ANNONSE
Annonse
Akersposten

Fra 1. september: Ny hverdag for alle som ferdes på Lysaker

1. september skjer det. Da stenges deler av Lysaker, og for alle som ferdes i dette området blir det en ny hverdag. Nå er planene klarte for hvordan man skal gjennomføre de store anleggsarbeidene i forbindelse med byggingen av Fornebubanen – midt oppe i et av Østlandets travleste kollektiv-knutepunkt.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

SKØYEN/VÆKERØ/LYSAKER: På Lysaker skal det etableres en stasjon under bakken. Og på Lysaker skal en tverrslagstunnel komme ut i dagen for bortkjøring av store mengder masse. Tverrslagstunnelen er altså ikke selve tunnelen for banen – men en tunnel hvor man kan frakte sprengt masse ut i dagen.

Et «hotspot» blir helt nederst i Lilleakerveien ved nr 2. Inn i fjellet her under Lilleakerveien skal det sprenges ut en tverrslagstunnel. Dette har vært klart en god stund etter at man gikk bort fra tilsvarende ved Maritim/Vækerø-området. Dermed blir inngangen til området stengt fra Lilleakerveien. Dette betyr igjen at det ikke vil være mulig å gå gjennom området fra CC vest og ned til Lysaker stasjon på Oslo-siden. I stedet vil man bli nødt til å gå over på Bærumssiden av elven via den gamle jernbanebroen som en gang i tiden tilhørte Lysaker Kjemiske Fabrikk. Dette er allerede i dag en gangbro.

Denne broen har en interessant historie som strekker seg tilbake til 1927. Det var egentlig tanken at Mustad fabrikker og Lysaker Kjemiske skulle anlegge et sidespor til jernbanen for å betjene begge fabrikkene. De to fabrikkene kom imidlertid ikke til enighet om dette, og det endte med at Lysaker Kjemiske etablerte både jernbane og bro på egenhånd. Hvis man titter litt nøye etter vil man se at broen man går på må være byens mest solide gangbro. Den er stadig dimensjonert for jernbanevogner.

Broen over Møllefossen kan man heller ikke benytte. Det blir imidlertid fortsatt mulig å følge Lilleakerveien nedover og komme inn i gangveien som går under E18.

Endringer også på Bærums side

På bærumssiden vil man også merke store endringer. Hele området som i dag er parkering, blir borte. Her blir det riggområde for entreprenør. Taxiholdeplassen skal etter planen flyttes til under jernbanebroen nærmere elveløpet.

Når alt er ferdig i 2027, blir det nedgang til Lysaker stasjon på Fornebubanen der hvor det i dag er parkeringsplasser – stadig på Bærumssiden.

Støyende arbeider

Anleggsarbeidet vil selvsagt påvirke nærmiljøet i lang tid. Det blir virksomhet her hver eneste dag – unntatt søndag. Det planlegges for sterkt støyende arbeider mandag-fredag 8-17, støyende arbeider mandag-fredag 7-19 og lørdag 8-16. Sprengning mandag-fredag 8-17 og lørdag 8-16.

Massetransport hver dag til kl 19 på hverdager og kl 16 på lørdager. Massen skal kjøres bort med lastebiler opp Lilleakerveien og ned i Granfostunnelen. Totalt skal 300 000 m3 stein kjøres bort . Totalt snakker vi om 2. 000 lastebil-lass, og opp Lilleakerveien vil det kjøre 28 tunge lastebiler i timen.

Det legges opp til varsling av naboer før spesielt støyende arbeider igangsettes.

Fra området sperres av og gang- og kjøreveier legges om 1. september i år, og til arbeidet starter vil det gå noen måneder. Det er en rekke forberedende arbeider som skal gjøres, men om et års tid fra nå vil man se de første lastebilene i virksomhet ut fra Lysaker og opp Lilleakerveien.

Nøkkelord