ANNONSE
Annonse
Akersposten

Har ergret lokalbefolkningen i flere år

Nå er det blokker i vente

ERGRELSE: Dette bygget har fremstått som tomt i flere år. Nå skal bygg og tomt ut i markedet. Foto: Vidar Bakken

På tomten ved siden av Persbråten skole har det store bygget stått tomt og forfallent i mange år. Hvorfor skjer det ingenting her?

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 05.02.2018 kl 14:32

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HOVSETER: Bygget ligger i det området som er foreslått til bymessig fortetting av byrådet. Dermed er området svært attraktivt for utbyggerinteresser.

Gjenspikret med lemmer etter innbrudd og hærverk, blandet med tomme mørke vinduer, fremstår bygget mer eller mindre som et spøkelseshus. Det er godt synlig med sin plassering mot krysset Stasjonsveien/Landingsveien. Forvalter av bygg og tomt er Statsbygg, som forvalter bygningsmassen knyttet til Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) på den store tomten.

Klargjør for salg

Vi spurte Eiendomsforvalter i Statsbygg, Tor Sveinar Rugsveen, hvorfor det ikke har skjedd noe med dette bygget i løpet av årene.

- Vi klargjør nå for salg av bygget og cirka 15 mål av tomten. Det er brukt tid på hva som har vært behovet for Statped, det vil si hvor mye av Statpeds virksomhet som skulle samles på Huseby. Dette er nå avklart. Før vi fradeler tomten, må vi også få avklart hvilke parkeringsbehov vi må tilfredsstille i forhold til dem som er knyttet til Statped. Det har betydning for justering av grensene, sier Rugsveen, som er enig i at bygget ikke er noe pent syn slik det fremstår i dag.

MYE HÆRVERK: Store deler er spikret igjen etter innbrudd og hærverk. Foto: Vidar Bakken

Forskjellige aktiviteter

- Det har ikke stått helt tomt i mellomtiden. Både politiet og militæret har fått tilgang til lokalene som treningslokaler i mange år. Flere filmskoler har vært i aktivitet her, samt at Bredtvet og Skådalen kompetansesentre har brukt lokalene. Nå er det ikke lenger usikkerhet rundt statlige behov for lokalene og dermed er det et alternativ at bygg og tomt blir lagt ut til offentlig salg, sier Rugsveen.

Boligblokker

Når vil det bli lagt ut for salg?

- Som sagt må justering av grensene avklares, men en aktiv tilrettelegging for mulig salg er i gang, sier Rugsveen., sier Rugsveen.

- I og med at området er pekt ut som et utviklingsområde for bymessig fortetting og med sin nærhet til T-banen, så er vel dette interessant for private utbyggere, til for eksempel blokkbebyggelse?

- Jeg vil tro at området vil være attraktivt for mange utbyggere, sier Rugsveen

Les også:

På jakt etter 100 leiligheter – men her må alle beboere flytte ut


Følg Akersposten på Facebook