ANNONSE
Annonse
Akersposten

Flytter tårnet i Husebyskogen

NY PLASSERING: Det røde punktet markerer ny plassering av luftetårnet inntil bergveggen. Der det står Sørkedalsveien overfor punktet, er passeringen forbi barnehagen i FO-bygget. Kart: Vann- og avløpsetaten

Velforeningene rundt Husebyskogen har jobbet aktivt for å finne andre lokasjoner for et luftetårn enn det Vann- og avløpsetaten prioriterte. De ble lyttet til.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 26.06.2020 kl 09:52

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBYSKOGEN: Det så ut til at Vann- og avløpsetaten en tid var låst til en lokalisering av luftetårn til det gigantiske vannbehandlingsanlegget. Det dreide seg om å legge det godt synlig i terrenget nær det høyeste punktet i Husebyskogen.

Les saken: - Vil bygge i hjertet av Husebyskogen

Lyttet til velforeningene

- I samråd velforeningene fant vi fram til tre ulike plasseringer som ville ha mindre miljømessige konsekvenser enn alternativet i den vedtatte reguleringsplanen. Vi har vurdert alle forslagene som har kommet fra velforeningen. Plasseringen som var vedtatt i reguleringsplanen var heller ikke optimal teknisk på grunn av endringer i vannbehandlingsanlegget under bakken, sier plansjef Lars Hem.

Ett av forslagene til Husebyåsen og Montebello vel, var å plassere dette tårnet gjemt bak høydedraget, hvor det ville være mye mindre synlig. Det er dette alternativet etaten nå har bestemt seg for å gå videre med..

- Vi har nå landet på at luftetårnet skal legges ved alternativ V2 er plassert i utkanten av selve skogen inn mot areal opparbeidet for fotballbane, bueskytterbane og vei. V2 ligger i nedsiden av en skråning ute av syne fra selve Husebyskogen. Vi kommer nå til å fremme en sak om omregulering av plasseringen av luftetårnet Både tekniske forhold og uttalelser til planforslaget tilsier at luftetårnet flyttes, sier Hem.

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har også hatt en finger med i spillet og byråd Arild Hermstad (MDG) er glad for det lokale engasjementet.

- Jeg synes det er bra at lokale krefter engasjerer seg i det som skjer i nærmiljøet, og at de som kjenner området blir hørt. Jeg er glad for at det nå ser ut til at vi kan flytte luftetårnet i tråd med forslaget fra Husebyåsen Vel og få en mer skånsom løsning for området. Ny vannforsyning er et stort og viktig prosjekt og er den største enkeltinvesteringen i Oslo kommune. Dette vil komme hele byen til gode, sier Hermstad.

Saken fortsetter under bildet

HER KOMMER DET: Vel og lokale politikere mente dette området egnet seg til luftetårn. Nå har Vann- og avløpsetaten gitt dem rett. Foto: Vidar Bakken

Veldig samstemte

Leder av bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker, Yngvar A. Husebye (H) har sammen med bydelsleder i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H) vært pådrivere i denne saken.

Det er veldig bra at Vann- og avløpsetaten nå snur, og legger ventilasjonstårnet i et mindre inngripende naturområde. I et prosjekt som har så store konsekvenser for barn, innbyggere og natur, har vi i lokalpolitikken stått sammen om at prosjektet i større grad må tilpasse seg oss som bor i dette området. Ullern og Vestre Aker bydel har vært helt samstemte i dette, og bydelsleder Carl Oscar Pedersen i Ullern og vi har i dag hatt møte med byrådsavdelingen for å nettopp påpeke at samfunnshensynene må ivaretas, sier Husebye og fortsetter

- Vi kunne for en gangs skyld uttrykke glede over at lokalmiljøet er blitt hørt. Husebyåsen Vel har gjort en fantastisk innsats, og vi er svært takknemlige for deres engasjement, som nå gir uttelling i denne saken. Men jeg var tydelig overfor både etatsdirektør og byrådsavdeling at vi nå forventer tett dialog og en klar fremdrift i arbeidet med å finne erstatningsarealer for det som nå går tapt i Husebyskogen. Her skal vi følge opp etat og byråd meget tett.

Følg Akersposten på Facebook