Akersposten

Her hentes juletrær i vest

Allerede lørdag kveld, 6. januar, hentes juletrær en del steder i Oslo vest. Foto: Fredrik Eckhoff

Her har du oversikt over hvor og når juletrær blir hentet i våre to bydeler i starten av januar.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 08.01.2018 kl 14:42

Bydel Ullern:

Der det står x i oversikten betyr det at du finner bilen i krysset mellom de to angitte gatene.

Lørdag 06.01.2018 Sørbyhaugen-Montebello

10.00-10.15: Nederst i C. A. Thorstensens vei x Sørbyhaugen

10.15-10.30: Sørbyhaugen 11

10.30-10.40: C. A. Thorstensens vei x Sørbyhaugen x Hagan terrasse

10.50-11.00: Noreveien x General Kroghs vei, innkj fra Radiumhospitalet

11.05-11.15: Husebybakken 30 v/Statnett

11.15-11.30: Husebybakken x Sondrevegen

11.35-11.50: Smithsvingen x Nordheimbakken

11.50-12.00: Husebybakken x Smithsvingen x Torjusbakken

12.00-12.15: Torjusbakken 17

12.15-12.25: Sondrevegen 5

12.25-12.35: Husebybakken x Olav Bjaalands vei

12.40-12.55: Silurveien x Geologsvingen

12.55-13.10: Silurveien v/Ullernåsen st.

Lørdag 06.01.2018 Ullern-Bestum

10.00-10.15: Tyribakken v/ parkering tennisbane

10.15-10.30: Furulundsveien x Blokkaveien

10.30-11.45: Holgerslystveien 22 v/Ullern kirke

10.45-11.00: Ullernveien x Bekkefaret

11.00-11.15: Bestumveien x Nedre Skogvei

11.15-11.30: Bestumveien 10 (Bestum stasjon)

11.30-11.45: Tingstuveien 8 v/ innkjøring 8A-F

11.50-12.05: Sigurd Iversens vei x Adventveien

12.05-12.20: Harbitzalléen x St. Edmunds vei

12.25-12.40: Veslekroken v/Shell 7-11

12.45-13.00: Silurveien 18 x Geologisvingen v/garasjer

13.00-13.15: Silurveien v/Ullern Fysioterapi

Mandag 08.01.2018 Lilleaker-Lysejordet-Ullernåsen

17.00-17.15: Lilleakerveien x Ørakerveien v/Lillaker skole

17.15-17.30: Lilleakerveien x Sponhoggveien v/Prix

17.30-17.45: Sponhoggveien x Hartmanns vei

17.45-18.00: Vestveien 40

18.00-18.15: Sponhoggveien 37 v/snuplass

18.15-18.30: Mortensvingen x Hartmanns vei v/bom

18.35-18.50: Lysehagan x Kvernfaret x Lyseskrenten

18.50-19.10: Lysehagan x Kvernveien

19.15-19.35: Lysejordet Borettslag, returpunkt v/Rema

19.40-19.50: Møllefaret v/snuplass ende

19.50-19.55: Møllefaret v/p-plass Lysejordet skole

19:55-20.00: Frits Kiærs vei x Skogfaret

20.00-20.05: Hoffsjef Løvenskiolds vei x Åsbakken

20.05-20.20: Hoffsjef Løvenskiolds vei x Ullernkollen

20.20-20.30: Østbakken x Øvre Ullern terrasse

20.30-20.40: Øvre Ullern terrasse, parkeringsplass v/44-66

Mandag 08.01.2018 Ullernåsen-Øvre Ullern-Sollerud-Furulund

17.00-17.10: Ullern Gårdsvei x Generallunden

17.15-17.35: Ullern allè, snuplass v/87-73

17.40-17.55: Skogfaret v/snuplass ende

17.55-18.05: Lyseveien x Hoffsjef Løvenskiolds vei v/Lyse terrasse

18.05-18.15: Åsbakken x Åsstubben x Øvre Ullern terrasse

18.20-18.35: Vesteråsveien x Gregers Grams vei x Ullernkollen

18.40-18.55: Sollerudveien 50 v/Lilleaker gård

18.55-19.10: Sollerudveien x Jonas Dahls vei

19.10-19.25: Ombergveien 3

19.25-19.45: Bestumveien x Kirkehaugsveien

19.45-19.55: Sollerudveien x Dr. Rustads vei

19.55-20.15: Brønnveien x Skogbrynet

20.15-20.35: Skogbrynet x Bestumveien x Vækerøåsen

Tirsdag 09.01.2018 Nedre Huseby-Abbedikollen

17.00-17.15: Hoffsveien 65 v/Smestaddammen Borettslag

17.15-17.30: Hoffsveien x Jarlsborgveien v/Hofftunet

17.30-17.45: Snuplass Husebyveien x Lille Husebyvei

17.45-18.00: Husebyveien x Kopperuds vei x Montebelloveien

18.00-18.15: Jarlsborgveien 14 v/Ekely, Munchs atelier

18.20-18.35: Engebrets vei x Hovfaret

18.40-18.55: St. Edmunds vei x St. Georgs vei

18.55-19.10: St. Georgs vei x Gråbrødreveien

19.10-19.25: Th. Kittelsens vei x Gråbrødreveien

19.25-19.40: Abbedikollen 25

19.40-19.55: Abbedikollen x Abbedikollen (nedre)

20.05-20.20: Skøyen terrasse, snuplass

Tirsdag 09.01.2018 Heggeli-Madserud-Skøyen

17.00-17.15: Monolittveien x Priorveien

17.15-17.30: Konventveien 30

17.30-17.45: Gullkroken 5, svingen

17.45-18.00: Bekkeliveien 4 x Guldberglia

18.00-18.15: Bekkeliveien x Bekkelistubben

18.15-18.30: Heggeliveien x Monolittveien

18.35-18.50: Skøyenveien x Øvre Silkestrå v/snuplass

19.00-19.15: Madserud allé 1

19.15-19.30: Madserud allé x Jonsrudveien

19.30-19.45: Jonsrudveien x Gustav Vigelands vei

19.45-20.00: Thv. Erichsens vei x Gustav Vigelands vei

20.00-20.15: Prinsessealléen x Askeveien

Bydel Vestre Aker:

Der det står x i oversikten betyr det at du finner bilen i krysset mellom de to angitte gate/veiene.

Tirsdag 09.01.2018 Makrellbekken-Holmen-Frøen

17.00-17.15: Bernhard Herres vei 29

17.15-17.30: Bernhard Herres vei x Jensmesseveien

17.30-17.45: Jensmesseveien x Aspehaugveien

17.45-18.00: Slyngveien 28

18.05-18.20: Aspehaugveien x Arnebråtveien

18.20-18.35: Arnebråtveien 37

18.35-18.50: Hemingveien x Sturlas vei

18.55-19.10: Arnebråtveien 51

19.10-19.25: Arnebråtveien x Lybekkveien v/garasjer

19.25-19.40: Lybekkveien 7b

19.40-19.55: Arnebråtveien 75-83, Søndre Kragskogen Boligsameie

19.55-20.10: Arnebråtveien 99

20.20-20.35: Villaveien x Apalveien 10

20.35-20.40: Villaveien x Gjenveien

20.40-20.50: Villaveien x Apalveien v/returpunkt

Lørdag 06.01.2018 • Huseby-Hovseter

10.00-10.05: Øvre Smestad vei 41

10.05-10.20: Øvre Smestad vei 22d

10.20-10.30: Husebygrenda 1 v/garasjer

10.30-10.45: Husebygrenda 20

10.45-11.00: Nordre Huseby Borettslag, Persbråtan 9 v/returpunkt

11.05-11.15: Røahagan 34

11.15-11.30: Røahagan x Lilleveien

11.35-11.45: Stasjonsveien x Jeppes vei

11.45-11.55: Gamle Hovsetervei x Pernilles vei

12.00-12.10: Holmengrenda v/snuplass

12.10-12.20: Holmengrenda 2 x Stasjonsveien

12.20-12.35: Lybekkveien 29

12.35-12.45: Flyveien x Pilotveien

12.45-13.10: Landingsveien 16-50 v/returpunkt/ gjesteparkering Jarbakken Borettslag

