ANNONSE
Annonse

Fortauet på skoleveien forsvant i løse luften

SKOLEVEI: I denne delen av Voksenkollveien skulle det legges fortau, men anleggstrafikken fortsetter i skoleveien uten fortau. Foto: Privat

I Voksenkollveien er det flere byggeprosjekter på gang og i veien uten fortau dundrer bilene forbi til og fra byggeplassene. Nye og gamle beboere i området var forsikret om at nå kom fortauet.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse

VOKSENKOLLEN: Da bydelsutvalget (BU) i Bydel Vestre Aker behandlet saken om manglende fortau i Voksenkollveien, var politikerne forundret over at fortau ikke var kommet på plass og at det ene fortauet som skulle komme i følge reguleringskravet ble droppet. Det ble også i vedtaksform stilt spørsmål ved begrunnelsen for dette til Plan- og bygningsetatens (PBE).

Rekkefølgekrav

I Voksenkollveien 80-88, som ligger vest for Voksenkollveien, pågår det for tiden full utbygging, mens det på andre siden av veien, på østsiden, er det ferdig bygget ut. Folk har flyttet inn med barn med behov for trygg skolevei. I forbindelse med begge reguleringsplanene lå det i rekkefølgekravene at det skulle anlegges fortau på begge sider av veien frem til T-banestasjonen. Foreldre utenom nybyggområdet så også frem til fortau med den stadig økende trafikken. Det er mye anleggstrafikk i Voksenkollveien.

I og med at prosjektet på østsiden står ferdig, skulle fortauet komme på plass før det ble gitt ferdigattest for bebyggelsen, noe PBE har garantert skriftlig for tidligere, senest i august 2016. Beboerne i det ferdigstilte området har tidligere også fått informasjon om at fortau kommer på østsiden. Fortauet er også nabovarslet. Det blir det altså ikke noe av.

TRANGT: Her skulle det komme fortau på høyre side da byggeområdet på denne side av veien sto ferdig. Foto: Vidar Bakken

PBE ombestemmer seg

I et brev til en beboer I Voksenkollveien, datert 6. februar i år, skriver PBE at "det kun er ønskelig med fortau langs den ene siden av vei" og at fortauet skal komme på vestsiden, altså der det er byggeaktivitet i dag. Det står ikke noe om hvorfor reguleringskravet er frafalt, annet enn at det ikke er hjemmel i reguleringsplanen for den østlige bebyggelsen å opparbeide fortau. Hvem som "ønsker" fortau bare på den ene siden av veien kommer ikke frem i brevet. Beboerne som ønsker opparbeidelse av fortau i henhold til reguleringskravet så raskt som mulig får videre som svar: "På grunn av den omgjorte plasseringen er nå kravet du sikter til ugyldig." Videre står det at opparbeidelse av fortau må avvente utbyggingen på vestsiden av Voksenkollveien.

UOVERSIKTLIG: I dag er ulike biler knyttet til byggeplassen som står der hvor det skulle vært fortau. Foto: Vidar Bakken

Dermed blir det ikke noen trygg skolevei med det første, noe BU bemerker i sitt vedtak. BU ber altså PBE om en forklaring på hva som har skjedd. Akersposten kommer tilbake med mer når bydelsutvalget har fått denne.

Les også:

Tar ansvar for forsøpling av Mærradalen

Sjekk når din vei skal rengjøres

Hemings alpinprinsesse hyller klubb og foreldre

ANNONSE
Annonse