ANNONSE
Annonse

«Fører Røa-folk og næringsliv bak lyset»

"Det kanskje viktigste kriteriet for den fortettingen som har skjedd på Røa de siste årene, har nettopp vært å løse den trafikale situasjonen i Røa-krysset," skriver leder for Vestre Aker Unge Høyre, Oscar Chr. Husebye.

"Er det nemlig én ting som forurenser og skaper dårlige lokale forhold, så er det kø," skriver Vestre Aker Unge Høyres Oscar Chr. Husebye.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 13.11.2017 kl 10:09

ANNONSE
Annonse

Under forhandlingene av Oslopakke 3 fremsatte Høyre, og gruppeleder Eirik Lae Solberg, et ufravikelig krav om at finansieringen av Røa-tunnel skulle ligge fast i avtalen. Røa har vært lovet en bedret trafikal situasjon og tunnel siden den første Oslopakkeavtalen, Oslopakke 1, ble signert i 1988.

Byrådet, med Miljøpartiet de Grønne og ansvarlig byråd Lan Marie Nygyen Berg i spissen, gikk med på avtalen. Byggestart skulle være år 2020. Hva gjør så byrådet? Jo, de trenerer byggingen. Og ikke bare det; de legger opp til å bryte avtalen de selv er med på.

I et brev fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, ber byrådet Bymiljøetaten om å utrede et alternativ uten tunnel.

Hva er poenget ved å utrede et alternativ uten en trafikal løsning med tunnel, når det er et ufravikelig krav i Oslopakke 3? Byrådet legger opp til et avtalebrudd, og i beste fall en trenering av hele prosjektet.

Det kanskje viktigste kriteriet for den fortettingen som har skjedd på Røa de siste årene, har nettopp vært å løse den trafikale situasjonen i Røa-krysset. I det ligger å føre gjennomfartstrafikken under Røa, i miljøtunnel. Dersom dette kriteriet ikke overholdes, blir hele debatten om videre fortetting av Røa og diskusjonen om Griniveien 6 og 4 og Vækerøveien 201 og 203 umulig. Dersom byrådet nekter å følge opp Oslopakke 3, er det å anse som ikke bare et avtalebrudd, men også å føre Røas befolkning og næringsliv bak lyset.

Det er sågar betimelig å stille spørsmål ved byrådets, og MDGs, miljøsyn i denne saken. Er det nemlig én ting som forurenser og skaper dårlige lokale forhold, så er det kø. Det er innlysende at en Røa-tunnel vil løse betydelige deler av dagens miljøproblem, ikke kun for Røa som sådan – men hele bydelen.

Det er vanskelig å fatte byrådets motiv for å instruere etaten om å bruke krefter på et alternativ uten tunnel.

Selv en byråd fra MDG må holde seg til sine avtaler.

Oscar Chr. Husebye
leder av Vestre Aker Unge Høyre

LES OGSÅ: Byråd Berg vil ha utredet Røa-kryss uten Røa-tunnel

"Redd Røa!"

"Det er bare å rive"
Kan bli 12 etasjer på Røa

Vil fjerne p-plasser etter påkjørsler ved matbutikk

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse