ANNONSE
Annonse

Flere lærere til skoler i Oslo vest

I alt skal 650 nye lærere ansettes i løpet av kort tid

FLERE LÆRERE: Det kommer flere lærere, men fersk skolebyråd Inga Marte Thorkildsen står foran en formidabel oppgave med den nye lærernormen. Foto: Vidar Bakken

Byrådet forskutterer flere lærere til flere skoler etter budsjettforliket mellom regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti, hvor den nye lærernormen er en del av forliket.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.12.2017 kl 16:20

ANNONSE
Annonse

VESTRE AKER: - På Slemdal skole kommer det tre nye lærere og på Huseby fire nye lærere i løpet av 2018, sier fersk byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Færre elever per lærer

Den nye lærernormen innebærer at det er lagt en ny grense for hvor mange elever det kan være i klassene i barneskolen, som KrF fikk gjennom som en del av budsjettforliket. Det betyr i prinsippet at det skal være 15 elever per lærer på 1. – 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. – 10. trinn. Det skal delvis innføres i 2018 og med full virkning fra 2019. Oslo forskutterer nå 25 nye lærerstillinger fordelt på 10 skoler, som inkluderer Slemdal og Huseby skole.

- Hvor mange nye lærerstillinger det totalt sett blir i 2018 må vi avvente til staten har utredet dette fram mot revidert budsjett, sier Thorkildsen.

650 nye lærere

- For Oslo sin del betyr det at vi ligger langt unna målet i forhold til budsjettforliket. Oslos behov er cirka 650 nye lærere, men vi har allerede bevilget penger til cirka 160 nye lærerårsverk i vårt budsjett, hvor altså de 25 nye stillingene kommer i tillegg. Da gjenstår cirka 500 nye lærerårsverk for Oslo sin del. Selv om vi jubler for den nye lærernormen, er vi blant annet bekymret for finansieringen fra statens side. Staten har en lang tradisjon for underfinansiering. Det er viktig at disse stillingene fullfinansieres, sier Thorkildsen.

Kvantitet og kvalitet

Å få på plass flere hundre nye og godt kvalifiserte lærere i løpet av kort tid, er svært krevende mener skolebyråden.

- Behovet for det store antallet lærere forteller litt om utfordringene Osloskolen har balet med. Nå får vi god drahjelp fra staten, men her henger kvantitet og kvalitet sammen. Det er viktig å ha riktig antall elever per lærer, men det hjelper lite om kvaliteten på lærerne ikke er god nok. Det blir spennende å se hvordan Kunnskapsdepartementet vil løse dette. Vår oppgave blir uansett å legge alt til rette for at alle elever blir sett og får realisert sitt potensial i et trygt læringsmiljø, sier Thorkildsen, som understreker at hun er glad for den nye lærernormen.

- Det er helt i tråd med hva SV har kjempet for i mange år, sier skolebyråden.

Les også:

Gjør alt for å få Slemdal skole ferdig

Slemdal skole sliter mens de venter på ny skole

Tre søsken på tre forskjellige skoler

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse