
10.20-10.30: Husebygrenda 1 v/garasjer
10.30-10.45: Husebygrenda 20
10.45-11.00: Nordre Huseby Borettslag, Persbråtan 9 v/returpunkt 11.05-11.15: Røahagan 34
11.15-11.30: Røahagan x Lilleveien
11.35-11.45: Stasjonsveien x Jeppes vei
11.45-11.55: Gamle Hovsetervei x Pernilles vei
12.00-12.10: Holmengrenda v/snuplass
12.10-12.20: Holmengrenda 2 x Stasjonsveien
12.20-12.35: Lybekkveien 29
12.35-12.45: Flyveien x Pilotveien
12.45-13.10: Landingsveien 16-50 v/returpunkt/ gjesteparkering Jarbakken Borettslag 13.10-13.40: Landingsveien 80-82 v/sykkelparkering Orebakken Borettslag

Tirsdag 08.01.2019 • Makrellbekken-Holmen-Frøen

17.00-17.15: Bernhard Herres vei 29
17.15-17.30: Bernhard Herres vei x Jensmesseveien
17.30-17.45: Jensmesseveien x Aspehaugveien
17.45-18.00: Slyngveien 28
18.05-18.20: Aspehaugveien x Arnebråtveien
18.20-18.35: Arnebråtveien 37
18.35-18.50: Hemingveien x Sturlas vei
18.55-19.10: Arnebråtveien 51
19.10-19.25: Arnebråtveien x Lybekkveien v/garasjer
19.25-19.40: Lybekkveien 7b
19.40-19.55: Arnebråtveien 75-83, Søndre Kragskogen Boligsameie 19.55-20.10: Arnebråtveien 99
20.20-20.35: Villaveien x Apalveien 10
20.35-20.40: Villaveien x Gjenveien
20.40-20.50: Villaveien x Apalveien v/returpunkt

Onsdag 9.01.2019 • Vinderen-Borgen-Slemdal

17.00-17.15: Ivar Aasens vei x Damkroken
17.15-17.30: Anne Maries vei x Fossefaret
17.35-17.50: Tuengen allé x Tuengveien
17.50-18.05: Heggelibakken 29 x Solskinnskroken
18.05-18.20: Svalbardveien x Hjørungveien
18.20-18.35: Borgenveien x Fabritiusalléen
18.35-18.50: Borgenveien x Borgenbakken
18.50-19.05: Borgenveien x Jacob Hansens vei
19.05-19.20: Holmenveien 11 v/butikk
19.20-19.35: Biskop Grimelunds vei, Grimelundshaugen 11 v/barnehage 19.35-19.50: Frognerseterveien 3 v/innkjøring
19.50-20.05: Frognerseterveien 23
20.05-20.20: Risalléen 32 x Slemdalsvingen 20.20-20.35: Risalléen x Risbakken
20.40-20.55: Ivar Aasens vei x Aasmund Vinjes vei

Onsdag 9.01.2019 • Ris-Slemdal-Vettakollen

17.00-17.15: Trosterudveien x Rugdeveien 17.15-17.30: Trosterudveien x Risbekkveien 17.30-17.45: Trosterudveien x Trosterudstien 17.45-18.00: Melkeveien x Stjerneveien 39 18.00-18.15: Stjerneveien 7
18.15-18.25: Stjerneveien 1 x Gråkamveien 18.30-18.35: Gråkamveien x Tennisveien 36 18.35-18.50: Jegerveien x Ekornveien 1
18.50-18.55: Slemdalsveien x Heyerdahls vei 1 18.55-19.10: Heyerdahls vei x Lyveien x Tennisveien 19.10-19.15: Gulleråsveien 6b
19.15-19.30: Skådalsveien 8a
19.30-19.45: Gulleråsveien x Huldreveien 2 19.45-20.00: Skogryggveien x Svenstuveien 20.00-20.15: Skogryggveien 2 x Faunveien

Onsdag 9.01.2019 • Røa-Voksen

17.00-17.25: Nordengveien x Linhusveien 4 17.25-17.40: Bjerkebakken 46
17.40-17.55: Gravdalsveien 9a
17.55-18.10: Nordengstubben x Ekraveien 78 18.15-18.30: Olav Aukrusts vei 28
18.30-18.40: Olav Aukrusts vei 54
18.40-18.55: Aslaug Vaas vei x Nils Collet Vogts vei 57 18.55-19.00: Nils Collet Vogts vei 15
19.00-19.15: Nils Collet Vogts vei x Ankerveien
19.20-19.35: Olaf Bulls vei v/nedkjøring 9-23
19.35-19.50: Grindbakken v/returpunkt
19.50-20.05: Arnulf Øverlands vei 81 v/innkjøring gjesteparkering 20.10-20.35: Olaf Bulls vei v/nedkjøring 30-82

Torsdag 10.01.2019 • Voksenlia-Holmenkollen-Midtstuen

17.00-17.15: Einar Skjæraasens vei x Ankerveien
17.15-17.30: Holmenkollveien x Ankerveien v/returpunkt Besserud 17.30-17.45: Setra vei x Lillevannsveien
17.45-18.00: Lillevannsveien x Harestien
18.00-18.15: Lillevannsveien v/Skogen Stasjon
18.15-18.30: Lillevannsveien75 A
18.30-18.45: Voksenliveien x Hospitsveien
18.45-18.55: Hospitsveien 9-13
18.55-19.05: Orrebakken x Hospitsveien
19.05-19.15: Orreskogen x Blåbærsvingen x Orreveien
19.20-19.30: Thorleif Haugs vei x Voksenkollveien
19.35-19.45: Holmenkollveien x Dr. Holms vei v/Holmenkollen restaurant
19.45-19.50: Dr. Holms vei 3
19.50-20.05: Midtstugrenda v/snuplassen
20.05-20.20: Ankerveien x Måltrostveien
20.20-20.35: Kragstubben x Krags vei
20.35-20.45: Holmenenga x Holmendammen terrasse 9

Lørdag 12.01.2019 • Røa

10.00-10.15: Vækerøveien 165 v/Rusta kjøtt 10.15-10.30: Røaveien 13a v/snuplass Søndre Rød 10.30-10.45: Fådveien 11 x Elvefaret
10.45-11.00: Melumveien 15 x Kr. Auberts vei 11.00-11.15: Melumveien x Øraveien
11.15-11.30: Melumveien 56 x Harald Løvenskiolds vei 11.30-11.45: Melumveien 99 x Harald Løvenskiolds vei 11.50-12.05: Austliveien 4, p-plass v/returpunkt 12.10-12.25: Nordengveien 21
12.25-12.35: Ekraveien x Trettebakken
12.40-12.55 Aslakveien x Porfyrveien
12.55-13.15: Ostadalsveien x Aslakveien v/Ullerntoppen 13.15-13.30: Myrhaugen 25, snuplass

Lørdag 12.01.2019 • Slemdal-Smestad

10.00-10.15: Dalsveien x Holmenveien 10.15-10.30: Dalsveien x Bernhard Herres vei 10.30-10.45: Gjøaveien 8
10.45-11.00: Bernhard Herres vei x Holmenveien 11.00-11.15: Østre Holmensvingen 12 11.15-11.30: Bjørneveien 5 x Tråkka 11.30-11.45: Bjørneveien 29 x Bjørnehiet 11.45-12.00: Binneveien x Tråkka
12.00-12.15: Tråkka x Vassfaret
12.15-12.30: Bjørneveien 63
12.30-12.45: Bjørneveien x Vassfaret 12.45-13.00: Gaupefaret 4 v/butikk
13.00-13.10: Stasjonsveien x Dalsveien 70 13.10-13.20: Dagaliveien v/garasjer 12bcde 13.20-13.30: Dagaliveien 23a
13.30-13.40: Dagaliveien x Dagalikroken

Bydel Ullern:

Lørdag 05.01.2019 • Sørbyhaugen-Montebello

10.00-10.15: Nederst i C. A. Thorstensens vei x Sørbyhaugen 10.15-10.30: Sørbyhaugen 11
10.30-10.40: C. A. Thorstensens vei x Sørbyhaugen x Hagan terrasse 10.50-11.00: Noreveien x General Kroghs vei, innkj fra Radiumhospitalet 11.05-11.15: Husebybakken 30 v/Statnett
11.15-11.30: Husebybakken x Sondrevegen
11.35-11.50: Smithsvingen x Nordheimbakken
11.50-12.00: Husebybakken x Smithsvingen x Torjusbakken 12.00-12.15: Torjusbakken 17
12.15-12.25: Sondrevegen 5
12.25-12.35: Husebybakken x Olav Bjaalands vei 12.40-12.55: Silurveien x Geologsvingen
12.55-13.10: Silurveien v/Ullernåsen st.

