ANNONSE
Annonse
Akersposten

Fullstendig bevaring av dette området

VERNEOMRÅDE: Boliger med tomter i Abbedisvingen er nå vernet for ettertiden. Foto: Plan- og bygningsetaten.

Fra nå av er tomteeierne innenfor sirkelen underlagt strenge restriksjoner. Det er ikke tillatt å gjøre endringer verken på hus eller tomt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 29.01.2019 kl 13:59

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ABBEDIENGEN: Bystyret har nylig vedtatt en verneplan for området, som omfatter eiendommene i Abbedisvingen på Abbediengen. Bystyret vedtok 19.12.2018 å regulere Abbedisvingen med hensynssone bevaring kulturmiljø. Hovedsiktemålet med det vedtatte planforslaget er å bevare et område med bebyggelse som er godt bevart. Eneste eiendom innenfor sirkelen i bildet over som er unntatt verneplanen, er Abbedisvingen 9.

Alle husene som omfattes av planforslaget ble byggemeldt mellom 1910 og 1918, og var tegnet av tidens fremste arkitekter. Blant disse var Arnstein Arneberg og Christian Munthe av Morgenstierne. Området ble utbygd med impulser fra tidens Egne hjem-bevegelse, og organisert gjennom Abbediengen byggeselskap der beboerne selv sto bak.

I planforslaget foreslås veigrunnen i Abbedisvingen regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – offentlig kjørevei. Videre foreslås gangveien fra Abbedisvingen til Abbedikollen, «Whistebakken», regulert som grønnstruktur – offentlig turvei for å sikre allmennhetens bruk og vedlikehold av veien.

Den vedtatte planen innebærer at kulturmiljøet med topografi, vei, hus og hager blir mest mulig uendret med opprinnelige kvaliteter i behold.

NØYAKTIG AVGRENSNING: Plan- og bygningsetatens skisse over det avgrensede området som inngår i verneplanen.

Følg Akersposten på Facebook

Nyhetsbrev fra Akersposten

Meld deg på Akerspostens ukentlige nyhetsbrev på epost her!