ANNONSE
Annonse
Akersposten

Det er planlagt syv etasjer med boliger over bygget som Rema 1000 holder til i i Stasjonsveien 51 på Holmen. "Det blir mindre plass og mere trafikk og støy," skriver Nils-Harald Henriksen.

«Flere hundre mennesker vil få redusert livskvalitet og et dårligere bomiljø»

«Det er et grådighetens monument som planlegges,» skriver Holmen-beboer.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Mellom Makrellbekken og Hovseter ligger Holmen. Stedet ble bebygget på tidlig 50-tallet i forrige århundre. Bebyggelsen består av enkle betongblokker i tre eller fire etasjer. Det finnes 12 slike blokker. Dessuten 64 tomannsboliger, 24 frittstående tomannsboliger og 19 eneboliger i rekke. Boligene ble oppført i perioden 1948-1952 i regi av Holmenhaugen Borettslag. Det er snakk om lav blokkbebyggelse og to-etasjers trehus. I forhold til prisnivået ellers i Oslo, er det forholdsvis rimelig å bo på Holmen. På Holmen bor det vanlige folk. Det er trivelig å bo på Holmen.

Midt inne i dette unike og særpregede bomiljøet ønsker firmaet Hyggelig Eiendom A/S å bygge et 8 etasjers høyhus med 29 utleieleiligheter over Rema-butikken i Stasjonsveien 51.

Plan- og bygningsetaten oppfordrer medvirkning i byutviklingen. Publikum skal si sin mening.

I plan- og bygningslovens § 11-9 stilles krav til utbyggingsvolum, parkering, miljøkvalitet, etstetikk og «hensyn skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø».

Og enkeltpersoner har protestert. Sameiene har protestert. Etater har hatt innsigelser og merknader. Listen over protester og innsigelser er lang – 55 bemerkninger i alt til nå. Saken har nr. 201400896 hos Plan- og bygningsetaten.

Bydel Vestre Aker påpeker at planforslaget bryter med gjeldende regulering. Holmen er ikke et trafikk-knutepunkt. Høyden er uakseptabel og vil gi negative effekter for nabobygninger og friareal.

Hyggelig Eiendom A/S tilsvar er – utrolig nok – at det planlagte høyhuset vil heve kvaliteten på fellesarealet. Plan- og bygningsetaten støtter prosjektet og foreslår å omregulere planområdet for å oppnå et høyere bygg enn gjeldende regulering tillater.

Plan- og bygningsloven skal ivareta allmenhetens interesser. I dette tilfellet støtter Plan- og bygningsetaten uten forbehold utbyggerne. Hundrevis av mennesker vil få hverdagen formørket. Blokkene langs Stasjonsveien mister kveldssolen, og blokkene i Lybekkveien blir uten morgensol. Det blir mindre plass og mere trafikk og støy. Byggeperioden vil bli en enorm belastning.

Det er et grådighetens monument som planlegges. Høyhuset løser ingen samfunnsmessige behov. Drivkraften er utbyggernes profitt. Befolkningen på Holmen – flere hundre mennesker – vil få redusert livskvalitet og et dårligere bomiljø.

I dette tilfellet er det grunn til å stille spørsmål ved Plan- og bygningsetaten vurderinger og saksbehandling. Hvilke interesser tjener etaten? Er Hyggelig Eiendoms plan om høyhus midt inne i den gamle bebyggelsen på Holmen innenfor kravene om bebyggelse, høyder og grad av utnytting?

Politikerne må våkne og engasjere seg. Beboerne på Holmen vil ikke ha dette stygge bygget. Vi sier NEI!

Nils-Harald Henriksen
pensjonist, Holmen

Følg Akersposten på Facebook

Slik ser Hyggelig Eiendom AS for seg de syv ekstra etasjene i Stasjonsveien 51. Her sett fra øst. Illustrasjonen er hentet fra planforslaget. Illustrasjon: Linje Arkitektur