Lørdag 05.01.2019 • Ullern-Bestum

10.00-10.15: Tyribakken v/ parkering tennis bane 10.15-10.30: Furulundsveien x Blokkaveien 10.30-11.45: Holgerslystveien 22 v/Ullern kirke 10.45-11.00: Ullernveien x Bekkefaret
11.00-11.15: Bestumveien x Nedre Skogvei 11.15-11.30: Bestumveien 10 (Bestum stasjon) 11.30-11.45: Tingstuveien 8a v/ innkjøring 8 A-F 11.50-12.05: Sigurd Iversens vei x Adventveien 12.05-12.20: Harbitzalléen x St. Edmunds vei 12.25-12.40: Veslekroken v/Shell 7-11
12.45-13.00: Silurveien 18 x Geologisvingen v/garasjer 13.00-13.15: Silurveien v/Ullern Fysioterapi

Mandag 07.01.2019 • Lilleaker-Lysejordet-Ullernåsen

17.00-17.15: Lilleakerveien x Ørakerveien v/Lillaker skole 17.15-17.30: Lilleakerveien x Sponhoggveien v/Prix 17.30-17.45: Sponhoggveien x Hartmanns vei 17.45-18.00: Vestveien 40
18.00-18.15: Sponhoggveien 37 v/snuplass
18.15-18.30: Mortensvingen x Hartmanns vei v/bom 18.35-18.50: Lysehagan x Kvernfaret x Lyseskrenten 18.50-19.10: Lysehagan x Kvernveien
19.15-19.35: Lysejordet Borettslag, returpunkt v/Rema 19.40-19.50: Møllefaret v/snuplass ende
19.50-19.55: Møllefaret v/p-plass Lysejordet skole 19:55-20.00: Frits Kiærs vei x Skogfaret
20.00-20.05: Hoffsjef Løvenskiolds vei x Åsbakken 20.05-20.20: Hoffsjef Løvenskiolds vei x Ullernkollen 20.20-20.30: Østbakken x Øvre Ullern terrasse 20.30-20.40: Øvre Ullern terrasse, parkeringsplass v/44-66

Mandag 07.01.2019 • Ullernåsen-Øvre Ullern-Sollerud-Furulund

17.00-17.10: Ullern Gårdsvei x Generallunden
17.15-17.35: Ullern allè, snuplass v/87-73
17.40-17.55: Skogfaret v/snuplass ende
17.55-18.05: Lyseveien x Hoffsjef Løvenskiolds vei v/Lyse terrasse 18.05-18.15: Åsbakken x Åsstubben x Øvre Ullern terrasse 18.20-18.35: Vesteråsveien x Gregers Grams vei x Ullernkollen 18.40-18.55: Sollerudveien 50 v/Lilleaker gård
18.55-19.10: Sollerudveien x Jonas Dahls vei 19.10-19.25: Ombergveien 3
19.25-19.45: Bestumveien x Kirkehaugsveien 19.45-19.55: Sollerudveien x Dr. Rustads vei 19.55-20.15: Brønnveien x Skogbrynet
20.15-20.35: Skogbrynet x Bestumveien x Vækerøåsen

Tirsdag 08.01.2019 • Nedre Huseby-Abbedikollen

17.00-17.15: Hoffsveien 65 v/Smestaddammen Borettslag 17.15-17.30: Hoffsveien x Jarlsborgveien v/Hofftunet 17.30-17.45: Snuplass Husebyveien x Lille Husebyvei 17.45-18.00: Husebyveien x Kopperuds vei x Montebelloveien 18.00-18.15: Jarlsborgveien 14 v/Ekely, Munchs atelier 18.20-18.35: Engebrets vei x Hovfaret
18.40-18.55: St. Edmunds vei x St. Georgs vei 18.55-19.10: St. Georgs vei x Gråbrødreveien 19.10-19.25: Th. Kittelsens vei x Gråbrødreveien 19.25-19.40: Abbedikollen 25
19.40-19.55: Abbedikollen x Abbedikollen (nedre) 20.05-20.20: Skøyen terrasse, snuplass

Tirsdag 08.01.2019 • Heggeli-Madserud-Skøyen

17.00-17.15: Monolittveien x Priorveien
17.15-17.30: Konventveien 30
17.30-17.45: Gullkroken 5, svingen
17.45-18.00: Bekkeliveien 4 x Guldberglia 18.00-18.15: Bekkeliveien x Bekkelistubben 18.15-18.30: Heggeliveien x Monolittveien 18.35-18.50: Skøyenveien x Øvre Silkestrå v/snuplass 19.00-19.15: Madserud allé 1
19.15-19.30: Madserud allé x Jonsrudveien 19.30-19.45: Jonsrudveien x Gustav Vigelands vei 19.45-20.00: Thv. Erichsens vei x Gustav Vigelands vei 20.00-20.15: Prinsessealléen x Askeveien

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...