ANNONSE
Annonse
Akersposten

Flere vil kaste babord og styrbord over bord

ET PROBLEM: Atle C. Strøm i forsikringsselskapet If sier at det er et problem når båtfolk har vanskeligheter med å holde styr på babord og styrbord.

Forvirring om hva som er styrbord og babord skaper ulykker til sjøs. I en ny undersøkelse kommer det frem at mange har opplevd ulykker eller nestenulykker på grunn av dette.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 22.07.2019 kl 07:22

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Pass opp for båt fra styrbord! Hæh, hvordan var det igjen. Er det båten fra venstre han mener. Må være den for den er nærmest. Oi, den andre holder jo på å kjøre på oss.

Ikke lurt å ha noen ved roret som går surr i babord og styrbord, for det er det nemlig flere som gjør.
Forsikringsselskapet If har gjort en stor undersøkelse og representativ undersøkelse som viser at mer enn 1 av 10 nordmenn som har vært til sjøs de siste fem årene, har opplevd ulykker eller nestenulykker på grunn av forvirringen.

Halvparten av dem som har en mening om begrepene mener det ville vært både tryggere og enklere å ferdes til sjøs dersom vi i stedet brukte høyre og venstre.

Ikke overrasket

- Jeg er usikker på om det er riktig å endre så tradisjonsrike uttrykk, men svarene i undersøkelsen viser at det kan være utfordrende å ferdes til sjøs. Men, jeg er ikke overrasket over tallene. Vi vet fra før at relativt mange har opplevd ulykker eller nestenulykker som følge av vikepliktsreglene. Selv om det ofte er god plass på sjøen, må du kunne handle raskt og riktig,sier produktsjef for båtforsikring i If, Atle C. Strøm.

Han mener det er viktig å oppdatere seg på reglene jevnlig.

- Alle som ferdes til sjøs må ha god kunnskap om vike-reglene. Dette blir bare enda viktigere hvis du har en rask båt. Da får du enda kortere tid til å tenke deg om når noe skjer, sier Strøm.

Undersøkelsen er utført av YouGov blant nordmenn over 18 år som har vært i båt de siste fem årene. Bare drøyt hver tredje spurte (36 %) sier at de i stor eller svært stor grad kjenner til vikepliktsreglene til sjøs.

Kvinner og yngre

Blant gruppen som ønsker å bytte ut begrepet «styrbord» med høyre og «babord» med venstre er det en klar overvekt av kvinner og yngre personer.

- Uansett hva vi kaller de to sidene, understreker dette at tryggheten til sjøs må bli større. Det gjøres best med god kunnskap, og ikke minst ved at alle om bord inkluderes, sier Ifs båt-sjef.

- Jeg har også tro på kreative påminnelser om hva som er styrbord og babord. For eksempel kan du tenke at det er en y i styrbord og høyre. Så enkelt kan det gjøres.

Mange skader i 2018

I fjor ble det meldt inn 12 219 skader på fritidsbåter til norske forsikringsselskaper. Det er en økning fra 2017 på hele 24 prosent. Samlet økte skadeutbetalingene med 15,2 prosent til 540 millioner kroner. Mens antall skader i forbindelse med brann og tyveri gikk svakt ned, økte de kraftig for både havari- og såkalte ansvarsskader.