ANNONSE
Annonse
Akersposten

Garanterer Fornebubanen og ny E18

SETTER I GANG: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener at alle brikker er på plass for å kunne sette i gang arbeidet med ny E18 og dermed også Fornebubanen som vil gå gjennom bydel Ullern. Foto: Torbjørn Tandberg

Viken fylkesråd går nå inn for å garantere for E18. Det betyr at floken med Fornebubanen og E18 er løst.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 25.08.2020 kl 07:50

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO:Det var Ap og Sp i Viken fylkesråd som sikret det nødvendige flertallet for å støtte E-18-prosjektet med garanti.

– I dag vil jeg gi honnør til de som har tatt ansvar for å sikre sine innbyggere bedre kollektivtrafikk, byutvikling og et bedre tilbud til syklende. Med garanti på plass fra Viken og Bærum er bygging av ny E18 snart i gang, samtidig som finansiering av Fornebubanen er avklart, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Byggingen kommer i gang

Han peker på at lokalt vil nye E18 Lysaker – Ramstadsletta gi innbyggerne kollektivløsningene og byutviklingen de trenger.

- Nå blir det renere luft, større muligheter til å sykle og et bedre kollektivtilbud. Næringslivet får en fremtidsrettet transportåre vest for Oslo som hele landet vil nyte godt av. I dag står bussen og stamper inn mot Oslo sammen med viktig langtransport som har utlandet som mål, sier Hareide og fortsetter:

– Staten har vært tydelig på at vi tar vår del av utbyggingen av Fornebubanen. De statlige midlene har aldri vært i spill, men deler av den totale finansieringen har vært utfordrende. Med garantien på plass og E18-utbyggingen sikret, er dette løst slik jeg ser det, slik at byggingen kommer i gang. Garantien betyr også at vi kan gå videre i arbeidet med å få på plass en byvekstavtale med Oslo og Viken. Vårt initiativ vil komme raskt.

Respekterer uenighet

Motstanden mot E18 har vært betydelig. særlig fra MDG og SVs side.

– Jeg respekterer at MDG og SV er uenige i at Viken skal bidra inn i den garantien som nå er lagt frem. Men jeg er uenig i hvordan de har valgt å beskrive E18-prosjektet. Jeg registrerer at byer som Oslo og Trondheim tenker byutvikling i samme spor som nye E18. Det vil bli færre gjennomgående bilfelt enn det er på dagens E18. I tillegg skal det bygges mange kilometer sykkelvei. Staten har også sagt ja til en forenklet kollektivstasjon ved Lysaker og ja til nye kollektivløsninger.

– Vi må nå se nærmere på detaljene i den garantien som er presentert. Men jeg er trygg på at vi får vi en etterlengtet løsning som er miljø- og kollektivvennlig og viktig for alle som bor i regionen, men også for landet som helhet, avslutter samferdselsministeren.