ANNONSE
Annonse

- Gammeldags betongsosialisme brer seg i byen

ORKLABYGGET: Ola Elvestuen mener Orklabygget viser hvor galt det kan gå. Foto: Vidar Bakken

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V), tidligere leder av byutviklingskomiteen i rådhuset, mener at bremsene må settes på når det gjelder planene om høyhusutvikling på Skøyen.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 24.08.2017 kl 12:28

ANNONSE
Annonse

SKØYEN: – Dette viser med all tydelighet hvor galt det kan gå, sier Elvestuen og peker mot det som skal bli Orklas nye hovedkontor på Skøyen med sine 16 etasjer.

Signaler fra de rødgrønne

– Dette reiser seg ved siden av fredede Sofienlund, som vi brukte store ressurser på å bevare. Det blir ikke bedre når det planlegges syv andre store prosjekter på 16 etasjer på sentrale Skøyen, og det planlegges flere på 14 og 12 etasjer. Man skal huske at Høyhusplanen som er vedtatt for Oslo fremdeles er gjeldende. Den tillater maks 12 etasjer for Skøyen. Dette var en plan som Venstre var med å kjempe gjennom i bystyret. Nå vil man forlate Høyhusplanen, hvor Orklabygget er første skritt på veien. Det har gått tydelige signaler fra det rødgrønne byrådet når Plan- og bygningsetaten legger fram et forslag til områderegulering for Skøyen med disse høydene, sier Elvestuen.

Les også: Orkla får bygge 16 etasjer på Skøyen

– Storkapitalens beste venn

Elvestuen kan ikke se at planene for Skøyen innebærer at det utvikles et levende byområde.

– Vi har gjennom årene snakket om et levende Skøyen med mange kulturelle aktiviteter, som skulle bli et område som folk ville komme og besøke. Med 16 etasjers hovedsakelig kontorbygg i disse smale gatene, blir det ikke mye byliv. Det blir en trakt uten liv. Planene for Skøyen viser med tydelighet hvilken utvikling byrådet ønsker og hvor galt dette kan gå. Det er gammeldags betongsosialisme som brer seg i byen. Hvem skulle trodd at de rødgrønne skulle bli storkapitalens beste venn, sier Elvestuen.

SETT FRA STASJONEN: Nå kan man se høyden på det som skal bli Orklas hovedkontor. Sofienlund, hvitt hus, i forgrunnen. Foto: Vidar Bakken

Rammer de østlige bydeler

Han mener den planlagte utviklingen i de vestlige bydeler, også i småhusområdene, er direkte ødeleggende for utviklingen i Oslo øst.

– Det rødgrønne byrådet legger opp til en byutvikling som kommer til å ødelegge egenarten på en rekke steder i Oslo vest. Med den inntjeningen som er i de vestlige bydeler, kan du være sikker på at det blir bygget. Det er de største aktørene og de verste spekulantene som blir vinnere.

Les også: SKØYEN: - Blir som en berlinmur

- Dette er ikke bra for utviklingen i øst, fordi konsentrasjonen av investeringene kommer der det er mest å tjene. Vi må ha en balansert byutvikling for hele Oslo. En spekulasjonsdrevet byutvikling i vest er som sagt ikke bra for andre deler av byen. Vi trenger flere av de beste prosjektene øst i byen. Det krever vilje, og den er ikke der om alternativet er å rive småhusområder og bygge høyt i vest.

Sanering av småhusområder

Elvestuen understreker at det er fornuftig å bygge ut ved knutepunkter og langs kollektivnettet, men at forslaget til ny kommuneplan får store konsekvenser for etablert småhusbebyggelse.

– Konsekvensene av byrådets forslag til ny kommuneplan vil medføre sanering av store småhusområder uten tanke på kvalitet. Den tar ikke utgangspunkt i de enkelte områdenes egenart. Gode, etablerte bomiljøer kan bli fjernet og uten å ta hensyn til den historiske bebyggelsen som ligger der. Det har ikke skjedd siden 60-tallet i Oslo at hele boområder har blitt sanert, for å gi plass til ny bebyggelse med høyere utnyttelse. Man må ta utgangspunkt i miljøet og folk som allerede bor der for å skape god byutvikling. Det er vel meningen at kvaliteten skal bli bedre og ikke dårligere etter å ha fortettet, spør Elvestuen.

Tenke seg om

Han vil at politikerne i rådhuset skal tenke seg om før områderegulering for Skøyen og ny kommuneplan blir vedtatt.

– Vi må beholde prinsippene fra høyhusplanen fra 2005. Småhusområdene må få være småhusområder, hvor det fortettes med respekt for historien. Det kan vi gjøre ved å styrke kulturminnevernet lokalt og nasjonalt. En annen ting er å gi byen handlingsrom ved å fjerne lovkravet om juridisk bindende kommuneplan, for å få større handlingsrom over tid. Gode medvirkningsprosesser og respekt for at folk har klagerett er viktig i disse prosessene. Dessuten ønsker vi at staten skal være en aktiv deltager for byutvikling med høy kvalitet ved knutepunkt der staten er en stor bidragsyter, som på Skøyen. Staten skal ikke være med som en pådriver for spekulasjonsdrevet fortetting som nå.


Les også:

Her kommer "Hoff skole" og mye mer

Hvis du ikke trykker på T-knappen, kan huset brenne ned


DEBATT: Småhusområdene er under sterkt press

Nå overvåkes søppelkassen din

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse