ANNONSE
Annonse

Flatehogst i reguleringsområde med særskilte landskapshensyn

FRITT FOR TRÆR: På denne tomten og nabotomten ble cirka 40 trær felt. De røde husene i bakgrunnen tilhører ikke hogstområdet. Foto: Vidar Bakken

6 mål i Holmenkollåsen ble renset for trær av ny eier. Plan- og bygningsetaten reagerer. Eier visste ikke at det var begrensninger på tomtene.

Akersposten
Akersposten Media

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2018 kl 14:55

ANNONSE
Annonse

HOLMENKOLLÅSEN: To store naboeiendommer i Lillevannsveien, på til sammen 6 mål, ble kjøpt opp av samme mann i år. Kort tid etter ble tomtene så å si renset for trær. Det kan i alt dreie seg om 40 trær. Til Plan- og bygningsetaten har det gått to varsler om «mulig ulovlig tiltak».

Bevare åsens grønne preg.

Reguleringsplanen for området er «Byggeområde for boliger med særskilte landskapshensyn». Denne planen har et tydelig formål og er laget for å bevare åsens grønne preg og landskapets karakter. Det er satt strenge krav til bevaring av trær og tregrupper.

I reguleringsplanen står det blant annet: Holmenkollåsen har ut i fra sin sentrale og eksponerte beliggenhet spesiell landskapsmessig betydning for byen. Vegetasjonen er viktig for å skjerme uterom og bebyggelse mot vind og kaldtrekk, og bevare landskapets karakter.
Disse hensyn forsøkes ivaretatt på flere måter. I boligområdene legges det vekt på tilpassing til terreng. Det tas videre hensyn til bevaring og utvikling av vegetasjon som kan bidra til at åsen beholder et grønt preg.

Plan- og bygningsetaten har etter varsel vært på befaring og det har nylig gått ut et brev til eier av tomtene, hvor etaten ber om en redegjørelse for trefellingen.

Saken fortsetter under bildet

OMRÅDET: Innenfor dette området har de fleste trærne blitt borte. Bildet fra Google Maps viser området før trærne ble felt.

Visste ikke

Eier av Lillevannsveien 29 og 31A, Henrik Wyller Aas-Berntsen, er bosatt på Tynset. Han er overrasket over når Akersposten ringer for å høre om hvorfor trærne på eiendommene er hugget ned i et område med særskilte landskapshensyn.

- Jeg var overhodet ikke klar over at det var noen begrensninger for å hugge trær på egen tomt. Det er noe jeg selv har gjort, her hvor jeg bor. Da jeg kontaktet firmaet som skulle stå for huggingen, spurte de om dette var utenfor småhusbebyggelsen. I og med at det var utenfor, så mente de at det var greit. Jeg var ikke kjent med at det var noen begrensninger på dette, sier Aas-Berntsen.

Saken fortsetter under bildet

OGSÅ BORTE: Trærne rundt Lillevannsveien 29 er også borte. Foto: Vidar Bakken

Han sier videre at han i utgangspunktet ville tynne ut på tomten.

- Når jeg først skulle ha mannskap og maskiner på plass, fant jeg ut at det var like greit å ta hele tomten som var helt gjengrodd, i stedet for å ta litt av gangen. Dette er også sett i lys av at ett av trærne på 31a veltet over naboens hus i julestormen 2011. Selv bor jeg på Tynset, og har ikke mulighet til å følge med på tilstanden til trærne. Hadde jeg latt noen trær stå igjen, ville de vært enda mer utsatt for kraftig vind. Naboer på begge sider har i flere år ønsket å ta ned trær for å få utsikt, sier Aas-Berntsen, som nå kan vente seg en henvendelse fra Plan- og bygningsetaten.

Henrik Wyller Aas-Berntsen, opprettet i fjor selskapet Hybrid Investments AS i bransjekategori "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers".

Les også:

Utbygger felte 100 år gammel tre i Lilleakerveien – ante ikke at det var ulovlig

Tresaken på Lilleaker med ny vending

Følg Akersposten på Facebook

ANNONSE
Annonse