ANNONSE
Annonse
Akersposten

Flytter på fjellhallene – derfor ny løsning

HVOR SKAL TÅRNET LIGGE?: Representantene for Husebyåsen vel ønsker ikke luftetårn i det området som Vann- og avløpsetaten har skissert. Lars Hem (portrett) sier etaten nå vurderer velets forslag. Foto: Vidar Bakken

Grunnen til at luftetårnet i Husebyskogen blir relokalisert, er at fjellhallene under Husebyskogen får en annen plassering.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

HUSEBYSKOGEN: Akersposten skrev om Husebyåsen vel, som ikke støtter Vann- og avløpsetatens planer om å plassere luftetårn i et godt synlig område i Husebyskogen. De skisserte flere andre løsninger for plassering og mente at VAV i stor grad hadde låst seg til en løsning. Velet håper på en revurdering av lokalisering etter befaring.

Les saken: - Vil bygge i hjertet av Husebyskogen

- Vann- og avløpsetaten har invitert Husebyåsen vel til å uttale seg om en mindre omregulering knyttet til plassering av luftetårnet. Bakgrunnen er at fjellhallenes plassering under Husebyskogen er endret som følge av nyere geologiske undersøkelser. Derfor planlegger vi for en omregulering av plasseringen av luftetårnet, sier plansjef Lars Hem.

I reguleringsvedtaket i bystyret ble luftetårnet opprinnelig regulert inn på det høyeste punktet i Husebyskogen. VAV har nå to nye forslag til luftetårn. Et større tårn litt på nedsiden av kollen eller fordele inn- og utlufting på to mindre tårn i samme område. Husebyåsen vel mener at i og med at tårnet skal relokaliseres, så er det mulig å tenke helt nytt.

-Vi har nylig hatt befaring med Husebyåsen vel, og der presenterte velforeningen to løsninger i Husebyskogen som de mener kan være akseptable. Vi lovet vellet å se på forslagene som kom fram under befaringen utfra tekniske, økonomiske, miljømessige og reguleringsmessige forhold, sier Lars Hem

Følg Akersposten på Facebook