ANNONSE
Annonse
Akersposten

Går inn for 0-alternativet på Smestad

VIL BEVARE DETTE: BYdelsutvalget i Bydel Ullern har landet på at dette er et verdifullt og velfungerende boområde som ikke egner seg til bymessig fortetting. Google Maps

Bydel Ullern har gjennom årene hatt ulik tilnærming til bymessig fortetting av Smestad. Nå legger de mulighetsstudier til side og slutter seg enstemmig til Bydel Vestre Akers standpunkt i saken, småhusplanen skal gjelde.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SMESTAD: Det har vært en lang vei å gå for Bydel Ullerns politikere å komme frem til et enstemmig vedtak om bydelens syn på bymessig fortetting av Smestad. Blant annet hadde bydelsutvalget i nabobydelen Vestre Aker fra første stund et vedtak om at Smestadområdet skulle beholde sin opprinnelige reguleringsstatus – småhusplanen. Området som vurderes til bymessig fortetting ligger i begge bydeler, delt av Sørkedalsveien.

Les også: Høyre, Frp, MDG og Venstre "dropper" Kommuneplanen

Må bevare

Under siste møte i bydelsutvalget ble det endelige innspillet til områderegulering av Smestad vedtatt.

- Vedtaket er et resultat av en lang politisk prosess. Det har vært en modningsprosess hvor dialog med alt fra utbyggere og grunneiere til beboeraksjon, velforeninger og enkeltpersoner har vært avgjørende for vårt endelige standpunkt. Det har også vært en betydelig diskusjon innad og mellom de politiske partiene. I tillegg har vi engasjert et arkitektfirma for å se om et mulighetsstudie kunne vise en fornuftig løsning med hensyn til fortetting. Det førte ikke frem og til slutt ble vi enige om at dette verdifulle området må bestå gjennom at småhusplanen fortsatt blir gjeldende regulering for området, sier leder av byutviklingskomiteen i Bydel Ullern, Tore Strandskog (H).

Les også: - Bruker villaveier for å gjennomføre et umulig prosjekt

Enstemmighet

- Dette er et flott og velfungerende boområde i tillegg til at det består av mange verneverdige bygg som Oslo må ta vare på. Det er gledelig at det er enstemmighet rundt dette vedtaket med Ap, MDG, Frp, Venstre og Høyre som står sammen. Det altså snakk om en samlet bydel. Jeg regner med at byrådspartiene merker seg hva de samme partiene står for lokalt. Dette er et tydelig signal til byrådet, sier Strandskog.

Trafikal løsning må finne sted

I vedtaket kommer det også frem at det er behov for å stramme inn gjeldende småhusplan.

- Vi har jo sette at en del av det eplehageutbyggerne gjør i vår bydel ikke er direkte sjarmerende. Vi ønsker å stramme inn utnyttelsesgraden fra 24 til 20 prosent, blant annet for å sikre at utbyggere ikke tøyer utnyttelsesgraden. En annen viktig del av vedtaket er at en trafikal løsning for Smestadkrysset og øvrig infrastruktur må foreligge som en absolutt premiss før noen form for fortetning overhodet kan finne sted.

Her er bydelsutvalgets endelige vedtak:

Ovennevnte sak er behandlet av Ullern bydelsutvalg i utvalgets møte 08.02.2018. Ullern bydelsutvalg fattet følgende enstemmige vedtak:

«Ullern bydelsutvalg har i møtet 8. februar 2018 vedtatt følgende uttalelse til utviklingsområdet som Plan og bygningsetaten har definert:

• Ny trafikal løsning for Smestadkrysset og øvrig infrastruktur må foreligge som en absolutt premiss før noen fortetning.

• Småhusplanen skal legges til grunn – med åpning for ytterligere redusert stedstilpasset utnyttelse (20%).

• Behov for sosial infrastruktur skal belyses.

• Skape bedre sammenhenger.

• Foreslå gangbruer, reduserende trafikktiltak utenom Ring 3 og Sørkedalsveien. Slike tiltak vil generelt forbedre lokalmiljøet og spesielt forbedre luftkvalitet og bidra til å redusere støy.

• Sikre skoleveier.»

Les også:

De vil bevare Smestad

Truer med å stoppe Skanskas utbyggingsplan

Følg Akersposten på Facebook