ANNONSE
Annonse

Gallup

Bør det bygges høyere og tettere i Oslo vest?

Relatert nyhet: Nå kommer høyblokkene i Oslo vest

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper