ANNONSE
Annonse

– Fullstendig uforutsigbart for bilistene

Her står det biler jevnlig, rett over veien for en av inngangene til Vestre Gravlund, og med Frognerparken ved siden av. For mange har det blitt en dyr erfaring, med gule lapper på frontruten. Nå er det skiltet at dette er en parkering forbudt-sone. Foto: Fredrik Eckhoff

Det sier bilisten som begge ganger han ble bøtelagt i Monolittveien, fikk medhold i klagene – med begrunnelsen at han ikke sto til hinder for annen trafikk.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 14.12.2018 kl 09:57

ANNONSE
Annonse

HEGGELI/SKØYEN: Onsdag denne uken skrev Akersposten om parkeringen i Monolittveien, i området fra Skøyenveien og opp mot Frognerparken. Her har bilister i mange år parkert på utsiden av sykkelfeltet, for eksempel for å ta turen innom Vestre Gravlund eller for å gå tur i Frognerparken.

Da Akersposten var innom mandag denne uken, var det for eksempel 10 biler som sto parkert akkurat her, og da var det nylig satt opp parkering forbudt-sone-skilt noen hundre meter lenger bort i veien. Altså er det nå parkering forbudt her.

Til hinder?

Ifølge Bymiljøetaten har de imidlertid ilagt gebyrer her før, noe mange bilførere har fått erfare. Begrunnelsen for gebyrene har vært med hjemmel i Vegtrafikklovens §3, hvor det blant annet står at «enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

– Torsdag 6. desember ble det på denne strekningen ilagt gebyr med hjemmel i Vegtrafikkloven §3, fordi bilene sto på yttersiden av sykkelfeltet og hindret annen trafikk. Vi foretar rutinemessig slike kontroller, og det har også tidligere blitt ilagt gebyrer på denne strekningen for samme forhold, sa pressevakt Monica T. Olsen til Akersposten denne uken.

Fikk medhold i klage to ganger

Reaksjonene har vært mange på artikkelen om at det alltid har vært forbudt å parkere her hvis man er til hinder. En Akersposten-leser forteller nå at han to ganger har opplevd å bli bøtelagt akkurat her. Han skriver:

«Jeg var en av bilistene som fikk bot (torsdag 6. desember, red.anm.), og gjorde også det samme 14. mai i år. Jeg klagde på parkeringsboten som jeg fikk 14. mai, og fikk da medhold og Bymiljøetaten trakk gebyret. De begrunnet det med at jeg ikke stod til hinder for annen trafikk da betjenten var på stedet. Jeg klagde også denne gangen, og henviste til beslutningen 14. mai. Jeg fikk også denne gangen medhold, og gebyret er trukket.»

Hvorfor ikke til hinder likevel?

Akersposten henvendte seg derfor igjen til Bymiljøetaten, nå med følgende spørsmål:

«Hvorfor har det her vært gitt gebyrer samtidig som disse har blitt ettergitt ved klage? Hvordan har det vært vurdert her at bilistene parkerer slik at de er til hinder? Hvem er de til hinder for? Og hvorfor vurderes det etter at de klager på gebyret, at de likevel ikke er til hinder?»

Pressevakt Monica T. Olsen svarer på e-post:

– Jeg kan ikke gå inn på hvilke vurderinger som er gjort akkurat i dette tilfellet, men generelt er det Vegtrafikkloven § 3 som er hovedregelen for all veitrafikk. Bestemmelsen rammer både det forhold at kjøretøyet hindrer eller forstyrrer andres bevegelser, og at kjøretøyet hindrer sikt. Dersom det parkerte kjøretøyet medfører at annen trafikant «unødig blir hindret eller forstyrret», det vil for eksempel si at andre trafikanter må senke farten og/eller må endre kurs (skifte kjørefelt), er det grunnlag for å ilegge den parkerte bilen parkeringsgebyr.

– I en toveiskjørt gate er det derfor nok at passerende trafikk må skifte kjørebane for å komme forbi, for å kunne si at lovens vilkår om «forstyrrelse» er overtrådt, skriver Olsen.

– Det vil alltid være situasjonen på stedet og en konkret vurdering som avgjør hvorvidt vi håndhever etter Vegtrafikkloven §3 eller ikke.

Ikke nødvendigvis feil ileggelse

Olsen påpeker videre i sitt svar at bevissituasjonen ofte er vanskelig i disse sakene.

– Det er ikke alltid like lett å dokumentere forstyrrelsen godt nok, og da må vi frafalle ved klage. Det er ikke nødvendigvis en erkjennelse av at ileggelsen er feil, men oftere er grunnen at vi ikke har klart å dokumentere overtredelsen godt nok, sier hun.

Hun legger til at Monolittveien nå er omregulert på grunn av de erfaringene etaten har gjort i klageomgangen.

– Skilting er lettere å forholde seg til enn en generell aktsomhetsregel i Vegtrafikkloven.

– Har vært umulig å vite

Bilisten som fikk bot både i mai og desember, og fikk frafalt kravet, syns det er bra at skilter nå er satt opp, slik at det blir enklere å vite at det er feil å parkere her.

– Problemet her er at det er fullstendig uforutsigbart for bilistene hvilke regler som gjelder, spesielt når de ilegger bot og deretter trekker gebyret. Nå har de riktignok satt opp skilt, noe som er bra, men tidligere har det vært helt umulig å vite hvilke regler som gjelder, sier han til Akersposten.

LES OGSÅ: Bilister fikk bøter før skilt ble satt opp

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!

ANNONSE
Annonse