ANNONSE
Annonse

Han gir deg tipsene for et lengre og friskere liv

Ullern kultursenter, Lilleaker

– Vi er programmert for en viss holdbarhetstid, sier han, men tror vi kan påvirke mye selv.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.09.2018 kl 16:03

ANNONSE
Annonse

LILLEAKER: Hva bør du vite før du blir gammel? er spørsmålet som stilles på Ullern kultursenter onsdag 5. september. Den som vil komme med noen av svarene er Bjørn Grinde (66), seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Han er utdannet biolog.

– Hvorfor eldes vi?

– Det er et spørsmål om evolusjon – det vil si den endring som skjer med alle arter over tid. Det ligger innbakt i alt levende – også i mennesket. Vi er på en måte programmert for en viss holdbarhetstid.

– Kan vi snakke om evig liv en gang i fremtiden?

– Nei. Alt levende skal dø. Det er også en del av utviklingen.

– Vil vi komme til å leve lenger enn i dag?

– Ja, men hvor den øvre grensen går, vet vi ikke.

Den eldste i verden i dag er 118 år. Rekorden er på 123 år. Spørsmålet flere begynner å stille seg er: Hvor gamle ønsker vi å bli? Mange svarer: Lengst mulig – bare jeg er frisk. Tiden som pleietrengende, er det få som trakter etter.

Det viktigste

Det viktigste med alderdommen er at hver og en av oss skal ha det godt lengst mulig. Hver og en må gjøre en innsats for å få det til, men kommunen – og bydelen – må også være med og legge til rette, slik at det er mulig.

– Om 10-20 år vil vi trolig leve lenger enn i dag, sier Grinde. Han forsker på vår fysiske og psykiske helse og ikke minst på aldring og kroniske sykdommer.

– Kommer det snart en pille som gjør at vi lever lenger?

– Allerede i dag finnes det kosttilskudd og medisiner som hjelper oss å få lengre liv og bedre helse. Problemet er å finne ut hvilken pille som skal til hvilken munn.

– Er det noe annet vi kan gjøre?

– Et godt kosthold og fysisk aktivitet bidrar til å opprettholde helsen.

Dette er velkjent. Det begynner også å bli godt kjent at vårt sosiale liv er viktig med tanke på en god alderdom.

– Å sørge for et sosialt nettverk og ha opplevelser betyr mye for vår mentale helse.

Aldersvennlig by

At Oslo kommune i Aldersvennlig by-prosjektet arbeider for å legge til rette for å kunne gi den aldrende befolkningen kulturopplevelser, er et viktig skritt i riktig retning. Kommunen ønsker at så mange som mulig – unge som gamle og gjerne sammen – skal kunne bruke kulturtilbudene. Kommunen vil – med god grunn – ha oss ut av huset.

Bydel Ullern er en del av dette prosjektet og har fått 550 000 kroner til tiltak som skal gjøre bydelen mer aldersvennlig. Bydelen skal gjøre det innenfor områdene samfunnsdeltakelse, kommunikasjon og medvirkning, og uteområdene og fysisk aktivitet.

To sentre

Bydelen har i de senere årene sørget for lavterskeltilbud for seniorene og har satset på å utvikle Ullern kultursenter og Skøyen aktivitetssenter. Sentrene har vært drevet av bydelen siden slutten av november i 2015.

Onsdag 5. september klokken 12.00 blir Bjørn Grinde å høre på Ullern kultursenter, Stoppestedet på Lilleaker.

– Slike sentre er viktige for den mentale helsen vår. Det å komme ut, møte andre mennesker og ha det trivelig sammen, er gull verd.

Det er en god investering å gi mennesker mulighet til samvær og opplevelser. Da holder en seg raskere og friskere og det blir mindre behov for sykehjem.

– Men vi kommer nok aldri bort fra at en god del av oss på slutten av livet vil trenge mer omsorg og pleie. Jeg tror at forskning på sikt ikke bare vil gi folk lengre liv – men også gjøre pleie- og omsorgsperioden kortere, sier Bjørn Grinde.

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse