ANNONSE
Annonse

Flerdoblet saltforbruket sist vinter

Selv om alle partier har vedtatt å fase ut veisalting

HØYESTE NIVÅ: Sist vinter ble saltingen fordoblet i Oslos gater og veier. Foto: Tom Sæland

MDG gikk i bresjen for å få slutt på bruk av salting av kommunale veier og de satte 2015 som mål for dette da de var i opposisjon.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 18.06.2018 kl 15:37

ANNONSE
Annonse

OSLO: I 2012 gikk en enstemmig Samferdsels- og miljøkomité inn for at veisaltingen skulle erstattes med mer miljøvennlige alternativer snarest, uten at det ble satt noen tidsfrist for når veisaltingen skulle opphøre. MDG ville at 2015 skulle være et mål for opphør av veisaltingen av kommunale veier. Blant annet var MDG bekymret for drikkevannskilder på grunn av saltingen.

Salt og saltløsning brukes for å holde hovedveier og prioriterte sykkelveier åpne.

Intensjonen

- Det å få slutt på veisaltingen vil også for vår del, være viktig for å unngå store skader på vegetasjonen, og ellers for å unngå at sykler, biler, betong, stål og ikke minst kommunal eiendom blir ødelagt. Følgeskadene av veisaltingene er omfattende og den koster derfor kommunen dyrt, sa byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen blant annet til Dagsavisen i 2012.

Rekordhøye 18871 tonn sist vinter

I 2012 lå saltforbruket på 7060 tonn. Sesongen 2016/2017 var saltforbruket 9480 tonn og bruk av saltløsning på 2 635 kubikk. Med den tøffe vinteren sist sesong var saltforbruket 18 871 tonn og saltløsning på hele 8 639 kubikk. Det betyr at bruken av salt har doblet seg og at bruken av saltløsning mer enn tredoblet seg, sammenliknet med forrige sesong.

Økt prioritering av vinterdrift av sykkelveier fra vinteren 2016, er en av grunnene til økningen av saltforbruket. For å holde en bar vei-standard, har det prioriterte sykkelveinettet blitt saltet.

Målet er å redusere

På spørsmål fra nestleder i Byutviklingskomiteen til, Camilla Wilhelmsen (Frp), til byrådsavdeling for miljø og samferdsel om omfanget av saltbruket sist vinter henviser miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) til Statens Vegvesens retningslinjer for salting og kommunens egne retningslinjer og skriver: I tråd med bystyresak 265/14 Vinterdrift på Oslo kommunes veier av 24.07.2014 brukes det veisalt for å opprettholde og gjenopprette barveistandard. Prioriterte sykkelveier, hovedveier og særlig bratte bakker saltes.

Videre svarer hun: Det er et mål for Oslo kommune å redusere bruken av veisalt i byen. Arbeidet med å redusere veisaltforbruket pågår kontinuerlig, og Bymiljøetaten jobber med å finne alternativer som både ivaretar trafikksikkerheten samtidig som de er mer miljøvennlige. Vinteren har vært uvanlig snørik og det er i år blitt brukt rekordstore mengder grus og salt for å bedre fremkommeligheten.

Ingen alternativer til salting

Problemet for dagens byråd i likhet med det forrige, borgerlige byrådet, er at man så langt har få eller ingen alternativer til salting, uansett gode intensjoner. Overdreven bruk av strøing fører for eksempel til mye svevestøv, samt at snø med for mye grus og sand er problematisk å behandle for snøsmeltingsanlegget.

Bymiljøetaten har testet ut mer miljøvennlige kjemikalier som erstatning for salt denne vinteren og vil fortsette testingen kommende vinter. Statens Vegvesen har også prosjekter som innbefatter salting og kjemikalier.

Les også:

"Her er byrådets mijøgevinst"

– Kan gi Oslo en attraksjon i verdensklasse

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse