ANNONSE
Annonse
Akersposten

– Følelsen av å bestemme at du vil dra ut og hvor du vil dra, er fantastisk

– Jeg vil ha Rosa busser over hele byen. Helst allerede fra neste år, sier Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: – Det vil være noe som virkelig er til hjelp for de eldre. Ingen tvil om det, fortsetter byråden og legger til at et slikt tilbud er noe som virkelig vil gi en god del mennesker en fantastisk frihetsfølelse.

– Denne følelsen av selv å kunne bestemme at du vil dra ut og hvor du vil dra – alene eller sammen med noen – er fantastisk, sier Steen og en er ikke i tvil om hva han mener om hvilken betydning en slik frihet har.

Akersposten treffer byråden sammen med en gruppe pensjonister fra Bydel Ullern. Pensonistene har valgt å bruke Rosa buss til Roseslottet på Frognerseteren – en opplevelsestur i samarbeid med kulturambassadørene Marit Fabritius og Inger Bülow samt Mari Bilben, bydelskoordinator for aldersvennlig bydel.

– Det er så viktig å ta disse bussene i bruk både til nytte, men ikke minst også til hygge, sier Steen og håper at flere nå vil gjøre nettopp det. Han er glad for at tilbudet nå omfatter hele seks bydeler.

– Vi har sittet inne så lenge nå at det er godt å komme seg ut og se andre mennesker og å fylle dagene med gode opplevelser, sier Steen. Han er klar over at dette med mobilitet og tilgjengelighet er noe som avtar med årene. Det er en del eldre som ikke kan benytte seg av kollektiv transport, noe som gjør at en del ikke kommer seg dit en ønsker.

– Rosa busser er et dør-til-dør-tilbud. Fantastisk!

200.000 kr til kulturambassadører

– Jeg ser det som så viktig at mennesker kommer seg ut. Derfor setter vi av 200.000 kroner, som frivillige organisasjoner kan søke om penger fra. Det er et forsøk på få frivillige til å ta på seg oppgaven som kulturambassadør, sier Steen for det er ikke tvil om at byen også trenger igangsettere.

– Det å være med på å gi andre mennesker opplevelser gjør godt, sier Steen og legger til at det er med på å gi mening med livet til begge parter. Nå håper han at flere kulturambassadører kommer på banen.

Det er helseetaten som blir tilført pengene.

– Vi trenger dere!

500.000 kr til bydelene

– Bydeler har allerede kulturambassadører. Får bydelene mere penger?

– Ja, vi legger inn ytterligere 500.000 kroner som bydelene kan benytte til tiltak og arrangementer for å redusere ensomhet og isolasjon. Dette blir ikke en tilskuddsordning, men blir fordelt til bydelene blant annet etter andelen eldre i bydelen, sier Steen

Onsdag var Bydel Ullerns to kulturambassadører samt koordinatoren for aldersvennlig bydel, med en gruppe pensjonister på Roseslottet på Frognerseteren hvor Martine Elise Hansen ga de frammøtte en innføring i tankene og ideene til kunstneren Vebjørn Sand, og som har munnet ut i en meget godt besøkt utstilling.

Frihet og demokrati

– Utstillingen handler om frihet og demokrati, forteller Hansen. – Selv om det egentlig handler om krigen.

Vebjørn Sand har arbeidet med bildene og installasjonene i rundt tre år.

– Det er fordi han sier at friheten og demokratiet er mye viktigere enn krigen, fortsetter Hansen og legger til at selv om det er 80 år siden okkupasjonen og 75 år siden, så er friheten viktigst.

– Her legger kunstneren vekt på de demokratiske kreftene i samfunnet. Sovner en under demokratiet, våkner en opp til diktatur, er noe av hans tanker bak utstillingen, sier Martine Elise Hansen.

Mens ullernpensjonistene besøkte Roseslottet, hadde Oslo kommune sin halvårlige sireneprøve – viktig melding lytt på radio. For mange var ikke det et ukjent signal.

Kjent på frihetsbegrensninger

– Vi har alle fått kjenne på frihetsbegrensninger nå under pandemien, sier Steen. - Men selvsagt på en helt annen måte enn under krigen.

Han er fullt klar over at en god del mennesker – unge som gamle – har opplevd det å være alene, være isolert, ikke kan gjøre de tingene en er vant til, som vanskelig. Noen har fått kjenne på følelsen av ensomhet.

– Det har vært strenge begrensninger i Oslo. De strengeste i hele landet, sier Steen og legger til at for en god del unge mennesker kan det kanskje vise seg at psykiske utfordringen kan komme i kjølvannet av smitte og nedstenging.

Steen er klar over at vi i dag ikke vet hva slags ettervirkninger som vil komme når pandemien slipper taket.

40.000 uten arbeid

– I Oslo var det er periode hele 40 000 uten arbeid – og arbeid er noe av det viktigste. En må ha noe å stå opp til.

Myndighetene er klar over at en slik nedstenging setter spor.

– De fleste har klart seg bra, men de som slet fra før har kanskje fått en enda brattere bakke foran seg, sier Steen og legger til at når en sliter med tunge tanker og livet er vanskelig, så fyller det et menneske fullt og helt.

– Men nordmenn er et robust folk så undersøkelsene til nå viser at vi kommer oss relativt bra gjennom krisen, sier Steen, men legger til at en ikke vet hvordan det vil gå med for eksempel gravide, førstegangsfødende og vordende fedre, som har mistet sine tilbud. Andre grupperinger vet en mer om.

– Ettervirkningene av det vi har vært igjennom, vet vi lite om. Det vil tiden vise, sier Robert Steen.