ANNONSE
Annonse

Går inn for ny bussrute i Voksenåsen

NY RUTE: Det bør opprettes en egen bussrute i Voksenåsen, mener bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker. Illustrasjonsfoto; Ruter

Flere store byggeprosjekter setter krav til blant annet bedre kollektivløsninger, mener politikerne i Bydel Vestre Aker.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 15.08.2016 kl 16:34

ANNONSE
Annonse

VOKSENÅSEN: Leder av bydelsutvalget, Lars Asbjørn Hanssen (H), er bekymret over utviklingen i bydelen med alle byggeprosjektene som settes i gang.

TA ANSVAR!: Lars Asbjørn Hanssen mener at utbyggere og kommunen har et felles ansvar for å utvikle infrastrukturen. Foto: Vidar Bakken


– Jeg tror nemlig det her blir nødvendig å følge utviklingen i bydelen nøye, da utbyggingen går mye raskere enn infrastrukturen tåler. Her bør utbyggere i større grad være med å løse de problemer som oppstår og kommunen må være mere fremsynt enn idag. Det gjelder blant annet behovet for nye og bedre kollektive løsninger, sier Hanssen.

Bydelutvalget har i den forbindelse gitt en uttalelse i forbindelse med planene om et større byggeprosjekt i Thorleif Haugs vei 6 og 8:

"Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot selve prosjektet som har alle muligheter til å bli et godt boligområde med meget gode kvaliteter.

Men, vi ser med bekymring på trafikkbelastningen som er et problem idag i hele området.Med flere store utbyggingsområder i vente, der alle veier bokstavelig talt ender opp i Smestad- eller Slemdal-kryssene med de miljømessige og trafikale problemer det medfører, må disse utfordringene sees i sammenheng med den fortetning som nå skjer i Bydel Vestre Aker.

Les også: Innfartsparkering ved Holmen stasjon

Bydelsutvalget ber derfor om at det opprettes et permanent, helårs busstilbud for Voksenåsen, som mater til T-banen slik at biltrafikken minimeres. Innfartsparkering for beboerne på Voksenåsen må også tilrettelegges ved en eller flere av T-banestasjonene, slik at det blir et attraktivt alternativ til å bruke T-banen også for dem som ikke får relevant bussforbindelse i området.

Videre forutsetter vi at det økte behovet for barnehage og skoletilbud blir med i vurderingen frem mot et vedtak."

Les også:

Vil ha ridehall i Sørkedalen

Hvor høyt og hvor tett blir det på Smestad?

Ønsker du å motta Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost? Meld deg på her!

Du følger vel Akersposten.no på Facebook? Hvis ikke, gjør det her!

ANNONSE
Annonse