ANNONSE
Annonse

Friske penger gir styrket håp om ungdomsklubb

Bydelsdirektør Elisabeth Vennevold konstaterer at de første midlene kommer, øremerket til Hovseterløftet. Arkivfoto

Hovseterløftet har nå fått sine første midler fra kommunen. Ny ungdomsklubb står langt oppe på planen for området.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 03.05.2017 kl 14:11

ANNONSE
Annonse

HOVSETER: I budsjettet for 2017 avsatte bystyret 50 millioner kroner til boligsosialt arbeid og bomiljø i kommunale boliger. Nå har bydelene Grorud, Stovner, Vestre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo fått første del av boligpakken, på til sammen 12 millioner kroner. Dette melder byrådet i en pressemelding.

For Hovseter betyr det i denne omgang at bydelen får 2.650.000 kroner som er øremerket Hovseter.

– Skal sees og merkes

– Disse midlene skal gå til diverse konkrete botiltak som bydelene selv har ønsket og prioritert. Jeg er opptatt av at disse tiltakene skal være forankret i beboernes uttrykte behov, og det er særlig viktig at barn og unges stemme tas hensyn til, sier byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Det skal virkelig ses og merkes at tiltakene nytter lokalt i de seks bydelene som får penger, og at det bidrar til endringer over tid, understreker byråden. – Da er det avgjørende at de som selv bor i boligene er involvert og har eierskap til de ulike tiltakene.

I pressemeldingen har byråden pekt ut Hovseterveien 86-104 som spesielt viktig i dette nabolagsløftet.

Generelt er det meningen at boligpakken skal brukes til å bedre bomiljøet i kommunale boliger gjennom fysiske bomiljøtiltak, tilskudd til prosjekter i ideell/frivillig regi og boligsosialt utviklingsarbeid.

Barn og ungdom til gode

Bydelsdirektør i Vestre Aker, Elisabeth Vennevold, forteller at pengene skal brukes til boliger og til sosialt arbeid.

– Pengene skal særlig komme barn og unge til gode. Det er viktig for oss nå å snakke med ungdommer og barn som bor på Hovseter. De vet best hvordan de vil ha det. Vi er allerede i dialog med flere, sier Vennevold.

Hovseterløftet har allerede fått sin egen prosjektleder. Ragnhild Lorentzen, kjent som bydelens folkehelsekoordinator, skal nå lede Hovseterløtet på heltid fremover.

Bydelsdirektøren har merket seg at det er et stort engasjement på Hovseter for løftet som kommer. Tirsdag skrev for eksempel Akersposten.no om Facebook-siden som er laget av ildsjeler i området.

– Det er veldig mye engasjement, og det er bra. Noen syns sikkert at dette ikke går fort nok, sier Vennevold.

Når kommer klubben?

– Ny ungdomsklubb til Hovseter er noe mange tar opp. Når kommer den?

– Hovseterklubben, den kommer i en eller annen form. Vi må lage et treffpunkt for ungdommer, og vi ser at det er et stort engasjement rundt ny ungdomsklubb. Det skal vi foreslå for våre politikere, sier Vennevold.

– Og da må vi tenke mer langsiktig enn 2017. Da må vi også ha lokaler. Om vi skal bruke de samme lokalene som den gamle Hovseterklubben, trengs det mye oppussing. Vi er i dialog med Boligbygg nå, men hvor og når det kommer et møte for ungdom igjen på Hovseter, kan vi ikke si noe om nå, sier bydelsdirektøren, som understreker at Hovseterløftet har høy prioritet i administrasjonen og blant politikerne nå.

Da er det en god start med 2.650.000 kroner fra byrådet for 2017.

LES OGSÅ: DEBATT: Vestre Aker og Hovseter trenger ungdomsklubb nå!

Åpner snart på Hovseter torg

Etterlyser innspill om Hovseterløftet

– Hovseter må prioriteres

– Nå skal det satses på Hovseter!

ANNONSE
Annonse