13.10-13.40: Landingsveien 80-82 v/sykkelparkering Orebakken Borettslag

Lørdag 13.01.2018 Røa

10.00-10.15: Vækerøveien 165 v/Rusta kjøtt

10.15-10.30: Røaveien 13a v/snuplass Søndre Rød

10.30-10.45: Fådveien 11 x Elvefaret

10.45-11.00: Melumveien 15 x Kr. Auberts vei

11.00-11.15: Melumveien x Øraveien

11.15-11.30: Melumveien 56 x Harald Løvenskiolds vei

11.30-11.45: Melumveien 99 x Harald Løvenskiolds vei

11.50-12.05: Austliveien 4, p-plass v/returpunkt

12.10-12.25: Nordengveien 21

12.25-12.35: Ekraveien x Trettebakken

12.40-12.55: Ostadalsveien 17 x Aslakveien

12.55-13.15: Ostadalsveien x Aslakveien v/Ullerntoppen

13.15-13.30: Myrhaugen 25, snuplass

Onsdag 10.01.2018 Røa-Voksen

17.00-17.25: Nordengveien x Linhusveien 4

17.25-17.40: Bjerkebakken 46

17.40-17.55: Gravdalsveien 9a

17.55-18.10: Nordengstubben x Ekraveien 78

18.15-18.30: Olav Aukrusts vei 28

18.30-18.40: Olav Aukrusts vei 54

18.40-18.55: Aslaug Vaas vei x Nils Collet Vogts vei 57

18.55-19.00: Nils Collet Vogts vei 15

19.00-19.15: Nils Collet Vogts vei x Ankerveien

19.20-19.35: Olaf Bulls vei v/nedkjøring 9-23

19.35-19.50: Grindbakken v/returpunkt

19.50-20.05: Arnulf Øverlands vei 81 v/innkjøring gjesteparkering

20.10-20.35: Olaf Bulls vei v/nedkjøring 30-82

Onsdag 10.01.2018 Vinderen-Borgen-Slemdal

17.00-17.15: Ivar Aasens vei x Damkroken

17.15-17.30: Anne Maries vei x Fossefaret

17.35-17.50: Tuengen allé x Tuengveien

17.50-18.05: Heggelibakken 29 x Solskinnskroken

18.05-18.20: Svalbardveien x Hjørungveien

18.20-18.35: Borgenveien x Fabritiusalléen

18.35-18.50: Borgenveien x Borgenbakken

18.50-19.05: Borgenveien x Jacob Hansens vei

19.05-19.20: Holmenveien 11 v/butikk

19.20-19.35: Biskop Grimelunds vei, Grimelundshaugen 11 v/barnehage

19.35-19.50: Frognerseterveien 3 v/innkjøring

19.50-20.05: Frognerseterveien 23

20.05-20.20: Risalléen 32 x Slemdalsvingen

20.20-20.35: Risalléen x Risbakken

20.40-20.55: Ivar Aasens vei x Aasmund Vinjes vei

Onsdag 10.01.2018 • Ris-Slemdal-Vettakollen

17.00-17.15: Trosterudveien x Rugdeveien

17.15-17.30: Trosterudveien x Risbekkveien

17.30-17.45: Trosterudveien x Trosterudstien

17.45-18.00: Melkeveien x Stjerneveien 39

18.00-18.15: Stjerneveien 7

18.15-18.25: Stjerneveien 1 x Gråkamveien

18.30-18.35: Gråkamveien x Tennisveien 36

18.35-18.50: Jegerveien x Ekornveien 1

18.50-18.55: Slemdalsveien x Heyerdahls vei 1

18.55-19.10: Heyerdahls vei x Lyveien x Tennisveien

19.10-19.15: Gulleråsveien 6b

19.15-19.30: Skådalsveien 8a

19.30-19.45: Gulleråsveien x Huldreveien 2

19.45-20.00: Skogryggveien x Svenstuveien

20.00-20.15: Skogryggveien 2 x Faunveien

Lørdag 13.01.2018 • Slemdal-Smestad

10.00-10.15: Dalsveien x Holmenveien

10.15-10.30: Dalsveien x Bernhard Herres vei

10.30-10.45: Gjøaveien 8

10.45-11.00: Bernhard Herres vei x Holmenveien

11.00-11.15: Østre Holmensvingen 12

11.15-11.30: Bjørneveien 5 x Tråkka

11.30-11.45: Bjørneveien 29 x Bjørnehiet

11.45-12.00: Binneveien x Tråkka

12.00-12.15: Tråkka x Vassfaret

12.15-12.30: Bjørneveien 63

12.30-12.45: Bjørneveien x Vassfaret

12.45-13.00: Gaupefaret 4 v/butikk

13.00-13.10: Stasjonsveien x Dalsveien 70

13.10-13.20: Dagaliveien v/garasjer 12bcde

13.20-13.30: Dagaliveien 23a

13.30-13.40: Dagaliveien x Dagalikroken

Torsdag 11.01.2018 Voksenlia-Holmenkollen-Midtstuen

17.00-17.15: Einar Skjæraasens vei x Ankerveien

17.15-17.30: Holmenkollveien x Ankerveien v/returpunkt Besserud

17.30-17.45: Setra vei x Lillevannsveien

17.45-18.00: Lillevannsveien x Harestien

18.00-18.15: Lillevannsveien v/Skogen Stasjon

18.15-18.30: Lillevannsveien75 A

18.30-18.45: Voksenliveien x Hospitsveien

18.45-18.55: Hospitsveien 9-13

18.55-19.05: Orrebakken x Hospitsveien

19.05-19.15: Orreskogen x Blåbærsvingen x Orreveien

19.20-19.30: Thorleif Haugs vei x Voksenkollveien

19.35-19.45: Holmenkollveien x Dr. Holms vei v/Holmenkollen restaurant

19.45-19.50: Dr. Holms vei 3

19.50-20.05: Midtstugrenda v/snuplassen

20.05-20.20: Ankerveien x Måltrostveien

20.20-20.35: Kragstubben x Krags vei

20.35-20.45: Holmenenga x Holmendammen terrasse 9

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Akersposten bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...